Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska Viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerrak:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålands hav:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gotlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
När: 26 maj kl 08:00 - 27 maj kl 23:00 Källa: SMHI

Kalmar län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Hallands län:

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som lokalt kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även risk för mycket hårda vindbyar.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
Var: Delar av norra och västra Götaland samt sydvästra Svealand.När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Östergötlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Södermanlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Örebro län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Västmanlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Stockholms län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Uppsala län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Dalarnas län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Gävleborgs län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Jämtlands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Kommentar: Risken minskar under eftermiddagen i samband med skurar.
När: 27 maj kl 08:00 - 16:00 Källa: SMHI

Västerbottens län:

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning leder till höga flöden i Bureälven.
Påverkar: Höga strömhastigheter i vattendragen. Hög risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag. Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
Kommentar: Tidigare gällde varningen ett större område i östra Västerbotten, men flödena har nu sjunkit under varningsnivå och det är bara i Bureälven som det är fortsatt höga flöden.
Var: Bureälven och dess avrinningsområde.När: 19 maj kl 12:00 - 27 maj kl 23:59 Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Kommentar: Risken minskar under eftermiddagen i samband med skurar.
När: 27 maj kl 08:00 - 16:00 Källa: SMHI

Norrbottens län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Påverkar: Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Kommentar: Risken minskar under eftermiddagen i samband med skurar.
När: 27 maj kl 08:00 - 16:00 Källa: SMHI

Västra Götalands län:

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar.
Påverkar: Stor eller mycket stor brandrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Lokalt extremt stor i samband med friska vindbyar. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Kommentar: Regn kan förekomma i västra delarna och då kan dämpa risken något.
Var: Östra delar av landet.När: 27 maj kl 08:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även byig vind.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI

Värmlands län:

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Regnskurar som lokalt kan ge upp till 40 mm regn på kort tid, vilket kan ge upphov till översvämningar.
Vad händer: Varm och ostadig luft rör sig in över landet vilket kan ge upphov till kraftiga regn- eller åskskurar. Dessa kan lokalt ge upp till 40 mm på kort tid. I samband med de kraftiga skurarna även risk för mycket hårda vindbyar.
Påverkar: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
Kommentar: Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.
Var: Delar av norra och västra Götaland samt sydvästra Svealand.När: 27 maj kl 13:00 - 21:00 Källa: SMHI