Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade