Vädervarningar Gotlands län

2021-01-12 08:29:40 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: I eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snabb uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2020-11-18 03:57:26 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Från natt mot torsdag Var: I hela området Intensitet: Sydlig eller sydvästlig vind, tidvis mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-01 14:06:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-09-27 04:00:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-09-23 04:42:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-09-17 03:20:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen gles vegetation är risken för brandspridning stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-28 12:23:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risk för kraftigt regn som lokalt kan ge stora mängder på kort tid. Kommentar: Placeringen av de största mängderna är osäker. Det är stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-08-25 04:08:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Brandrisken är extremt stor med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-17 13:59:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket till extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-13 05:11:08 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för mycket till extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 03:32:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-07 03:32:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Resten av veckan Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-04 02:53:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-04 02:53:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-02 03:57:54 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-23 03:11:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-21 16:40:35 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: I natt och onsdag morgon Var: Främst den norra delen av Gotland Intensitet: Det kan komma stora regnmängder under ganska kort tid. Troligen 30-40 mm, möjligen mer. Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-16 12:48:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag. Var: I hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-03 04:03:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i marken med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI