Vädervarningar Gotlands län

2019-09-16 19:37:31 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från tisdag förmiddag till och med tisdag eftermiddag. Var: Hela området. Intensitet: Ihållande och kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Åska väntas i samband med regnet. Källa: SMHI

2019-09-04 03:09:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-09-04 03:09:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor, lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med onsdag. Var: Hela området Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor Kommentar: Risken minskar tillfälligt i natt i samband med skurar Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Söndag kväll Var: Hela området Intensitet: Skurar med kraftig åska Kommentar: I samband med åska kan det även bli blåsigt. Källa: SMHI

2019-08-10 20:54:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor till extremt stor Kommentar: Risken minskar tillfälligt i natt i samband med skurar Källa: SMHI

2019-08-07 14:43:53 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-31 06:34:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 09:20:49 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Större delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Större delen av området Intensitet: Risken för bränder i skog och är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-16 15:23:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI