Vädervarningar Blekinge län

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag eller kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Främst i västra delen Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge mer än 35 mm. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-26 22:25:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:54:15 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: från onsdag och ca 1 vecka framåt Var: större delen av området Intensitet: 26 grader eller mer Kommentar: från torsdag kan klass 1 varning utfärdas Källa: SMHI

2019-07-15 20:52:15 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-13 13:17:52 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som lokalt kan ge skyfallsliknande regn, minst 35 mm på 3h. Kommentar: Osäker utredning och intensitet på skurarna. Källa: SMHI

2019-07-10 05:23:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 22:42:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 22:42:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Måndag till onsdag Var: I hela området Intensitet: Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader under tre dygn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-21 22:42:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor Kommentar: Risken avtar i samband med regn Källa: SMHI

2019-06-19 05:37:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-14 12:17:06 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag kväll Var: Främst sydligaste delen Intensitet: Kraftiga åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder Kommentar: Mycket kraftiga vinbyar kan även förekomma. Källa: SMHI

2019-06-12 05:14:01 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Under morgonen Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-11 14:25:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI