Vädervarningar Jämtlands län

2022-11-11 16:29:04 +0100

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från midnatt, västlig vind 17-20 m/s.
Källa: SMHI

2022-11-11 12:38:08 +0100

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från midnatt, västlig vind 17-20 m/s.
Källa: SMHI

2022-11-08 10:06:11 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snö och blötsnö drar in från sena tisdagen och kan fram till onsdag middag ge trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under sena tisdagen och under onsdag rör sig snöfall in som kan föranleda trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-08 10:06:11 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under sena tisdagen och under onsdag rör sig snöfall in som kan föranleda trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-09-11 15:20:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är stor till lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-11 04:18:14 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-11 04:18:14 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är stor till lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-10 13:21:08 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-10 13:21:08 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-10 13:21:08 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-09 12:27:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-09 12:27:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-07 11:03:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-07 11:03:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-07 11:03:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är lokalt stor.
Källa: SMHI

2022-09-07 11:03:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-07 11:03:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI