Vädervarningar Gotlands län

2019-06-12 22:19:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 08:59:21 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från förmiddagen fram till tidig eftermiddag Var: Främst södra och östra delen Intensitet: Skurar kan ge stora mängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-06-09 14:45:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen. Källa: SMHI

2019-06-04 04:52:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor och lokalt är det extremt torrt Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-29 04:47:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-25 07:41:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-25 03:41:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-05 16:02:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under söndag och måndag Var: På södra Gotland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-05 16:02:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under måndag och tisdag Var: På södra Gotland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-05 16:02:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: På södra Gotland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-05 16:02:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-20 04:11:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-17 03:13:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-17 03:13:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-17 03:13:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-17 03:13:43 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI