Vädervarningar Kalmar län

2024-02-06 05:47:18 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-05 22:21:22 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-05 16:46:10 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-05 16:38:49 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-05 16:26:37 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-05 16:26:37 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-03 12:05:38 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar.
Källa: SMHI

2024-02-01 12:14:17 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar.
Källa: SMHI

2024-02-01 11:22:29 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Kulmen väntas under veckan.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:53:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-25 16:11:29 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

2024-01-25 10:19:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Total kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

2024-01-20 20:09:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-19 22:40:55 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 09:07:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-15 09:07:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:46:14 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-14 21:13:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 21:03:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 10:50:44 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI