Vädervarningar Blekinge län

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-17 09:03:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

2018-02-08 19:26:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till torsdag morgon snöfall som kan ge ytterligare några centimeter. Källa: SMHI

2018-02-08 10:18:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Endast Skräbeån nedströms Ivösjön ligger nu strax över klass1-nivå, men väntas gå ner under varningsnivå i helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste dagarnas nederbörd har lett till höga flöden i Bräkneån. På flera håll har flödena redan nått nivåer motsvarande varningsklass 1. Flödet väntas kulminera på fredag och gå under varningsnivå i mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 6. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till onsdag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 under måndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Flödet väntas börja avta långsamt men ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under innevarande vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet avta långsamt under vecka 6 men fortsatt ligga varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 under måndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under vecka 6. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Flödet väntas börja avta långsamt men ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Klass 1-varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1-nivå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under nuvarande och kommande vecka på grund av senaste tidens nederbörd och snösmältning. Varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under nästa vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet långsamt börja sjunka under nästa vecka. Klass 1-varning väntas ligga kvar till mitten av februari. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt börja avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 i slutet av helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå till mitten av vecka 7. Källa: SMHI

2018-01-21 09:35:18 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå under vecka 4. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under vecka 4. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är stabilt sjunkande och klass 1-nivån väntas bestå till början av vecka 4. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå i mitten av vecka 4. Källa: SMHI

2018-01-18 09:42:31 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 6. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå i mitten av kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå i slutet av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under kommande vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är stabilt sjunkande och klass 1-nivån väntas bestå till slutet av veckan. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå under morgondagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är sjunkande och är nu under klass 1-nivån men väntas åter stiga till klass 1 i mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden väntas börja avta långsamt under helgen. I de nedre delarna väntas flödena ligga kvar över klass 1 in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet i Nätrabyån väntas nå över klass 1 under fredag och ligga kvar på varningsnivå till slutet av helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste dagarnas nederbörd har lett till höga flöden i Bräkneån. På flera håll har flödena redan nått nivåer motsvarande varningsklass 1. Flödet väntas kulminera på fredag och gå under varningsnivå i mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas nå kulmen i början av helgen och sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande dygn för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 under måndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet avta långsamt under vecka 6 men fortsatt ligga på varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under vecka 6. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-04 13:21:42 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2017-02-08 19:26:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till torsdag morgon snöfall som kan ge ytterligare ca 5 cm, lokalt mer. Detta i kombination med en tidvis frisk ostlig vind som avtar successivt under natten. Källa: SMHI

2017-01-10 11:27:01 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdag eftermiddag och kväll snöfall som kan ge 5-10 cm. Detta i kombination med hårda sydvästliga vindbyar. Snöfall övergår i blötsnö eller regn under kvällen. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Från onsdag mitt på dagen mycket hårda sydvästliga vindbyar ca 21 m/s. Källa: SMHI