Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven har kulminerats men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven har stabiliserats och ligger fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Muonioälven och i Torneälven från Muonioälven ned till Övertorneå har kulminerat på nivåer strax över eller strax under klass 2 och minskar nu i maklig takt. Källa: SMHI

Norrbottens län kustland:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Kalixälven sjunker men är fortfarande över klass 1-nivå från Tärendöälven och nedåt. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i allra nedersta delen av Torneälven är stabilt strax över klass 2-nivå och ser ut vara det en bit in i v 21. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Piteälven ligger på klass 1-nivå. Flödet stiger i övre delen av varningssträckan medan det har stabiliserats i nedre delen. Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i södra Värmland Källa: SMHI

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedersta delen av Dalälven är fortfarande över klass 1-nivå och sjunker långsamt. Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Även om tillflödena stadigt minskar är det fortfarande mycket högt flöde i Röströmsälven. Flödet väntas vara över klass 2-nivå i ytterligare någon eller några dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ammerån nedströms Edessjön till sammanflödet med Indalsälven har kulminerat och är sjunkande. Flödet ligger på en stark klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

Västerbottens län kustland:

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå. Kulmen har nåtts i den övre delen av varningsstäckan och väntas nås under söndagsdygnet i den nedersta delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet från Vindelälvens mynning i Umeälven, ned till havet kulminerar över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Västerbottens län inland:

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i nedre delen av Vindelälven är fortsatt över klass 2-nivå. Kulmen har nåtts i den övre delen av varningsstäckan och väntas nås under söndagsdygnet i den nedersta delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i övre Vindelälven har kulminerats men är fortsatt över klass 1-nivå. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena minskar men de är fortfarande över klass 1-nivå i några medelstora vattendrag. Källa: SMHI