Vädervarningar Uppsala län

2023-05-30 18:47:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-28 13:13:37 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder stor eller mycket stor. I östra delarna av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-24 10:56:29 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-24 10:56:29 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-23 15:40:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen. Lokalt är risken extremt stor,.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-23 15:40:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen. Lokalt är risken extremt stor,.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-21 13:13:16 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Lördag eftermiddag i snöfria delar mycket stor gräsbrandsrisk.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är udner lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-21 13:13:16 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Lördag eftermiddag i snöfria delar mycket stor gräsbrandsrisk.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är under lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-21 13:13:16 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Lördag eftermiddag i snöfria delar mycket stor gräsbrandsrisk.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är udner lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Fredag eftermiddag i snöfria delar stor eller lokalt mycket stor brandrisk.
Källa: SMHI

2023-04-20 15:54:53 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Fredag eftermiddag i snöfria delar stor eller lokalt mycket stor brandrisk.
Källa: SMHI

2023-04-20 09:01:52 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: I snöfria delar under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor brandrisk.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Fredag eftermiddag i snöfria delar stor eller lokalt mycket stor brandrisk.
Källa: SMHI

2023-04-20 09:01:52 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: I snöfria delar under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor brandrisk.
Källa: SMHI

2023-04-16 14:22:54 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-16 14:22:54 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-15 15:01:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-15 15:01:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-15 15:01:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI