Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska Viken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Torsdag morgon sydväst 14-17 m/s. Avtagande torsdag eftermiddag.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 04:00 - 15:00 Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Natt till torsdag till torsdag morgon 14-17 m/s, på södra delen sydväst, i övrigt nordost.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 00:00 - 09:00 Källa: SMHI

Jönköpings län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Natt till torsdag nordost 14-17 m/s. Avtagande torsdag förmiddag.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 00:00 - 12:00 Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Natt till torsdag nordost 14-17 m/s. Torsdag förmiddag avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 00:00 - 12:00 Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från natt till torsdag sydväst 14-17 m/s. Avtagande torsdag förmiddag.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 00:00 - 12:00 Källa: SMHI

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerrak:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Torsdag morgon väst tillfälligt 14-17 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 23 mar kl 05:00 - 09:00 Källa: SMHI

Ålands hav:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Södermanlands län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Stockholms län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Uppsala län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Dalarnas län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Gävleborgs län:

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Var: I Sörmland, Uppland och i östra delarna av Västmanland och Gästrikland.När: 23 mar kl 11:00 - 17:00 Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län:

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ihållande snöfall och från natt mot torsdag samtidigt frisk nordostlig vind som kan leda till snödrev och drivbildning med risk för problem i trafiken som följd.
Vad händer: Ett snöfallsområde drar in över området under onsdagen och snöfallet blir sen ihållande. Natt mot torsdag ökar också vinden och torsdag morgon väntas frisk nordostlig vind, vilket i kombination med den kalla och torra nysnön ger risk för snödrev och drivbildning. Fram på torsdagen upphör efterhand snöfallet och vinden avtar. Total förväntad nysnömängd 10-15 cm.
Påverkar: Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning. Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
När: 23 mar kl 00:00 - 11:00 Källa: SMHI

Norrbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade