Vädervarningar Västmanlands län

2017-08-15 07:14:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-08-05 04:23:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2017-08-04 03:25:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-08-03 04:34:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-08-02 04:41:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-08-01 06:53:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-31 03:13:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-30 04:35:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-29 05:29:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-28 05:15:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-26 04:26:23 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-25 06:58:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-24 15:46:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-24 04:34:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-23 04:27:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor eller mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2017-07-21 07:48:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2017-07-21 05:02:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2017-07-20 04:56:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Stor till lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2017-07-19 06:41:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risk för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-07-18 05:33:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risk för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI