Vädervarningar Jönköpings län

2024-02-06 05:47:18 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:53:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-21 19:45:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Regn.
Händelse: Stora regnmängder i kombination med snösmältning påskyndad av kraftig vind. Det medför risk för vattenansamlingar och lokala översvämningar på utsatta platser som till exempel viadukter.
Källa: SMHI

2024-01-21 19:45:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

2024-01-21 11:16:09 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-21 11:16:09 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Regn.
Händelse: Stora regnmängder i kombination med snösmältning påskyndad av kraftig vind. Det medför risk för vattenansamlingar och lokala översvämningar på utsatta platser som till exempel viadukter.
Källa: SMHI

2024-01-21 11:16:09 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Regn.
Händelse: Stora regnmängder i kombination med snösmältning påskyndad av kraftig vind. Det medför risk för vattenansamlingar och lokala översvämningar på utsatta platser som till exempel viadukter.
Källa: SMHI

2024-01-20 16:20:10 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-20 16:00:06 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn eller blötsnö som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka och/eller slaskhalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-20 16:00:06 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn eller blötsnö som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka och/eller slaskhalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-01-20 16:00:06 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn eller blötsnö som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka och/eller slaskhalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind från syd. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-20 10:28:37 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-20 10:04:40 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från lördag kväll övergår snöfall i regn som på flera håll kan frysa till på vägarna med ishalka som följd. Risk för problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 19:39:52 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 13:49:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 10:24:05 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-16 10:10:38 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:40:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordostlig eller nordlig vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-14 12:21:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 10:50:44 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI