Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

Södra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost ca 15 m/s. Avtagande onsdag morgon. Källa: SMHI

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delarna av Svärtaån, Trosaån förväntas bestå helgen ut och en bit in i vecka 3, Flödena hat kulminerat och är nu sjunkande. Nyköpingsåns flöden har nu gått ner under varningsnivå. Källa: SMHI

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade