Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska Viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerrak:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålands hav:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
När: 25 sep kl 12:00 - 27 sep kl 23:00 Källa: SMHI

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
När: 25 sep kl 12:00 - 27 sep kl 23:00 Källa: SMHI

Södermanlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
När: 25 sep kl 12:00 - 27 sep kl 23:00 Källa: SMHI

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län:

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens regn har orsakat höga flöden i Tämnarån som överstiger gul varningsnivå.
Påverkar: Höga strömhastigheter i vattendragen. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
Kommentar: Vattenståndet i sjön Tämnaren kulminerar. Vattenståndet kan börja att stiga snabbt igen om det regnar i området.
Var: I Tämnarån mellan sjön Tämnaren och ner mot Tierp.När: 15 sep kl 12:00 Källa: SMHI

Dalarnas län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade