Vädervarningar Bottenviken

2021-03-05 11:12:32 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från lördag kväll nordväst 15 m/s Källa: SMHI

2021-03-03 16:16:09 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag morgon, nord eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI

2021-03-03 16:16:09 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag morgon, nord eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI

2021-03-03 16:16:09 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag morgon, nord eller nordväst 15 m/s Källa: SMHI

2021-03-01 14:50:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst 15 m/s, måndag kväll avtagande. Källa: SMHI

2021-03-01 14:50:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst 15 m/s, måndag kväll avtagande. Källa: SMHI

2021-02-06 10:03:33 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från lördag kväll Var: Isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-02 08:27:32 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natten mot onsdag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig till svår nedisning av fartyg. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-31 12:33:30 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från måndag morgon till måndag eftermiddag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-28 16:43:10 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från fredag eftermiddag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-28 16:43:10 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från fredag eftermiddag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från måndag tidig morgon Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från måndag tidig morgon Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Fram till tisdag förmiddag Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-23 04:54:07 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: På norra delen, ost eller nordost 14-17 m/s. Avtagande lördag middag. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Fram till lördag kväll Var: I isfria områden. Intensitet: Risk för måttlig till svår nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-21 08:43:30 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Torsdag kväll upp till 19 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-21 08:43:30 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Fredag kväll ökande 14-19 m/s. Natt mot lördag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Fram till lördag morgon Var: I isfria områden. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-20 11:03:54 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-19 19:21:24 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI