Vädervarningar Västernorrlands län

2019-07-12 14:35:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-04 03:09:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-27 05:24:10 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-22 03:05:31 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från fredag kväll till lördag morgon Var: Hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på 3 timma. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-21 13:05:18 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från fredag kväll till lördag morgon. Var: Främst i Ångermanland. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn som kan ge mer än 35 mm på tre timmar. Kommentar: I samband med kraftigt regn kan även åska och hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-06-07 08:46:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till lördag Var: Hela området Intensitet: 26-29 grader Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-27 05:15:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-20 04:13:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Södra delen Intensitet: Risken frö gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-20 04:13:49 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-15 19:12:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-15 03:53:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Över Ångermanland Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-11 03:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I västra Ångermanland Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Snöfria delar i hela området Intensitet: Lokalt stor risk för gräsbränder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-02 21:11:04 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-01 16:49:49 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot torsdag Var: I hela området Intensitet: 2-6 cm Kommentar: Osäkert hur mycket av snön som lägger sig på backen på grund av varma ytor Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag. Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 10:42:23 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län, sydvästra delen av Västernorrlands län och norra delen av Dalarnas län. När: Flödena har kulminerat i små vattendrag och är nära kulmen i de medelstora. Typ av vattendrag: Små oreglerade och medelstora reglerade. Orsak: Snösmältning Kommentar: Källa: SMHI