Vädervarningar Blekinge län

2018-05-17 04:57:44 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:31:40 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-06 04:47:12 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-02 10:08:44 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under tisdagen snö eller blötsnö som kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-04-01 10:03:35 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I främst östra Blekinge under eftermiddagen och kvällen snö eller blötsnö 5-8 cm. Därefter mindre med blötsnö under natten Källa: SMHI

2018-02-27 23:03:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöbyar som kan vara kraftiga drar in från havet vilket i kombination med en frisk nordostlig vind kan ge problem med drivbildning och dålig sikt. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-17 09:03:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 7. Källa: SMHI

2018-02-08 19:26:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till torsdag morgon snöfall som kan ge ytterligare några centimeter. Källa: SMHI

2018-02-08 10:18:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Endast Skräbeån nedströms Ivösjön ligger nu strax över klass1-nivå, men väntas gå ner under varningsnivå i helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu långsamt avtagande men väntas med nuvarande prognoser ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 De senaste dagarnas nederbörd har lett till höga flöden i Bräkneån. På flera håll har flödena redan nått nivåer motsvarande varningsklass 1. Flödet väntas kulminera på fredag och gå under varningsnivå i mitten av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka under nuvarande och kommande för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under veckan för att sedan långsamt avta. Klass 1-varningen väntas bestå till slutet av vecka 6. Källa: SMHI

2018-01-31 11:40:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till onsdag. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 under måndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Flödet väntas börja avta långsamt men ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under innevarande vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet avta långsamt under vecka 6 men fortsatt ligga varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 under måndagsdygnet. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till mitten av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under vecka 6. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 13:57:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Flödet väntas börja avta långsamt men ligga kvar på varningsnivå hela vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har kulminerat och är nu avtagande. Väntas komma under varningsnivå i senare del av veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är långsamt avtagande. Klass 1-varningen väntas bestå in i vecka 7. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet är nu avtagande och väntas med nuvarande prognoser nå under varningsklass till mitten av veckan. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Klass 1-varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1-nivå till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas öka något under nuvarande och kommande vecka på grund av senaste tidens nederbörd och snösmältning. Varningen väntas bli kvar till början av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena väntas långsamt börja avta under nästa vecka. Klass 1-varningen väntas bestå till mitten av februari månad. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Fortsatt höga flöden i Ronnebyån. Med nuvarande prognoser väntas flödet långsamt börja sjunka under nästa vecka. Klass 1-varning väntas ligga kvar till mitten av februari. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas långsamt börja avta. Klass 1-varningen ser med nuvarande prognoser ut att ligga kvar till början av vecka 6. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden som når under klass-1-nivå i början av nästa vecka. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har nått kulmen och väntas med nuvarande prognoser gå under klass 1 i slutet av helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flöden har nått kulmen. Enligt nuvarande prognoser avtagande flöden men fortsatt på klass-1-nivå in i nästa vecka. Källa: SMHI