Vädervarningar Blekinge län

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-21 15:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Lokalt Intensitet: Skogsbrandrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-14 08:30:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-07 15:55:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 09:11:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-25 03:52:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-03 15:33:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-02 10:09:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-02 10:09:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-29 11:08:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen. När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av v. 14 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-29 11:08:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen. När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till mitten av v. 14 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-24 13:49:57 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Salen. När: Tappningarna från Helgasjön har sänkts till under klass 1. Successivt under vecka 13 och 14 väntas allt mindre delar av Mörrumsån ha klass 1-flöden. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-24 13:49:57 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Salen. När: Tappningarna från Helgasjön har sänkts till under klass 1. Successivt under vecka 13 och 14 väntas allt mindre delar av Mörrumsån ha klass 1-flöden. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ronnebyån När: Flödena är sjunkande och klass 1-flöden råder nu bara i nedersta delen av ån. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-24 13:16:02 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ronnebyån När: Flödena är sjunkande. Under kommande helg ser flödena ut att ha sjunkit till under klass 1 i de flesta delar av Ronnebyån. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Salen. När: Tappningarna från Helgasjön har sänkts till under klass 1. Successivt under vecka 13 och 14 väntas allt mindre delar av Mörrumsån ha klass 1-flöden. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-23 12:50:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms Helgasjön När: Flödena har nu sjunkit ner till klass 1-nivå hela vägen. De kommer fortsatt att sjunka och i de övre delarna till under klass 1 de närmsta dagarna. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ronnebyån När: Flödena är sjunkande. Under kommande helg ser flödena ut att ha sjunkit till under klass 1 i de flesta delar av Ronnebyån. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-22 10:18:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ronnebyån När: Flödena är sjunkande och på en klass 1-nivå. Under kommande helg ser flödena att ha sjunkit till under klass 1 i de flesta delar av Ronnebyån. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms Helgasjön När: Flödena har nu sjunkit ner till klass 1-nivå hela vägen. De kommer fortsatt att sjunka och i de övre delarna till under klass 1 de närmsta dagarna. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-03-18 10:56:18 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Mörrumsån nedströms Helgasjön När: Flödena är sjunkande och förväntas ligga på klass 2-nivå till någon/några dagar till. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ronnebyån När: Flödena är sjunkande och nu på en klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag. Var: I norra delen. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-19 09:37:30 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Ronnebyån När: Flödena är stabila med sjunkande tendens och väntas vara över klass 2-nivå under vecka 12. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Mörrumsån nedströms Helgasjön När: Flödena är sjunkande och förväntas ligga på klass 2-nivå under vecka 12 och en bit in i vecka 13.. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI