Vädervarningar Hallands län

2019-06-20 08:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-20 08:53:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-19 20:15:49 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Natt mot torsdag Var: I hela området, men med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kan kraftig åska förekomma Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma med hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-06-12 21:21:37 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Natt till torsdag väntas kraftig åska. Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Risk för stora regnmängder på kort tid och hårda vindbyar. Källa: SMHI

2019-06-12 05:14:01 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Onsdag morgon Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 09:24:03 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under dagen och kvällen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skurar kan ge stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-05-20 14:05:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-20 14:05:07 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-04-26 14:08:55 +0200

Risk Åska Klass: 0 När: Natt mot lördag till och med söndag Var: Hela området Intensitet: Kraftiga åskskurar som lokalt kan ge 20-50 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är lokalt stor Kommentar: På tisdag väntas risken fortsatt vara lokalt stor, men i öppen och gles vegetation mycket stor Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-22 04:41:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fram till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Lördag eftermiddag till söndag Var: Hela området Intensitet: Kraftiga åskskurar som lokalt kan ge 20-50 mm Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: På fredag väntas risken fortsatt va4ra lokalt stor Källa: SMHI

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-03 19:45:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Torsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-25 16:06:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-19 03:15:35 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I den östra delen Intensitet:Stor risk för gräsbrand Kommentar: Källa: SMHI