Vädervarningar Hallands län

2022-01-16 17:51:19 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn passerar åt sydost under natten mot måndag och följs av snabb uppklarning med risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2022-01-16 17:51:19 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn passerar åt sydost under natten mot måndag och följs av snabb uppklarning med risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2022-01-16 17:51:19 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn passerar åt sydost under natten mot måndag och följs av snabb uppklarning med risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2022-01-16 17:51:19 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

2022-01-15 17:01:27 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

2022-01-15 17:01:27 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

2022-01-15 17:01:27 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

2022-01-15 17:01:27 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med blåsigt väder under natten mot måndag. Kulmen väntas inträffa tidigt måndag morgon.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn passerar åt sydost under natten mot måndag och följs av snabb uppklarning med risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-28 23:44:31 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen snöfall som helt eller delvis övergår i regn eller underkylt regn som fryser på kalla vägar och ger plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-28 10:32:00 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen snöfall som helt eller delvis övergår i regn eller underkylt regn som fryser på kalla vägar och ger plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-27 19:10:06 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen snöfall som helt eller delvis övergår i underkylt regn som fryser på kalla vägar och ger plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-01 22:57:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-12-01 22:57:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-12-01 22:57:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-12-01 15:31:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-12-01 04:55:42 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-11-30 09:24:03 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.
Källa: SMHI

2021-11-30 06:13:22 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde passerar över västkusten tidigt tisdag morgon och fortsätter sen åt sydost under förmiddagen. Snöfallet lämnar Blekinge och sydöstra Småland under eftermiddagen. Snöfallet kan bli ymnigt och väntas ge mellan 5 och 10 cm, lokalt 15 cm. Ett snöfallsområde drar in västerifrån under tisdag morgon och förmiddag och kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Snöfallet hänger ihop med ett lågtryck som passerar åt sydost och den exakta utvecklingen på lågtrycket är fortfarande svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar såväl var de största snömängderna kommer som var gränsen för snö och regn kommer att gå. Den västra delen av Götaland samt Blekinge och sydostligaste Småland. När: 30 nov kl 04:00 - 14:00
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett lågtryck som passerar över södra Sverige under onsdags- och torsdagsdygnet drar in snöfall västerifrån över stora delar av Götaland. I samband med lågtryckspassagen tilltar även vinden. Det blir som blåsigast under onsdag eftermiddag och kväll, nordostlig vind 6-9 m/s. Snöfallet väntas bli kraftigt i delar södra Götaland och här väntas 20-25 cm snö falla under perioden, lokalt kan dock dryga 30 cm komma. Snöfallet avtar under torsdag morgon och då avtar även vinden. Längs kusterna förväntas regninslag. Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott. Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer. Lågtryckets exakta utveckling är svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar både vindens styrka och var de största snömängderna hamnar. Stora delar av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, och Kalmar län, samt södra Hallands län. När: 1 dec kl 08:00 - 2 dec kl 08:00
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett lågtryck som passerar över södra Sverige under onsdags- och torsdagsdygnet drar in snöfall västerifrån över stora delar av Götaland. I samband med lågtryckspassagen tilltar även vinden. Det blir som blåsigast under onsdag eftermiddag och kväll, nordostlig vind omkring 7 m/s. Snöfallet väntas bli ymnigt och här väntas 10-15 cm snö falla under perioden, lokalt kan dock dryga 20 cm komma. Natt mot torsdag i främst Skåne övergår snöfall tillfälligt i regn. Snöfallet avtar under torsdag förmiddag och då avtar även vinden. I den sydöstra delen kan lättare snöfall dröja kvar en bit in under torsdag eftermiddag. Minusgrader väntas både under och efter snöfallet, utom i sydligaste Skåne där temperaturen väntas ligga omkring noll grader eller på plussidan. Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning. Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Lågtryckets exakta utveckling är svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar både vindens styrka och var de största snömängderna hamnar. Götaland utom den nordligaste delen. När: 1 dec kl 08:00 - 2 dec kl 10:00
Källa: SMHI

2021-11-29 10:02:03 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde passerar över västkusten tidigt tisdag morgon och fortsätter sen åt sydost under förmiddagen. Snöfallet lämnar Blekinge och sydöstra Småland under eftermiddagen. Snöfallet kan bli ymnigt och väntas ge mellan 5 och 10 cm, lokalt 15 cm. Ett snöfallsområde drar in västerifrån under tisdag morgon och förmiddag och kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Snöfallet hänger ihop med ett lågtryck som passerar åt sydost och den exakta utvecklingen på lågtrycket är fortfarande svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar såväl var de största snömängderna kommer som var gränsen för snö och regn kommer att gå. Den västra delen av Götaland samt Blekinge och sydostligaste Småland. När: 30 nov kl 04:00 - 14:00
Källa: SMHI

2021-11-29 10:02:03 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde passerar över västkusten tidigt tisdag morgon och fortsätter sen åt sydost under förmiddagen. Snöfallet lämnar Blekinge och sydöstra Småland under eftermiddagen. Snöfallet kan bli ymnigt och väntas ge mellan 5 och 10 cm, lokalt 15 cm. Ett snöfallsområde drar in västerifrån under tisdag morgon och förmiddag och kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Snöfallet hänger ihop med ett lågtryck som passerar åt sydost och den exakta utvecklingen på lågtrycket är fortfarande svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar såväl var de största snömängderna kommer som var gränsen för snö och regn kommer att gå. Den västra delen av Götaland samt Blekinge och sydostligaste Småland. När: 30 nov kl 04:00 - 14:00
Källa: SMHI