Vädervarningar Västmanlands län

2020-02-01 12:04:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Risk för ishalka i samband med regn följt av uppklarning och fallande temperatur. Källa: SMHI

2020-01-13 10:48:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon och förmiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägar Källa: SMHI

2020-01-09 19:34:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon. Var: Hela området. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med underkylt regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-18 13:08:39 +0100

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå tills åtminstone ett par dagar innan årsskiftet. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån. När: Varningen gäller från lördag och under vecka 51. Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Långvarigt regnande och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: Flödet är fortfarande ökande och väntas kulminera under vecka 51. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån När: Flödet har till viss del stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I vissa delar kan flödat nå upp till nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån över julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån När: Flödet har till viss del stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I vissa delar kan flödat nå upp till nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn och blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I nedersta delen ligger flödet nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hedströmmen nedströms Kolsva och biflödet som kommer från sjöarna Kedjen, Långsvan och Lillsvan. När: Flödet stiger och väntas kulminera under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn och blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. I de nedre delarna förväntas flödet gå under klass 1-nivå först efter jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I nedersta delen ligger flödet nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Hedströmmen nedströms Kolsva och biflödet som kommer från sjöarna Kedjen, Långsvan och Lillsvan. När: Flödet stiger och väntas kulminera under onsdagen eller torsdagen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-14 12:42:00 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån När: Flödet har stabiliserats men väntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån När: Flödet har stabiliserats men förväntas ligga över klass 1-nivå åtminstone fram till jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: I nedersta delen ligger flödet nära klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-13 11:39:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-13 11:39:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Kolbäcksån. När: Varningen gäller från lördag och under vecka 51. Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Långvarigt regnande och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: Flödet är fortfarande ökande och väntas kulminera under vecka 51. Källa: SMHI

2019-12-12 16:02:38 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån samt Järleån. När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-11 11:57:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Arbogaån. När: Klass 1 flöden till början av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-07 04:53:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snabb tillfrysning av blöta vägbanor i samband med uppklarning som kan ge upphov till ishalka Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till fredag förmiddag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm, lokalt något mer. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-08 10:52:34 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag eftermiddag och kväll Var: Norra delen Intensitet: 2-5 cm blöt snö Kommentar: Osäkert hur mycket snö som lägger sig på vägar då yttemperaturen väntas stiga under dagen. Natt till lördag fortsatt snöfall, men något avtagande. Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI