Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd Klass: 1 Från lördag morgon väst som på kalfjället ökar till 15-20 m/s, blåsigast i norr. Snöbyar och snödrev som sänker sikten. Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot söndag i östra delen 15 m/s. Avtagande söndag morgon. Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Idag lördag blåser det upp med västlig vind som kulminerar under eftermiddagen och då byvindar på 21-24 m/s. Blåsigast i den norra delen. Lördag kväll vrider vinden till nordväst och avtar långsamt. Källa: SMHI

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Varning klass 2 orkan Klass: 2 Natt mot lördag blåser det upp och vinden kulminerar lördag middag med västlig vind storm/orkan 25-35 m/s på kalfjäll och vindutsatta platser i den lägre terrängen. Dessutom tätt med snöfall. Vinden avtar lördag kväll. Källa: SMHI

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd Klass: 1 Västlig vind på kalfjället och i utsatta dalgångar 20-24 m/s, blåsigast i norra delen. I kombination med blåsten snöfall och snödrev. Lördag kväll vrider vinden till nordväst och avtar. Källa: SMHI

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot söndag i östra delen 15 m/s. Avtagande söndag morgon. Källa: SMHI

Bottenviken:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från lördag eftermiddag eller kväll väst eller sydväst 15-20 m/s. Källa: SMHI

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Lördag kväll omrking väst 15 m/s. Källa: SMHI

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 I morgon lördag blåser det upp västlig vind med stormbyar på 25-30 m/s, kulminerar under eftermiddagen. Avtar natt mot söndag. Källa: SMHI

Norrbottens län kustland:

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sent torsdag eftermiddag och kväll sydväst tillfälligt 15 m/s. Källa: SMHI