Vädervarningar Öresund

2022-04-10 08:35:58 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14 m/s. Söndag förmiddag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-09 08:42:00 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-09 08:42:00 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-09 08:42:00 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-09 08:32:43 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14 m/s.
Källa: SMHI

2022-04-09 02:59:10 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från lördag middag väst eller nordväst 14 m/s.
Källa: SMHI

2022-04-08 01:13:59 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-07 09:53:14 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från natt mot fredag omkring väst ca 15 m/s.
Källa: SMHI

2022-04-07 09:53:14 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från natt mot fredag omkring väst ca 15 m/s.
Källa: SMHI

2022-04-07 08:04:10 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från natt mot fredag, väst eller nordväst 15 m/s. Avtagande fredag eftermiddag.
Källa: SMHI

2022-04-05 02:58:03 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14-17 m/s. Natt mot tisdag avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Måndag kväll söder om bron kortvarigt -70 till -80 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-04-05 02:58:03 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller nordväst 14-17 m/s. Natt mot tisdag avtagande.
Källa: SMHI

2022-04-04 09:14:17 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Måndag kväll väst eller nordväst. Natt mot tisdag avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Måndag kväll söder om bron kortvarigt -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-04-04 09:14:17 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Måndag kväll väst eller nordväst. Natt mot tisdag avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Måndag kväll söder om bron kortvarigt -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-04-04 09:14:17 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Måndag kväll väst eller nordväst. Natt mot tisdag avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Måndag kväll söder om bron kortvarigt -70 till -80 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-04-03 04:50:14 +0200

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från måndag morgon sydväst 14-17 m/s.
Källa: SMHI

2022-03-11 17:38:22 +0100

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Från fredag morgon i farleden tidvis -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-03-11 17:38:22 +0100

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Från fredag morgon i farleden tidvis -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-03-10 15:43:04 +0100

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Från fredag morgon i farleden tidvis -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI

2022-03-10 15:43:04 +0100

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Från fredag morgon i farleden tidvis -50 till -60 cm i RH 2000.
Källa: SMHI