Vädervarningar Gotlands län

2018-07-12 10:18:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 det ät extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Till och med tisdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Efter tisdag blir det fortsatt varmt med temperaturer över 26 grader. Källa: SMHI

2018-06-24 15:10:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-23 14:40:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är mycket torrt eller extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-06-12 10:36:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt är det fortfarande extremt torrt. Källa: SMHI

2018-06-12 10:06:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt är det fortfarande extremt torrt. Källa: SMHI

2018-06-11 03:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-04 14:43:41 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-24 08:55:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-13 09:28:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt råder stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2018-04-30 18:51:00 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under måndag kväll och natt till tisdag passerande åska som kan vara kraftigt. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken lokalt stor. Källa: SMHI