Vädervarningar Västernorrlands län

2019-03-17 19:18:59 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från söndag kväll till natten mot måndag Var:Hela området Intensitet:5-15 cm, kring Höga kusten lokalt klass 2 intensitet på 20 cm. Kommentar:Ostlig vind som till en början kan vara frisk. Källa: SMHI

2019-03-16 10:33:35 +0100

Varning klass 2 stora snömängder Klass: 2 När:Från söndag eftermiddag till natten mot måndag Var:Hela området Intensitet:I östra delen 20-30 cm, i västra delen 15-20 cm. Kommentar:Tidvis frisk ostlig vind, vid kusten tidvis hård Källa: SMHI

2019-03-15 11:49:28 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 När:Söndag Var:Främst över Medelpad Intensitet:2-3 dm snö från söndag eftermiddag till natt mot måndag Kommentar:Osäkerheter finns gällande snömängder. Det kan komma mer eller mindre än vad som är angivet. Närmast kusten även upp mot frisk vind som kan ge snödrev. Källa: SMHI

2019-03-12 14:51:46 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Onsdag eftermiddag och kväll Var:Östra delen Intensitet:10-20 cm snö Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-12 10:24:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Onsdag eftermiddag och kväll snöfall som nära kusten kan vara ymnigt och ge 10-20 cm snö. Källa: SMHI

2019-03-07 10:25:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under fredagen ymnigt snöfall som kan ge 15-25 cm. I Ångermanland lokalt 30 cm. Källa: SMHI

2019-02-25 01:27:00 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Väst- eller nordvästliga mycket hårda vindbyar, 21-24 m/s. Sent natt mot måndag avtagande vind. Källa: SMHI

2019-02-23 12:28:49 +0100

Varning klass 2 stormbyar Klass: 2 Från söndag kväll, västliga stormbyar, upp till 25 m/s. Det är dock osäkert och den kraftiga byvinden når ända ut till kusten. Vinden avtar tidigt på måndagen. Källa: SMHI

2019-02-21 10:25:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent fredag eftermiddag risk för ishalka i samband med underkylt regn på kallt underlag. Källa: SMHI

2019-02-13 12:07:21 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst norra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-13 10:07:51 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under eftermiddagen väst- eller nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Vinden avtar till kvällen. Källa: SMHI

2019-02-13 10:07:51 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under eftermiddagen väst- eller nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Vinden avtar till kvällen. Källa: SMHI

Risk Stormbyar Klass: 0 Under lördagen, i främst norra delen, risk för västliga stormbyar ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-02-08 11:57:14 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under dagen på lördagen kan det komma 10-15 cm snö. Källa: SMHI

2019-02-07 22:14:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till fredag snöfall som främst kustnära väntas bli ymnigt och här 5-10 cm nysnö, detta i kombination med frisk byig pålandsvind. De största mängderna troligen längs Ångermanlandskusten. Källa: SMHI

2019-02-02 13:53:00 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från söndag morgon fram till måndag morgon kan ge 20-30 cm. Störst mängder i kustnära områden och där också i kombination med frisk till hård nord- eller nordostlig vind. Källa: SMHI

2019-01-15 16:07:20 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från onsdag kväll fram till och med torsdag morgon snöfall som i södra delen kan ge 10-25 cm. Källa: SMHI

2019-01-10 09:34:45 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Under fredagen nordvästliga vindbyar 20-22 m/s. Källa: SMHI

2019-01-08 12:32:33 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 Under fredagen risk för västliga eller nordvästliga stormbyar, ca 25 m/s. Källa: SMHI

2019-01-03 06:26:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sen natt mot fredag risk för regn som faller på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2019-01-01 01:24:33 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Tisdag kväll mycket hårda nordliga vindbyar ca 21 m/s. Under natten sakta avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under natten underkylt regn eller regn på kalla vägar som kan ge plötslig ishalka. Källa: SMHI