Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från lördag eftermiddag sydväst ca 15 m/s vridande nordväst. Källa: SMHI

Skagerack:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt mot lördag sydväst 15 m/s. Lördag morgon avtagande. Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Från fredag når flödet upp i varningsnivå och väntas ligga på denna nivå till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från Lördag eftermiddag nord eller nordost 14-18 m/s. Källa: SMHI

Bottenviken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från Lördag eftermiddag nord eller nordost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från Lördag eftermiddag nord eller nordost 14-18 m/s. Källa: SMHI

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Från fredag når flödet upp i varningsnivå och väntas ligga på denna nivå till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade