Kalmar län, Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Kronobergs län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från fredag morgon till natt mot lördag. Var: Norra delen Intensitet: Snöfall som i området mellan Skellefteå och Robertsfors kan ge upp mot 20 cm snö. I övrigt 5-10 cm. Kommentar: Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig då markytorna är relativt varma och snön kan ha blöta inslag. Källa: SMHI

Gävleborgs län inland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Onsdag eftermiddag kan regn förekomma och då minskar gräsbrandsrisken. Källa: SMHI

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Gävleborgs län kustland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag middag nord 14-17 m/s. Torsdag kväll avtagande. Fredag morgon nord eller nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

Blekinge län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Södermanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Kalmar län utom Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Hallands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skåne län, Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag dagtid Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Gräsbrandsrisken upphör tillfälligt under onsdag eftermiddag och kväll när nederbörd rör sig in västerifrån. Källa: SMHI

Västmanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag nordväst tidvis 15 m/s Källa: SMHI

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: I västra delen omkring nord omkring 15 m/s. Torsdag eftermiddag avtagande. Från fredag morgon på den finska sidan nord eller nordväst 15-20 m/s. Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området där snön hunnit smälta bort. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området där snön hunnit smälta bort. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Gräsbrandsrisken upphör tillfälligt när nederbörd rör sig in västerifrån under onsdag eftermiddag och kväll. Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt mot fredag nord eller nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från fredag morgon omkring nord 14-18 m/s. Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt mot fredag omkring nord ca 15 m/s. Fredag morgon ökande till 15-20 m/s. Källa: SMHI

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från fredag morgon nord eller nordväst 15-20 m/s. Källa: SMHI

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Gräsbrandsrisken upphör tillfälligt när nederbörd rör sig in västerifrån under onsdag eftermiddag och kväll. Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Jönköpings län, syd om Vättern:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området där snön hunnit smälta bort. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 14-17 m/s Källa: SMHI

Östergötlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Gotlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I södra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området där snön hunnit smälta bort. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området där snön hunnit smälta bort. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI