Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I östra delen. Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag Var: Främst i den östra delen Intensitet: 26-28 grader Kommentar: Varmast ser det ut att bli under onsdag och torsdag. Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Lokalt i den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I östra delen. Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet beräknas ligga strax över klass 1 några dagar till. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre delen av Torneälven När: Vattenföringen väntas att fortsätta på klass-1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar: Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI