Vädervarningar Västernorrlands län

2018-07-20 19:42:07 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Under lördagen väntas lägre temperaturer i samband med mycket moln och skurar, från söndag stiger temperaturen åter till 26 grader eller högre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-18 10:09:11 +0200

Varning klass 2 extremt höga temperaturer Klass: 2 Fram till och med fredag väntas den maximala dagstemperaturen bli 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-16 13:10:51 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 Åtminstone fram till och med onsdag väntas temperaturer på 30 grader eller högre. Vid kusten lägre. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-09 16:07:31 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Över Västra Ångermanland väntas dagstemperaturen de närmaste dagarna ligga på 26-27 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-07 09:49:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Källa: SMHI

2018-07-02 09:18:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-07-01 09:06:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2018-06-26 05:22:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-24 15:10:51 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som t.ex. på kalhyggen. Källa: SMHI

2018-06-24 04:26:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Längs kustbandet är risken för bränder i skog och mark stor. Källa: SMHI

2018-06-20 05:10:40 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor i östra Ångermanland. Källa: SMHI

2018-06-13 10:34:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-06-11 10:46:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-30 16:28:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-28 14:45:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen. Även om det inte är extremt torrt kan det utvecklas bränder med snabb brandspridning. Källa: SMHI

2018-05-22 11:18:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån sjunker men beräknas vara över klass 1-nivå större delen av veckan. Källa: SMHI

2018-05-18 14:25:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Indalsälven från Midskogs krv och nedströms är över klass 1-nivå. Flödena är svagt sjunkande men kommer fortfarande att vara över klass 1 in i nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på klass 1-nivå och i översta delen runt klass 2 men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Den allmänna tendensen är att flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen är minskande. Inom varningsområdet finns det lokala variationer och på vissa ställen kan flödena fortfarande ligga nära klass 2. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande men ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Gimån. Källa: SMHI

2018-05-17 11:46:03 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Gimån ligger på en stark klass 1-nivå men sjunker stadigt. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Fjällsjöälven nedströms Bodumsjön har kulminerat och väntas gå ner under klass 1-nivå under de kommande dagarna. Källa: SMHI

2018-05-16 12:03:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Högt flöde i nedre delen av Gimån, nedströms Torpshammars kraftverk. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Holmsjön och har kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

2018-05-12 15:03:36 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag och måndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i nedre delen av Indalsälven ligger på klass 1-nivå förväntas kulminera inom de närmaste dygnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i små och medelstora vattendrag i större delen av norra Sverige, utom norra fjällen, samt i norra Dalarna är höga. Snösmältningen förskjuts sakta norrut och västerut. Den allmänna tendensen är att flödena är kulminerande eller minskande i södra delen av varningsområdet men ökande i övriga delar. Inom varningsområdet finns det stora lokala variationer. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet ligger fortsatt över klass 1-nivå nedströms Flåsjön och ser ut att ha kulminerat. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödena i små och medelstora vattendrag är lokalt uppe i klass 2-nivå. I den södra delen av området har i allmänhet snön smält bort och flödena kulminerat. I den norra delen samt i fjälltrakterna fortsätter snösmältningen och flödena har ännu inte kulminerat. Källa: SMHI