Vädervarningar Gävleborgs län

2024-02-03 15:45:12 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 13:01:54 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 10:05:14 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-01-30 08:39:44 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

2024-01-29 12:10:33 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen passerar regn som kan falla på kalla vägar med ishalka som följd och risk för trafikproblem. Regnet kan även vara underkylt.
Källa: SMHI

2024-01-20 20:09:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-18 11:56:47 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

2024-01-17 16:01:39 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

2024-01-17 15:33:00 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

2023-12-23 05:50:48 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 16:06:50 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig eller nordostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 16:06:50 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig eller nordostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 16:06:50 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig eller nordostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 10:16:57 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig eller nordostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som delvis övergår i regn. Av och till kan ymnigt snöfall förekomma. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 10:16:57 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig eller nordostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-21 05:17:40 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som delvis övergår i regn. Av och till kan ymnigt snöfall förekomma. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-20 16:33:54 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som av och till kan bli kraftigt i kombination med ostlig vind. Bland annat risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som delvis övergår i regn. Av och till kan ymnigt snöfall förekomma. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-20 13:55:47 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan bli kraftigt i kombination med ostlig vind. Bland annat risk för besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som delvis övergår i regn. Av och till kan ymnigt snöfall förekomma. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-19 18:47:28 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan ge besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall som kan ge besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-19 16:16:00 +0100

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan ge besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI