Vädervarningar Örebro län

2023-11-21 10:41:16 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdag förmiddag till natt mot torsdag snöfall som i kombination med frisk vind kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-05 11:42:11 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

2023-11-04 12:08:41 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. I norra varningsområdet mellan Örnsköldsvik och Sundsvall väntas ytterligare 30 mm regn under lördagen. I den resterande delen av varningsområdet väntas inga större regnmängder framåt.
Källa: SMHI

2023-11-03 12:07:06 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Från fredag eftermiddag och ett dygn framåt väntas stora regnmängder i kustlandet. Det kan komma mellan 20 och 50 mm.
Källa: SMHI

2023-11-02 14:40:03 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Från fredag eftermiddag och ett dygn framåt väntas stora regnmängder i kustlandet. Det kan komma upp mot 50 mm.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent natt mot torsdag till torsdag kväll risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2023-11-02 14:40:03 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Från fredag eftermiddag och ett dygn framåt väntas stora regnmängder i kustlandet. Det kan komma upp mot 50 mm.
Källa: SMHI

2023-11-02 14:40:03 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Från fredag eftermiddag och ett dygn framåt väntas stora regnmängder i kustlandet. Det kan komma upp mot 50 mm.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

2023-11-01 20:04:18 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent natt mot torsdag till torsdag middag risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2023-11-01 17:05:40 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning i kombination med regn ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent natt mot torsdag till torsdag middag risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2023-11-01 12:12:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent natt mot torsdag till torsdag middag risk för ishalka i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2023-10-31 05:04:32 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfallet avtar i intensitet under tisdag morgonen och förmiddagen men kan fortfarande medföra störningar i till exempel trafiken.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

2023-10-30 08:02:22 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från natt mot måndag och som fortsätter fram till måndag kväll. Snöfallet kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är något osäkert.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag morgon väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

2023-10-29 21:01:20 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag morgon väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt. Det blir samtidigt blåsigt med friska eller lokalt hårda nordostliga vindbyar, blåsigast i östra delen av varningsområdet.
Källa: SMHI

2023-10-29 10:21:55 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från natt mot måndag och som fortsätter fram till måndag kväll. Snöfallet kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är något osäkert.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag morgon väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll fram till tisdag förmiddag väntas tidvis kraftigt snöfall som kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur stora snömängderna blir är fortfarande svårbedömt.
Källa: SMHI

2023-10-29 10:21:55 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från natt mot måndag och som fortsätter fram till måndag kväll. Snöfallet kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är något osäkert.
Källa: SMHI

2023-10-29 10:21:55 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från natt mot måndag och som fortsätter fram till måndag kväll. Snöfallet kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är något osäkert.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från måndag kväll fram till tisdag förmiddag som kan medföra störningar i till exempel trafiken.
Källa: SMHI

2023-10-28 22:25:26 +0200

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från natt mot måndag och som fortsätter fram till måndag kväll. Snöfallet kan medföra störningar i till exempel trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är något osäkert.
Källa: SMHI

2023-10-28 11:54:48 +0200

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall från söndag kväll och som fortsätter fram till måndag eftermiddag kan ge problem i trafiken. Hur mycket snö som lägger sig på vägarna är osäkert.
Källa: SMHI

2023-10-13 15:15:10 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt med mycket hårda sydvästliga vindbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2023-08-21 12:21:35 +0200

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens regn orsakar höga flöden i åar, bäckar och diken. Mycket höga flöden kan förekomma lokalt på orangea varningsnivåer.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens regn orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens regn orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI