Vädervarningar Dalarnas län

2024-02-03 10:05:14 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Från natt mot lördag väntas mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar, och tidvis ymniga snöbyar. Detta kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 10:05:14 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Från natt mot lördag väntas mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar, och tidvis ymniga snöbyar. Detta kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från lördag kväll blåsigt med hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-30 14:35:26 +0100

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Under senare delen av onsdagen sydvästlig hård till mycket hård vind. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-30 14:35:26 +0100

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Under senare delen av onsdagen sydvästlig hård till mycket hård vind. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-30 08:39:44 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

2024-01-30 08:39:44 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Under senare delen av onsdagen sydvästlig hård till mycket hård vind. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-30 08:39:44 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Under senare delen av onsdagen sydvästlig hård till mycket hård vind. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 12:10:33 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

2024-01-26 11:00:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:38:52 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:38:52 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 22:09:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 10:19:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-22 14:32:00 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Nordvästlig hård till mycket hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:48:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Nordvästlig hård till mycket hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:35:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:35:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Nordvästlig hård till mycket hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

2024-01-20 20:09:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 10:10:38 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli tidvis kraftigt under onsdagen, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-24 10:51:17 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI