Vädervarningar Blekinge län

2023-11-29 17:09:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag morgon snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 13:39:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:55:54 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:41:39 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:29:36 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-16 11:48:31 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Mycket nederbörd i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. På fredag förväntas flödena kulminera, lokalt på väldigt höga nivåer.
Källa: SMHI

2023-10-20 21:43:36 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt under natten i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-20 10:41:01 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-19 10:23:18 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under fredagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2023-10-19 10:23:18 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under fredagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-09-30 10:45:45 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-27 10:33:22 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-08-27 21:02:12 +0200

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, med risk för översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2023-08-27 14:10:33 +0200

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, med risk för översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2023-08-23 16:04:05 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor under onsdagen och torsdagen.
Källa: SMHI

2023-08-23 16:04:05 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är stor under onsdagen och torsdagen.
Källa: SMHI

2023-08-22 08:50:41 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Från tisdag eftermiddag är risken för skogsbränder stor.
Källa: SMHI

2023-08-22 08:50:41 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Från tisdag eftermiddag är risken för skogsbränder stor.
Källa: SMHI

2023-08-21 19:23:12 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Från tisdag eftermiddag är risken för skogsbränder stor.
Källa: SMHI