Vädervarningar Blekinge län

2019-12-09 21:07:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Sent inatt eller tisdag morgon Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn eller blötsnö följs inatt av uppklarning och snabbt fallande temperatur, vilket gör att blöta vägar snabbt fryser på. Källa: SMHI

2019-12-03 09:09:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från tisdag dag till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn som faller på kalla vägytor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-13 10:21:51 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag morgon till förmiddag Var: Hela området. Intensitet: Västlig byvindar 21-24 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2019-09-09 10:14:16 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Sen måndag kväll och natt mot tisdag. Var: Hela området. Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn på mer än 35 mm på tre timmar. Även risk för kraftig åska. Kommentar: Skyfallsliknande regn innebär stora lokala variationer. Källa: SMHI

2019-09-04 03:09:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-30 20:30:24 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor, i östra delen lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-30 15:59:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor. Kommentar: På lördag ökar risken till mycket stor eller lokalt extremt stor i östra delen Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I sydligaste och ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Under onsdagen kan brandrisken dämpas i samband med skurar. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydligaste och ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 04:09:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydligaste och ostligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Främst i västra delen Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:54:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: från onsdag och ca 1 vecka framåt Var: större delen av området Intensitet: 26 grader eller mer Kommentar: från torsdag kan klass 1 varning utfärdas Källa: SMHI