Vädervarningar Blekinge län

2024-02-08 11:48:02 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt och stiger ytterligare under torsdagskvällen och förväntas vara högt under flera dagar.
Källa: SMHI

2024-02-07 08:38:30 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under onsdagsmorgonen och kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-07 08:16:17 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under onsdagsmorgonen och kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-05 19:47:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll snö eller blötsnö som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-05 13:20:24 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll snö eller blötsnö som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-05 12:37:14 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll snö eller blötsnö som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-04 20:13:50 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll snö eller blötsnö som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-04 16:34:18 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag kväll snö eller blötsnö som på flera håll kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-19 10:02:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-19 10:02:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall passerar som kan ge problem trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-17 13:20:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Fortsatt snöfall och blåsigt över Blekinge en bit inpå under onsdagseftermiddagen.
Källa: SMHI

2024-01-16 19:39:52 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-01 18:56:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och torsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-24 12:13:53 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:08:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-23 11:56:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-11-29 17:09:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag morgon snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 13:39:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI