Vädervarningar Blekinge län

2019-06-21 22:42:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 22:42:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-19 05:37:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-14 12:17:06 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag kväll Var: Främst sydligaste delen Intensitet: Kraftiga åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder Kommentar: Mycket kraftiga vinbyar kan även förekomma. Källa: SMHI

2019-06-12 05:14:01 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Under morgonen Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 14:25:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 09:24:03 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under dagen och kvällen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skurar kan ge stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm på 3 timmar Kommentar: I samband med skurarna kan kraftig åska och kraftiga vindbyar förekomma Källa: SMHI

2019-05-27 15:56:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-27 15:56:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-27 15:56:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-27 15:56:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Åska Klass: 0 När: Måndag kväll Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Åska med mycket kraftiga vindbyar. Kommentar: I samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma. Källa: SMHI

2019-05-27 15:56:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-25 07:41:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-25 03:41:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-30 06:46:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag. Var: Hela området. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 09:09:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 09:09:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-18 09:09:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I norra delen. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI