Vädervarningar Västmanlands län

2019-02-02 13:53:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från lördag kväll till söndag eftermiddag kan ge 5-10 cm. Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I norra delen, under onsdag eftermiddag och kväll, snöfall som kan ge 5-10 cm. Under kvällen övergår snöfallet alltmer i regn, med början i länets södra del. Källa: SMHI

2019-01-07 09:12:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från tidigt tisdag morgon snöfall som kan ge 5-10 cm nysnö. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag och under fredag morgon passerar ett nederbördsområde åt sydost. Då risk för underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2018-11-29 05:41:15 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten övergår snöfall i regn som faller på kalla vägytor vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-10-29 11:05:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från natt mot tisdag i norra delen snö eller blötsnö, 1-3 cm. Tisdag morgon övergår snöfallet i regn. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med frontpassage, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag kväll, i samband med regnskurar, mycket hårda sydvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2018-08-25 04:14:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-08-23 05:15:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Under måndagen risk för kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder och skyfallsliknande regn. I samband med skurarna tillfälligt blåsigt med hårda vindbyar. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till och med fredag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandrisken är fortsatt stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-27 19:31:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under lördagen väntas maxtemperaturen stiga upp till 26-29 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-15 10:14:40 +0200

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-15 10:14:40 +0200

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Från måndag väntas återigen maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-14 12:01:34 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Från i dag, lördag, till och med tisdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre. Efter tisdag blir det fortsatt varmt med temperaturer över 26 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 22:52:42 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Dagstemperaturen väntas de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är på flera håll mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-02 16:09:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i sydvästra delen extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-02 16:09:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 På söndag väntas tillfälligt lägre temperaturer, men från måndag väntas återigen maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre. Källa: SMHI

2018-07-02 16:09:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Maximala dagstemperaturer på 30 grader eller högre väntas åtminstone till och med fredag. Källa: SMHI