Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från onsdag kväll till fredag morgon Var: I högterrängen Intensitet: Ostlig eller sydostlig hård till mycket hård vind 18-24 m/s Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger siktnedsättning Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag tidvis syd eller sydväst 15 m/s, avtar torsdag kväll. Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag morgon ost eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: Längs finska kusten. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

Öresund:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag tidvis syd eller sydväst 15 m/s, avtar torsdag kväll. Källa: SMHI

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från torsdag morgon Var: I högterrängen Intensitet: Ostlig eller sydostlig hård till mycket hård vind 18-24 m/s. Kommentar: Tidvis kraftigt snöfall som ger siktnedsättning. Dessutom stark kyleffekt. Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag eftermiddag sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Jämtlands län utom fjällen:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till natt mot fredag Var: Hela området Intensitet: 20-30 cm, i norra Jämtland 40 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Främst södra delen Intensitet: 20 till 40 cm Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och risk för drivbildning. Källa: SMHI

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10 till 20 cm. Mest i norra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

Finska viken:

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från onsdag morgon. Var: I västra delen. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag kväll sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Bottenviken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

Kattegatt:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag syd eller sydväst 14-17 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från onsdag kväll till torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: 10 till 20 cm. Mest i norra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

Bälten:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag tidvis syd eller sydväst 15 m/s, avtar torsdag kväll. Källa: SMHI

Norrbottens län kustland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag kväll till fredag morgon Var: Södra delen Intensitet: 15 till 25 cm på kort tid Kommentar: Frisk ostlig vind ger snödrev och drivbildning. Källa: SMHI

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag sydväst 15 m/s, avtar torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från torsdag förmiddag till fredag morgon Var: Hela området Intensitet: 25 till 35 cm, lokalt 40 cm Kommentar: - Källa: SMHI

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag till sent torsdag kväll Var: Hela området Intensitet: I södra Dalarna upp till 10 cm, i norra Dalarna 15-25 cm. Kommentar: I södra Dalarna övergår snöfallet i regn torsdag morgon Källa: SMHI

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 2 storm Klass: 2 När: Torsdag kväll till fredag morgon Var: I högterrängen Intensitet: Ostlig eller sydostlig storm 25-28 m/s. Orkanbyar kan förekomma. Kommentar: Från natt till torsdag hård vind 15-20 m/s. Snöfall som ger nedsatt sikt. Dessutom stark kyleffekt. Källa: SMHI

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Under hela torsdagsdygnet Var: Främst östra delen Intensitet: 15-30 cm under kort tid Kommentar: Främst kustnära frisk ostlig vind ca 10 m/s. Under sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för kraftigt snöfall ca 20 cm. Källa: SMHI

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Onsdag middag till torsdag morgon Var: Främst norra delen Intensitet: 5-15 cm. Kommentar: - Källa: SMHI

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Varning klass 2 snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass: 2 När: Torsdag morgon till fredag morgon Var: Främst östra delen Intensitet: 25-35 cm under kort tid Kommentar: Främst vid kusten tidvis frisk ostlig vind ca 10 m/s. Snöfallet avtar tillfälligt fredag morgon. Men från sena fredagen och tidiga lördagen åter risk för större snömängder ca 30 cm. Källa: SMHI

Skagerack:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag syd eller sydväst 14-17 m/s, från torsdag eftermiddag 15-20 m/s, torsdag kväll ytterligare något ökande, blåsigast i norr. Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag kväll sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag kväll sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från onsdag kväll. Var: Längs finska kusten. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag ost eller sydost 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade