Vädervarningar Jämtlands län

2023-06-07 09:04:34 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-07 09:04:34 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor på dagen.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-07 09:04:34 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor på dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor på dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under dagen.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor på dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor på dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under dagen.
Källa: SMHI

2023-06-05 14:41:38 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under dagen.
Källa: SMHI

2023-06-04 14:57:53 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-04 14:57:53 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-04 14:57:53 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-04 14:48:27 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Delar av västra Svealand, norra delen av Uppsala och stockholms län, Gävleborgs- och Västernorrlands län samt södra Västerbottens kustland.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-03 10:00:44 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-03 08:23:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2023-06-03 08:23:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

2023-06-03 08:23:48 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är lokalt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-06-02 15:35:53 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbränder är på många håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI