Kalmar län, Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kronobergs län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Under eftermiddagen regn som faller på vägbanor omkring noll grader. Det följs under kvällen av tillfrysning av våta vägar. Källa: SMHI

Västerbottens län kustland:

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Under eftermiddagen regn som faller på vägbanor omkring noll grader. Det följs under kvällen av tillfrysning av våta vägar. Källa: SMHI

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Främst södra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället 14-19 m/s. Kommentar: I kombination med blåsten byar av snö eller regn Källa: SMHI

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Södermanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från lördag kväll till söndag middag Var: Hela området men de kraftigaste vindarna i södra delen Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind 17-23 m/s Kommentar: I kombination med vinden byar av regn eller blötsnö Källa: SMHI

Uppsala län utom Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kalmar län utom Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Hallands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Mellersta och norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skåne län, Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället 14-19 m/s. Kommentar: I kombination med blåsten byar av snö eller regn Källa: SMHI

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jönköpings län, syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Gotlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind Klass: 1 När: Från lördag kväll till söndag middag Var: Hela området Intensitet: Västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället 14-19 m/s Kommentar: I kombination med blåsten byar av regn eller blötsnö Källa: SMHI

Norrbottens län kustland:

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

Jönköpings län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI