Vädervarningar Västernorrlands län

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag morgon fram till torsdag kväll Var: I den nordöstra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag morgon fram till torsdag kväll Var: I den nordöstra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag morgon fram till torsdag kväll Var: I den nordöstra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-09-22 11:16:34 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag morgon fram till torsdag kväll Var: I den nordöstra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan generera 35-45 mm Kommentar: Störst mängder väntas vid kusten i samband med pålandsvind Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-16 11:23:32 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Främst i Medelpad, men med lokala variationer Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med risk för 70-100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna väntas falla Källa: SMHI

2021-08-12 23:55:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Västra Ångermanland Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-12 23:55:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Västra Ångermanland Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-11 13:18:52 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Östra delen av Medelpad Intensitet: I samband med åskan kan det förekomma skyfallsliknande regn och hårda vindbyar Kommentar: Placeringen på de kraftigaste skurarna är osäker Källa: SMHI

2021-08-09 10:12:37 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: Hela området, med stora lokala variationer Intensitet: 35 mm på 3 timmar, med stora lokala variationer Kommentar: Också åska väntas förekomma Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Natt mot söndag minskar brandrisken successivt söderifrån i samband med att regn rör sig norrut. Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Natt mot söndag minskar brandrisken successivt söderifrån i samband med att regn rör sig norrut. Källa: SMHI

2021-08-03 09:44:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-03 09:44:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-03 09:44:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-03 09:44:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-29 10:43:19 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från natt mot fredag till och med fredag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI