Vädervarningar Norra Bottenhavet

2018-03-20 10:49:01 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Syd eller sydväst ca 15 m/s. Onsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

2018-03-19 16:31:39 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från tisdag efternatt risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Måndag kväll nord 14-18 m/s. Tisdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-03-19 08:51:34 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Måndag kväll nord 14-18 m/s. Tisdag förmiddag avtagande. Källa: SMHI

2018-03-19 02:01:07 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sent måndag kväll nord 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-03-14 14:40:11 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria delar. Källa: SMHI

2018-02-25 09:07:59 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Måndag eftermiddag nordost 15 m/s. Blåsigast över de västra farvattnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Källa: SMHI

2018-02-24 16:20:38 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden från lördag kväll. Källa: SMHI

2018-02-22 19:45:36 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden från fredag morgon. Källa: SMHI

2018-02-19 08:52:26 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från måndag kväll risk för måttlig nedisning i de sydöstra delarna. Källa: SMHI

2018-02-12 09:05:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natten till tisdag, syd eller sydost ca 15 m/s. Avtagande tisdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-02-05 19:37:49 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från natt mot tisdag risk för måttlig nedisning i isfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under tisdag förmiddag nordost kortvarigt 14 m/s. Källa: SMHI

2018-02-05 10:12:49 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under tisdag förmiddag nordost kortvarigt 14 m/s. Källa: SMHI

2018-02-02 04:17:13 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost 14-17 m/s. Högst i de svenska farvattnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning. Från natt till fredag risk för svår nedisning. Källa: SMHI

2018-01-31 19:36:09 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från torsdag förmiddag risk för måttlig nedisning. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Ost 14-18 m/s. Under torsdagen vridande till nordost. Högst i de svenska farvattnen. Källa: SMHI

2018-01-31 12:17:13 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från i eftermiddag sydost 14-17 m/s. Torsdag morgon ost. Från torsdag eftermiddag nordost 14-18 m/s, högst på svenska sidan. Källa: SMHI

2018-01-30 13:58:33 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Onsdag eftermiddag sydost 16 m/s. Källa: SMHI

2018-01-23 01:02:12 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-01-17 02:56:16 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-01-15 19:54:01 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Vattenståndet stiger under natten och når 70 cm över medelvattenstånd på tisdag eftermiddag Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Omkring syd 14-19 m/s, på tisdagen något ökande. Källa: SMHI

2018-01-14 10:40:55 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från i eftermiddag sydväst ca 15 m/s. Från måndag middag syd 14-18 m/s. Källa: SMHI