Vädervarningar Östergötlands län

2023-11-04 12:49:17 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Resten av lördagen väntas ytterligare 5-10 mm regn.
Källa: SMHI

2023-10-20 15:18:07 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt och stiger ytterligare under lördagen i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

2023-10-19 23:26:59 +0200

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Natt mot fredag och fredag morgon snöbyar som lokalt kan bli kraftiga och medföra problem i trafiken. Stora lokala variationer väntas.
Källa: SMHI

2023-10-13 15:15:10 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Blåsigt med mycket hårda sydvästliga vindbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2023-10-02 08:39:07 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-30 10:45:45 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-27 10:33:22 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-26 12:08:33 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-25 15:52:33 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-24 12:39:17 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-24 12:32:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: I samband med soligt och blåsigt väder är skogsbrandsrisken stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-20 20:30:47 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogbrandrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-20 20:30:47 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogbrandrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-16 08:34:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-16 08:34:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-14 16:31:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-08-26 14:03:35 +0200

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, med risk för översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2023-08-25 18:24:53 +0200

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, med risk för översvämningsproblem.
Källa: SMHI