Vädervarningar Kalmar län

2021-11-26 18:13:08 +0100

Gul varning. Snöfall. Ett snöfall rör sig långsamt österut under dagen. Samtidigt förstärks snöfallet med fukt från Östersjön i den ostliga vinden. Det betyder att snöfallet tidvis kan vara ymnigt främst vid kusten. Fram till sent i kväll väntas 2-7 cm, lokalt mer. Ut mot kusten kan regninslag förekomma. Från morgonen snöfall som kan ge besvärligt väglag. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Norra och mellersta Kalmars län och delar av sydligaste Östergötlands län samt ostligaste Jönköpings län. När: 26 nov kl 10:00 - 21:00 Källa: SMHI

2021-11-26 12:14:10 +0100

Gul varning. Snöfall. Ett snöfall rör sig långsamt österut under dagen. Samtidigt förstärks snöfallet med fukt från Östersjön i den ostliga vinden. Det betyder att snöfallet tidvis kan vara ymnigt främst vid kusten. Fram till sent i kväll väntas 2-7 cm, lokalt mer. Ut mot kusten kan regninslag förekomma. Från morgonen snöfall som kan ge besvärligt väglag. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Norra och mellersta Kalmars län och delar av sydligaste Östergötlands län samt ostligaste Jönköpings län. När: 26 nov kl 10:00 - 21:00 Källa: SMHI

2021-11-26 11:16:39 +0100

Gul varning. Snöfall. Ett snöfall rör sig långsamt österut under dagen. Samtidigt förstärks snöfallet med fukt från Östersjön i den ostliga vinden. Det betyder att snöfallet tidvis kan vara ymnigt främst vid kusten. Fram till sent i kväll väntas 2-7 cm, lokalt mer. Ut mot kusten kan regninslag förekomma. Från morgonen snöfall som kan ge besvärligt väglag. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Norra och mellersta Kalmars län utom den nordligaste delen. När: 26 nov kl 10:00 - 21:00 Källa: SMHI

2021-11-26 10:45:37 +0100

Gul varning. Snöfall. Ett snöfall rör sig långsamt österut under dagen. Samtidigt förstärks snöfallet med fukt från Östersjön i den ostliga vinden. Det betyder att snöfallet tidvis kan vara ymnigt främst vid kusten. Fram till sent i kväll väntas 2-7 cm, lokalt mer. Ut mot kusten kan regninslag förekomma. Från morgonen snöfall som kan ge besvärligt väglag. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Norra Kalmars län. När: 26 nov kl 10:00 - 21:00 Källa: SMHI

2021-11-26 10:38:33 +0100

Gul varning. Snöfall. Ett snöfall rör sig långsamt österut under dagen. Samtidigt förstärks snöfallet med fukt från Östersjön i den ostliga vinden. Det betyder att snöfallet tidvis kan vara ymnigt främst vid kusten. Fram till sent i kväll väntas 2-7 cm, lokalt mer. Ut mot kusten kan regninslag förekomma. Från morgonen snöfall som kan ge besvärligt väglag. Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. När: 26 nov kl 10:00 - 21:00 Källa: SMHI

2021-11-21 09:36:19 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp. Uppklarningen sker på eftermiddagen i norra delen och till kvällen i den södra. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp norrifrån och fram på kvällen risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn passerar under dagen och följs på eftermiddagen av minskad molnighet. Även risk för någon by av blötsnö eller regn, som drar in under natten. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp och under natten risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Även någon lokal by av blötsnö eller regn kan dra in och falla på kalla vägar. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 22:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-21 09:36:19 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp. Uppklarningen sker på eftermiddagen i norra delen och till kvällen i den södra. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp norrifrån och fram på kvällen risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn passerar under dagen och följs på eftermiddagen av minskad molnighet. Även risk för någon by av blötsnö eller regn, som drar in under natten. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp och under natten risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Även någon lokal by av blötsnö eller regn kan dra in och falla på kalla vägar. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 22:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Nederbörd som passerar under söndagen, Under söndag kväll spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Nederbörd som passerar under söndagen, Under söndag kväll spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Nederbörd som passerar under söndagen, Under söndag kväll spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Nederbörd som passerar under söndagen, Under söndag kväll spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 06:00 Källa: SMHI