Skärgårdshavet:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst tidvis 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 22:00 - 8 okt kl 05:00 Källa: SMHI

Rigabukten:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst eller väst tidvis 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 08:00 - 8 okt kl 08:00 Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Omkring väst ca 15 m/s. Natt mot fredag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 05:00 - 23:00 Källa: SMHI

Finska Viken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Omkring sydväst ca 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 05:00 - 8 okt kl 12:00 Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 14-17 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 23:00 - 8 okt kl 02:00 Källa: SMHI

Jönköpings län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Fredag morgon sydväst 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 7 okt kl 05:00 - 8 okt kl 00:00 Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Fredag morgon omkring sydväst 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 7 okt kl 05:00 - 8 okt kl 00:00 Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst eller väst 14-17 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 01:00 - 8 okt kl 10:00 Källa: SMHI

Södra Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Omkring sydväst ca 15 m/s. Natt mot fredag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
Var: Sydöstra Östersjön.När: 6 okt kl 05:00 - 23:00 Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst eller väst ca 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 05:00 - 8 okt kl 09:00 Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Fredag morgon sydväst 14-17 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 7 okt kl 08:00 - 8 okt kl 00:00 Källa: SMHI

Skagerrak:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 14-17 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 5 okt kl 10:00 - 7 okt kl 23:00 Källa: SMHI

Vänern:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst tidvis 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 5 okt kl 19:00 - 7 okt kl 21:00 Källa: SMHI

Södra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst ca 15 m/s. Natt mot lördag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 6 okt kl 22:00 - 8 okt kl 04:00 Källa: SMHI

Ålands hav:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län:

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från torsdag mitt på dagen västlig eller sydvästlig vind, 18-21 m/s, i kombination med snöfall på kalfjället.
Vad händer: Kalfjället berörs av snöfall i kombination med västlig eller sydvästlig vind 18-21 m/s. Vinden avtar långsamt söderifrån sent natt mot fredag.
Påverkar: Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning.
Var: På kalfjället i norra Lapplandsfjällen.När: 6 okt kl 12:00 - 7 okt kl 03:00 Källa: SMHI

Västra Götalands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade