Vädervarningar Västmanlands län

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-19 16:49:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Skyfallsliknande regn, över 35 mm på tre timmar, i samband med kraftig åska och tillfälligt mycket hårda vindbyar. Kommentar: Risken kan komma att minska ifall prognosen ändras. Källa: SMHI

2019-06-07 06:37:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-06 10:52:52 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-06 10:52:52 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-21 08:34:53 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-21 08:34:53 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-16 03:41:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 13:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Östra delen Intensitet: Risk för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 13:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Östra delen Intensitet: Risk för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-27 09:33:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Främst i södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Lokalt stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Främst i södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i gles terräng mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-03 04:14:50 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar:Störst i mån av soligt väder Källa: SMHI

2019-03-31 18:06:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-31 18:06:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI