Vädervarningar Västernorrlands län

2022-01-16 19:58:19 +0100

Orange varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck passerar och ger kraftig vind med stormvindbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Kortvarigt blåsigt under kvällen med mycket hårda vindbyar.
Källa: SMHI

2022-01-16 10:21:43 +0100

Orange varning. Vind.
Händelse: Ett lågtryck passerar och ger kraftig vind med stormvindbyar under natten till måndag.
Källa: SMHI

2022-01-12 22:18:20 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från onsdag eftermiddag börjar snöfall övergå i regn. Det kan då falla på kalla vägbanor och frysa på. Sent på eftermiddagen väntas Ångermanland och Norrbottens sydöstra kommuner kunna beröras.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn faller på kalla vägbanor och risk för isbeläggning som kan ge upphov till trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-01-12 15:21:07 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn faller på kalla vägbanor och risk för isbeläggning som kan ge upphov till trafikstörningar.
Källa: SMHI

2021-12-18 04:59:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-18 04:59:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-18 04:59:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-17 20:36:44 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:41:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:41:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:41:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:41:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:41:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snö och regn faller på kalla vägytor, vilket medför ishalka.
Källa: SMHI

2021-12-16 15:10:48 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

2021-12-16 13:58:50 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Regn, eller underkylt regn, på kalla vägar ger ishalka som kan skapa problem i trafiken samt fördröja utryckningsverksamhet och hemtjänst.
Källa: SMHI

2021-11-22 14:36:22 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under tisdagen rör sig snöfall österut över Norrland. Detta övergår delvis i regn över södra Norrland under eftermiddagen och kvällen vilket kan orsaka halt väglag. Tisdag eftermiddag övergår snöfall i regn över delar av södra Norrland som gör att trafiken kan gå långsammare på grund av halka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 23 nov kl 13:00 - 19:00
Källa: SMHI

2021-11-18 04:49:51 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 09:00
Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00
Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00
Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00
Källa: SMHI