Vädervarningar Västernorrlands län

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med lördag Var: Hela områdete Intensitet: Maxtemperaturen överstiger 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-24 20:50:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket till extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Till och med lördag Var: Främst södra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Under söndag och måndag når temperaturen lokalt över 26 grader. Från tisdag så gäller det allmänt över hela området. Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag till och med lördag Var: Främst södra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

2020-06-18 16:04:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från onsdag till och med lördag Var: Främst södra delen Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 30 grader Kommentar: I övriga området väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader Källa: SMHI

2020-06-16 16:23:05 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regnområde med inslag av åska och kraftig nederbörd kan ge upp mot 40 mm med början i söder. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Östra Medelpad Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på kalhyggen är risken för brandspridning stor Kommentar: Brandrisken ökar de kommande dagarna Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: De närmsta dagarna Var: Östra Medelpad Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på kalhyggen är risken för brandspridning stor Kommentar: Brandrisken ökar i hela området de kommande dagarna Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till midsommarafton Var: Hela området Intensitet: Temperaturen når på dagarna minst 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och tisdag. Var: Hela området Intensitet: Temperaturen når på dagarna minst 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regnområde med inslag av åska och kraftig nederbörd kan ge upp mot 40 mm med början i söder. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regnområde med inslag av åska och kraftig nederbörd kan ge upp mot 40 mm med början i söder. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Regn- eller åskskurar kan förekomma Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Västra delen med stora lokala variationer Intensitet: Regn- eller åskskurar som kan ge över 35 mm regn/3 timmar Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-26 05:58:53 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-11 03:38:18 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området, i snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-09 21:06:26 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt till söndag till söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-08 14:44:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I snöfria delar Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-02 14:40:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI