Vädervarningar Hallands län

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: På fredag väntas risken fortsatt va4ra lokalt stor Källa: SMHI

2019-04-11 04:12:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-03 19:45:34 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Torsdag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:Hela området Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-25 16:06:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I hela området Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-19 03:15:35 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Tisdag eftermiddag Var:I den östra delen Intensitet:Stor risk för gräsbrand Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-16 19:31:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När:Söndag kväll och natt mot måndag Var:Hela området Intensitet:Sydostlig vind 21-23 m/s Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-11 05:18:36 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2019-03-08 18:02:58 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Lördag eftermiddag och inledningen av kvällen västliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-03-07 10:25:01 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredag eftermiddag kortvarigt mycket hårda nordvästliga vindbyar 21-24 m/s. Källa: SMHI

2019-02-28 03:35:31 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2019-02-22 09:04:28 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2019-02-11 11:33:14 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt klass 1-flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Avrinning från dessa områden kan ge klass 1-flöden även längs större vattendrag. Flödena kulminerar på de flesta håll under måndagen och förväntas därefter avta. Källa: SMHI

2019-02-09 12:01:22 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under början av nästa vecka. Källa: SMHI

2019-02-08 11:34:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga flöden i främst små vattendrag till följd av nederbörd och snösmältning. Förväntad kulmen under lördag och söndag. Lokalt kan klass 2-flöden förekomma. Flödena väntas avta under måndag den 11:e. Källa: SMHI

2019-02-07 13:48:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Natt till fredag kortvarigt mycket hårda sydvästliga vindbyar, 21 m/s. Källa: SMHI

2019-02-03 16:06:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från måndag eftermiddag snöfall som fram till tisdag morgon väntas ge 5-10 cm. Närmast kusten faller nederbörden mest som regn. Källa: SMHI

2019-01-16 03:36:27 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Onsdag morgon i östra delen regn som kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor. Frampå dagen stigande temperatur och därmed avtagande halkrisk. Källa: SMHI

2019-01-13 12:15:59 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent i kväll följs blöt nederbörd av snabb uppklarning vilket ger snabb tillfrysning av vägarna. Källa: SMHI