Vädervarningar Norra Bottenhavet

2019-02-20 14:36:00 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 I de östra farvattnen nord eller nordväst 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria områden. Under sena kvällen avtar risken. Källa: SMHI

2019-02-19 02:29:36 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från natt till onsdag nord eller nordväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

2019-02-19 02:29:36 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från natt till onsdag nord eller nordväst 14-18 m/s. Från onsdag förmiddag 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag morgon risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria områden. Källa: SMHI

2019-02-17 11:10:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Måndag morgon och förmiddag sydväst tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2019-02-16 03:45:05 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot söndag i östra delen 15 m/s. Avtagande söndag morgon. Källa: SMHI

2019-02-04 19:14:26 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från tisdag morgon risk för måttlig nedisning. Källa: SMHI

2019-02-02 03:28:49 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt till söndag nordost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för svår nedisning av fartyg. Källa: SMHI

2019-02-01 09:22:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från sena kvällen risk för svår nedisning av fartyg. Källa: SMHI

2019-02-01 09:22:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för svår nedisning av fartyg. Källa: SMHI

2019-01-28 11:17:17 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag morgon, närmast svenska kusten, nord eller nordost 14-17 m/s, avtagande under kvällen. I östra delen sydost under tisdag morgon kortvarigt 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig till svår nedisning i isfria områden. Källa: SMHI

2019-01-25 19:19:12 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från lördag tidig eftermiddag Källa: SMHI

2019-01-25 19:19:12 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig till svår nedisning i isfria områden. Källa: SMHI

2019-01-22 18:21:55 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg från onsdag förmiddag. Till en början främst i den västra delen. Avtagande tidig torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-22 18:21:55 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg från onsdag förmiddag. Till en början främst i den västra delen. Avtagande tidig torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-22 18:21:55 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg, främst i den norra delen. Avtagande tidigt torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-18 17:31:30 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg. Söndag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2019-01-18 10:46:11 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från lördag eftermiddag nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2019-01-18 10:46:11 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från lördag eftermiddag nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg från lördag eftermiddag. Källa: SMHI

2019-01-16 16:52:35 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg från tidig morgon torsdag. Källa: SMHI

2019-01-16 16:52:35 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg. Källa: SMHI