Vädervarningar Västernorrlands län

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-18 14:25:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från Midskogs krv och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är svagt sjunkande men kommer fortfarande att vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och i översta delen runt klass 2 men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande men ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Gimån. Källa: SMHI

2018-05-17 11:46:03 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Högt flöde i nedre delen av Gimån, nedströms Torpshammars kraftverk. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Holmsjön och har kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag och måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i största delen av varningsområdet men ökande i nordvästra delen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och är avtagande. I den översta delen uppströms Gimdalsby ligger flödet på klass 2-nivå men väntas sjunka till klass 1 inom något dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Holmsjön och har kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön kulminerar vid klass 1-nivå och väntas stanna högt under de kommande dagarna. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande men ligger fortsatt över klass 1-nivå i den nedersta delen av Ljungan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från sammanflödet med Ammerån och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är sjunkande men väntas fortfarande vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Tisdag eftermiddag är gräsbrandsrisken lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven väntas nå upp i klass 1-nivå kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Gideälvens är uppe i klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivåer. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattas inte av stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-05-09 12:35:34 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger vid klass 1-nivå och fortsätter stiga stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gideälven är uppe i klass 1-nivå och har för nuvarande kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. Snön har smält bort på de flesta håll nu och den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i allmänhet till helgen. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Utöver snösmältningen förväntas lokalt kraftigt regn under fredagen i nordvästra Svealand samt Norrlands inland och fjälltrakter, vilket kan ytterligare öka flödena. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag stor i snöfria områden. Även lördag eftermiddag är gräsbrandsfaran stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ökar mot klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Gideälvens nedre delar stiger kraftigt och är uppe i klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-09 12:06:09 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Den allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagarna i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven väntas nå upp i klass 1-nivå kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gideälven är uppe i klass 1-nivå och förväntas kulminera inom kommande dygn. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är torsdag och fredag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivå. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattar inte stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och fortsätter öka upp emot klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-08 12:06:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Gideälvens nedre delar stiger kraftigt och är uppe i klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-05 11:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan stiger och ligger över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Tappningarna från sjöarna i Ljungan kommer att öka under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i de nordligaste delarna. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under eftermiddagen lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flöden i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer och är fortsatt stigande. Snön smälter snabbt och kulmen väntas under den kommande 10 dygns perioden. Källa: SMHI

2018-05-05 11:06:45 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

2018-05-04 15:30:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är på lördag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flöden i små och medelstora vattendrag når klass 2-nivå under helgen och fortsätter stiga efteråt. Kulmen väntas under den kommande veckan. Källa: SMHI

2018-05-04 15:30:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i norra och mellersta Norrlands kustland och inland är höga i samband med snösmältningen. Flödena i södra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen. Varningen gäller små och medelstora vattendrag. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Ljungan fortsätter att stiga då tappningarna från sjöarna ökar. Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Gideälvens nedre delar stiger kraftigt och är uppe i klass-1 flöde. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivåer eller väntas nå dit under de kommande dagar. Snön smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19 på de flesta håll. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Källa: SMHI

2018-05-04 15:30:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är torsdag eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige utom norra fjällen samt i norra Svealand är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norr och österut i takt med att snön smälter. Allmänna tendensen är att flödena är vikande i sydöstra delarna av varningsområdet men ökande i övriga delar. Flödena i sydöstra Norrland och norra Svealand är fortsatt höga och väntas stiga under de kommande dagar i Dala- och Härjedalsfjällen då nederbörd väntas i detta område under fredagen. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Gideälvens är uppe i klass 1-flöde och förväntas kulminera inom kommande dygn. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven väntas nå upp i klass 1-nivå kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är fortfarande lokalt uppe i klass 2-nivåer. Den snö som finns kvar smälter snabbt och kulmen väntas i slutet av vecka 19. Stora lokala variationer förekommer till följd av snötäckets variation. Varningen omfattas inte av stora och kraftigt reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och fortsätter öka upp emot klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-04 11:57:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flöden i små och medelstora vattendrag når klass 2-nivå under helgen och fortsätter stiga efteråt. Kulmen väntas under den kommande veckan. Källa: SMHI

2018-05-02 12:25:24 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I den sydligaste delen av området är flödena sjunkande i de flesta vattendrag medan de ökar i den nordligaste delen. Däremellan finns stora lokala variationer. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI