Vädervarningar Västernorrlands län

2024-02-03 15:45:12 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 13:01:54 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 10:05:14 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-02 11:02:59 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-01-31 10:58:23 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-01-30 17:29:57 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:35:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:35:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ymnigt snöfall tillsammans med frisk vind. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-21 10:35:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-18 11:56:47 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-18 11:56:47 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

2024-01-17 16:01:39 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-17 15:33:00 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och samtidigt tidvis frisk vind omkring ost. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-17 09:22:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med snöfall. Det kan bland annat leda till problem i trafiken i samband med snöhalka och snödrev.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall. Det kan bland annat leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna. Vid kusten i främst Kramfors kommun, öster om E4:an, kan även stormbyar förekomma under onsdag kväll.
Källa: SMHI

2024-01-16 15:47:33 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordosstlig vind i kombination med snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind i kombination med ihållande snöfall.
Källa: SMHI

2023-12-20 16:33:54 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som på flera håll periodvis kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-12-19 18:47:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-18 22:56:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under tisdagen blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2023-12-18 22:56:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under tisdagen blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Kraftigt snöfall väntas som kan besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-18 10:46:56 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Måndag kväll och natt mot tisdag regn som kan vara underkylt och faller på kalla vägar med ishalka. Risk för trafikproblem.
Källa: SMHI