Vädervarningar Östergötlands län

2024-02-06 14:58:28 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden i Kilaån. Flödena har kulminerat och är nu sjunkande.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Börgölsån/Lotorpsån.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-06 14:58:28 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden i Kilaån. Flödena har kulminerat och är nu sjunkande.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Börgölsån/Lotorpsån.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-06 14:58:28 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden i Kilaån. Flödena har kulminerat och är nu sjunkande.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Börgölsån/Lotorpsån.
Källa: SMHI

2024-02-06 14:58:28 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden i Kilaån. Flödena har kulminerat och är nu sjunkande.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Börgölsån/Lotorpsån.
Källa: SMHI

2024-02-05 17:45:10 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med tidigare snösmältning har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-02-03 12:05:24 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

2024-02-03 12:05:24 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

2024-02-03 12:05:24 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-03 12:05:24 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga flöden på grund av snösmältning och regn senaste tiden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under tisdagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2024-01-31 11:47:00 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena. Kulmen väntas under helgen.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Kulmen väntas under veckan.
Källa: SMHI

2024-01-31 11:47:00 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena. Kulmen väntas under helgen.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Kulmen väntas under veckan.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

2024-01-31 11:47:00 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena. Kulmen väntas under helgen.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen och Glan leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena.
Källa: SMHI

2024-01-28 10:31:51 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

2024-01-28 10:31:51 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

2024-01-28 10:31:51 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: På grund av snösmältning och regn i området ökar flödena. Kulmen väntas under helgen.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Roxen leder till höga flöden i Motala ström.
Källa: SMHI

2024-01-27 10:04:40 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

2024-01-27 10:04:40 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snabb snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

Orange varning. Översvämning.
Händelse:
Källa: SMHI

2024-01-26 11:00:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:53:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-26 05:44:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI