Vädervarningar Västernorrlands län

2023-03-12 15:06:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig åt nordost och blir under måndag eftermiddag intensivt, vilket kan leda till problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-03-12 15:06:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig åt nordost och blir under måndag eftermiddag intensivt, vilket kan leda till problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-03-12 15:06:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig åt nordost och blir under måndag eftermiddag intensivt, vilket kan leda till problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-03-12 15:06:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig åt nordost och blir under måndag eftermiddag intensivt, vilket kan leda till problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-03-03 10:28:20 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ymnigt snöfall passerar åt sydost.
Källa: SMHI

2023-03-03 10:28:20 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

2023-03-02 19:33:21 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ymnigt snöfall passerar åt sydost.
Källa: SMHI

2023-03-02 13:36:30 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

2023-03-02 13:36:30 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ymnigt snöfall passerar åt sydost.
Källa: SMHI

2023-02-16 14:34:50 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från sent fredag eftermiddag till och med lördag morgon tidvis ymnigt snöfall som kan leda till problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-01-29 08:58:04 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från söndag eftermiddag till natt mot måndag på en del håll tidvis regn eller blötsnö som dels kan falla på frusna vägar, dels kan frysa till då yttemperaturen sjunker. Risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2022-12-31 10:09:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn eller blötsnö kan falla på kalla vägbanor och orsaka halt väglag, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-12-30 23:51:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-30 10:28:28 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Riska för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-30 10:05:28 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor..
Källa: SMHI

2022-12-30 10:05:28 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor..
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Riska för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-29 21:08:49 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in söderifrån samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som i kustlandet blir kraftigt samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

2022-12-29 21:08:49 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in söderifrån samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som i kustlandet blir kraftigt samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

2022-12-29 20:32:53 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in söderifrån samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som i kustlandet blir kraftigt samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

2022-12-28 16:29:17 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in söderifrån samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som i kustlandet blir kraftigt samtidigt som det blåser friska sydostliga vindar, vilket kan leda till trafikproblem och snödrev.
Källa: SMHI