Vädervarningar Gotlands län

2018-10-26 10:50:26 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från lördag eftermiddag omkring nordlig vind, med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-10-23 09:08:35 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från natt mot onsdag nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Onsdag eftermiddag långsamt avtagande. Källa: SMHI

2018-10-21 12:37:51 +0200

Risk Stormbyar Klass: 0 Från sent natt mot onsdag till onsdag middag nord eller nordvästlig vind med risk för stormbyar, 25 m/s. Källa: SMHI

2018-10-02 22:22:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Onsdag morgon nordlig eller nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Avtagande under eftermiddagen. Källa: SMHI

2018-09-26 10:12:50 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Avtagande ikväll. Källa: SMHI

2018-09-20 11:40:12 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Det fortsätter blåsa även under lördagen. Källa: SMHI

2018-09-20 11:40:12 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Det fortsätter blåsa även under lördagen. Källa: SMHI

2018-08-31 05:33:59 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 Tidvis kraftigt regn som fram till fredag eftermiddag lokalt kan ge stora mängder, 35-45 mm. Det gäller främst södra Gotland. Källa: SMHI

2018-08-25 11:12:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-06 13:31:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Från onsdag och till åtminstone lördag väntas den maximala dagstemperaturen nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-08-06 13:31:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Fram till åtminstone fredag väntas den maximala dagstemperaturen nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 Under förmiddagen kraftig åska med lokalt stora regnmängder och mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2018-08-06 13:31:43 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Fram till åtminstone fredag väntas den maximala dagstemperaturen nå minst 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-28 07:51:51 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till och med fredag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från onsdag väntas maximala dagstemperaturer nå 30 grader eller högre på många platser, åtminstone fram till och med fredag. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark blir extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-12 10:18:59 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 det ät extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Till och med tisdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Efter tisdag blir det fortsatt varmt med temperaturer över 26 grader. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark blir extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med fredag väntas maximala dagstemperaturer nå 30 grader eller högre på många platser. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI