Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot Torsdag. Var: I Hälsingland. Intensitet: Risk för plötslig ishalka efter nederbörd som regn eller blötsnö. Kommentar: Källa: SMHI

Östergötlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Inre delarna där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Fram till sena onsdagskvällen men vinden kulminerar onsdag eftermiddag Var: På kalfjället Intensitet: Sydväst 18-24 m/s, onsdag eftermiddag i den norra delen lokalt storm 25 m/s. Kommentar: I kombination med snöfall Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot torsdag. Var: Västra delen Intensitet: Risk för plötslig ishalka efter nederbörd som regn eller blötsnö. Kommentar: Källa: SMHI

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Värmlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Örebro län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

Västmanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns torrt fjolårsgräs Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: Väster om Vänern där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jönköpings län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kalmar län utom Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Främst i inre delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kronobergs län, västra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jönköpings län, syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade