Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag morgon ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind 15-20 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev. Källa: SMHI

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Ost 14-17 m/s. Sakta avtagande till ikväll. Källa: SMHI

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag eftermiddag ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind 14-18 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev. Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Lördag kväll ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård vind 14-17 m/s. I kombination med snödrev. Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Lördag förmiddag ökande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind 15-20 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev. Källa: SMHI

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från sent måndag eftermiddag nord ca 15 m/s. Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade