Vädervarningar Hallands län

2021-01-13 05:38:42 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under onsdagen Var: Främst södra Halland Intensitet: Snöbyar som kan ge ca 10 cm snö Kommentar: Snöfallet kan delvis falla som blötsnö Källa: SMHI

2021-01-11 10:09:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt till tisdag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-18 11:18:54 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21-23 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-16 03:15:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-16 03:15:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan vara kraftiga och orsaka skyfallsliknande regn Kommentar: Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-08-16 03:15:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-12 09:12:14 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-09 03:26:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under måndagen Var: Lokalt i området Intensitet: Risk för kraftiga skurar med åska som kan ge stora regnmängder på kort tid Kommentar: Osäkert var skurarna hamnar Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: Temperaturen sjunker något och från tisdag är det ingen varning för minst 30 grader. Men det fortsätter att vara varmt med minst 26 grader på dagarna. Källa: SMHI

2020-08-09 03:26:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-09 03:26:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Lokalt Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med fredag Var: Hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-08 10:43:34 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen kan nå 30 grader eller mer Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-08 10:43:34 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med söndag Var: I hela området Intensitet: Den maximala dagstemperaturen kan nå 30 grader eller mer Kommentar: Värmen dämpas något till måndagen, men maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-08-08 10:43:34 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med måndag Var: I hela området Intensitet: Vid soligt väder väntas den maximala dagstemperaturen nå 30 grader eller mer Kommentar: Under måndagen skurar på vissa håll och då dämpas värmen Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under måndagen Var: Lokalt i området Intensitet: Risk för kraftiga skurar med åska som kan ge stora regnmängder på kort tid Kommentar: Osäkert var skurarna hamnar Källa: SMHI

2020-08-05 12:42:38 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-07-22 09:03:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 13:35:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: Brandrisken avtar under söndagen i samband med att regn och skurar rör sig in. Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och åtminstone till och med lördag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-19 12:30:23 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från i eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kraftiga regn- eller åskskurar kan bildas. Lokalt kan det komma stora regnmängder under en kort tid. Kommentar: Även natt mot måndag kan kraftiga skurar dra in Källa: SMHI

2020-06-11 04:25:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Lokalt Intensitet: Det börjar åter bli torrt i marken och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Brandrisken ser ut att öka de kommande dagarna Källa: SMHI