Vädervarningar Hallands län

2022-12-28 10:26:45 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan leda till trafikproblem samt störningar i elförsörjningen.
Källa: SMHI

2022-12-27 12:31:39 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan leda till trafikproblem samt störningar i elförsörjningen.
Källa: SMHI

2022-12-24 15:02:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Söndag eftermiddag rör sig regn och blötsnö in västerifrån som kan falla på kalla vägar och snabbt frysa till. Risk för ishalka och således trafikproblem.
Källa: SMHI

2022-12-19 22:26:26 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag tidvis underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 19:52:17 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 08:04:12 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 08:04:12 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 08:04:12 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 07:45:29 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag eftermiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-18 22:08:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag eftermiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-18 12:27:25 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag eftermiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-09 10:25:53 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Stråk med snöbyar som kan vara kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.
Källa: SMHI

2022-12-08 11:30:01 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Stråk med snöbyar som kan vara kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.
Källa: SMHI

2022-12-08 03:52:29 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Stråk med snöbyar som kan vara mycket kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.
Källa: SMHI

2022-12-07 13:39:53 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Stråk med snöbyar som kan vara mycket kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.
Källa: SMHI

2022-10-16 09:06:11 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Under söndagseftermiddagen och kvällen lokalt och kortvarigt kraftiga vindbyar. Risk för begränsad framkomlighet då enstaka träd eller grenar kan falla ner.
Källa: SMHI

2022-10-16 09:06:11 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Under söndagseftermiddagen och kvällen lokalt och kortvarigt kraftiga vindbyar. Risk för begränsad framkomlighet då enstaka träd eller grenar kan falla ner.
Källa: SMHI

2022-10-16 08:47:47 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Under söndagseftermiddagen och kvällen lokalt och kortvarigt kraftiga vindbyar. Risk för begränsad framkomlighet då enstaka träd eller grenar kan falla ner.
Källa: SMHI

2022-09-21 09:27:22 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-21 09:27:22 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI