Vädervarningar Hallands län

2019-02-11 11:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass 1-flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Avrinning från dessa områden kan ge klass 1-flöden även längs större vattendrag. Flödena kulminerar på de flesta håll under måndagen och förväntas därefter avta. Källa: SMHI

2019-02-09 12:01:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under början av nästa vecka. Källa: SMHI

2019-02-08 11:34:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under måndag den 11:e. Källa: SMHI

2019-02-07 13:48:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till fredag kortvarigt mycket hårda sydvästliga vindbyar, 21 m/s. Källa: SMHI

2019-02-03 16:06:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från måndag eftermiddag snöfall som fram till tisdag morgon väntas ge 5-10 cm. Närmast kusten faller nederbörden mest som regn. Källa: SMHI

2019-01-16 03:36:27 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag morgon i östra delen regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk. Källa: SMHI

2019-01-13 12:15:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i kväll följs blöt nederbörd av snabb uppklarning vilket ger snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI

2018-12-31 10:14:54 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från tisdag morgon mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s. Avtagande sen eftermiddag. Källa: SMHI

2018-12-31 10:14:54 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från tisdag morgon mycket hårda västliga vindbyar 21-24 m/s. Avtagande sen eftermiddag. Källa: SMHI

2018-11-28 10:21:09 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag morgon snö eller blötsnö som övergår i regn. Vägytor på minus vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-11-28 10:21:09 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag morgon snö eller blötsnö som övergår i regn. Vägytor på minus vilket kan medföra ishalka. Källa: SMHI

2018-10-26 23:20:36 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot lördag risk för lokalt kraftiga snöbyar som främst i den norra delen kan ge ca 5 cm. De lokala variationer är dock stora och på de flesta håll väntas nederbörd främst i form av regn. Källa: SMHI

2018-10-22 10:06:52 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag morgon och förmiddag väst med byar på 21-14 m/s, i inlandet främst söder om Varberg. Källa: SMHI

2018-10-02 09:22:23 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Ikväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Inatt vrider vinden till nordväst och avtar. Källa: SMHI

2018-09-21 04:51:08 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag eftermiddag och kväll sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-21 04:51:08 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Fredag eftermiddag och kväll sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-20 11:08:32 +0200

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Fredag eftermiddag sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s, från sena kvällen västlig vind med vindbyar på stormstyrka 25-28 m/s. Frampå lördagen västlig vind med mycket hårda vindbyar 21 m/s. Källa: SMHI

2018-09-18 12:53:41 +0200

Risk Stormbyar Klass: 0 Under främst senare delen av fredag finns risk för stormbyar 25 m/s, syd-sydvästlig vind som vrider till väst. Källa: SMHI

2018-07-30 10:45:54 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Åtminstone fram till onsdag väntas den maximala dagstemperaturen bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-23 11:42:48 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Den maximala dagstemperaturen väntas under de närmaste dagarna bli 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Källa: SMHI