Vädervarningar Dalarnas län

2023-03-13 12:20:03 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 21:00:05 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-11 13:15:21 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån och väntas under måndagen ge besvärlig väder vilket kan leda till trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-04 13:44:15 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen.
Källa: SMHI

2023-03-03 15:58:54 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen.
Källa: SMHI

2023-03-03 11:28:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra vädret tillsammans med en måttlig västlig vind gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-03-03 11:28:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra vädret tillsammans med en måttlig västlig vind gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen.
Källa: SMHI

2023-03-03 11:28:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen.
Källa: SMHI

2023-03-03 11:28:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Den senaste tidens torra väder tillsammans med blåst gör att gräsbrandsrisken är mycket stor i snöfria områden under lördagen.
Källa: SMHI

2023-03-02 13:08:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra vädret tillsammans med en måttlig västlig vind gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-03-01 13:33:32 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret tillsammans med en måttlig nordvästlig vind gör att risken för gräsbränder är stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-03-01 13:33:32 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret tillsammans med en måttlig nordvästlig vind gör att risken för gräsbränder är stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

2023-03-01 13:33:32 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret tillsammans med en måttlig nordvästlig vind gör att risken för gräsbränder är stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra vädret tillsammans med en måttlig västlig vind gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-03-01 13:33:32 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret tillsammans med en måttlig nordvästlig vind gör att risken för gräsbränder är stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under fredagen hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra vädret tillsammans med en måttlig västlig vind gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i snöfria områden under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-02-19 19:54:04 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Tidvis hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

2023-02-19 19:47:30 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Tidvis hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

2023-02-19 19:01:12 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Tidvis hård vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI