Vädervarningar Gotlands län

2024-02-06 06:35:46 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-22 13:10:28 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn och snösmältning orsakar stigande flöden i små vattendrag.
Källa: SMHI

2024-01-17 09:00:31 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Frisk, byig sydlig vind och från onsdag eftermiddag till onsdag kväll snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 17:16:06 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 09:34:51 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 09:07:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 10:50:44 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-13 14:55:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-01 08:42:07 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall och en del blåst som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-31 20:23:40 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall och en del blåst som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-30 15:50:50 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-29 16:04:06 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:15:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:08:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-23 12:56:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:44:03 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:44:03 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:20:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-03 16:17:10 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftiga snöbyar i kombination med frisk nordlig vind driver in över norra Gotland, vilket kan orsaka störningar i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-03 11:49:34 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftiga snöbyar i kombination med frisk nordlig vind driver in över norra Gotland, vilket kan orsaka störningar i trafiken.
Källa: SMHI