Vädervarningar Jämtlands län

2021-11-22 22:05:04 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från tisdag eftermiddag blåsigt med hård eller mycket hård västlig vind, 14-18 m/s. Även snöfall som främst i Jämtland, i den lägre terrängen, kan övergå i blötsnö eller i regn. Från tisdag eftermiddag blåsigt i kombination med snöfall. I Jämtland kan snöfallet på en del håll övergå i blötsnö eller i regn. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-22 14:36:22 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Under tisdagen rör sig snöfall österut över Norrland. Detta övergår delvis i regn över södra Norrland under eftermiddagen och kvällen vilket kan orsaka halt väglag. Tisdag eftermiddag övergår snöfall i regn över delar av södra Norrland som gör att trafiken kan gå långsammare på grund av halka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 23 nov kl 13:00 - 19:00 Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från tisdag eftermiddag blåsigt med hård eller mycket hård västlig vind, 14-18 m/s. Även snöfall som främst i Jämtland, i den lägre terrängen, kan övergå i blötsnö eller i regn. Från tisdag eftermiddag blåsigt i kombination med snöfall. I Jämtland kan snöfallet på en del håll övergå i blötsnö eller i regn. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-21 11:46:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Ett lågtryck passerar över norra Sverige och i samband med detta tilltar vinden och snöfall rör sig in västerifrån. Blåsigt i nordväst vinden med 15-20 m/s i kombination med snöfall, 5-10 cm nysnö. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. När: 22 nov kl 13:00 - 23 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-21 11:46:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Ett lågtryck passerar över norra Sverige och i samband med detta tilltar vinden och snöfall rör sig in västerifrån. Blåsigt i nordväst vinden med 15-20 m/s i kombination med snöfall, 5-10 cm nysnö. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. När: 22 nov kl 13:00 - 23 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-21 11:46:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Ett lågtryck passerar över norra Sverige och i samband med detta tilltar vinden och snöfall rör sig in västerifrån. Blåsigt i nordväst vinden med 15-20 m/s i kombination med snöfall, 5-10 cm nysnö. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. När: 22 nov kl 13:00 - 23 nov kl 00:00 Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. I samband med snöfall blåser det tisdag eftermiddag upp i södra Norrlandsfjällen till västlig vind 15-20 m/s. Sent under eftermiddagen når vindökningen Västerbottens och sydligaste Norrbottensfjällen. Från tisdag eftermiddag blåser det upp i fjällen med hård till mycket hård västlig vind, i kombination med detta snöfall. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-21 11:46:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Ett lågtryck passerar över norra Sverige och i samband med detta tilltar vinden och snöfall rör sig in västerifrån. Blåsigt i nordväst vinden med 15-20 m/s i kombination med snöfall, 5-10 cm nysnö. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. När: 22 nov kl 13:00 - 23 nov kl 00:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Under tisdagen rör sig snöfall österut över Norrland. Detta övergår delvis i regn över södra Norrland under eftermiddagen och kvällen vilket kan orsaka halt väglag. Tisdag eftermiddag övergår snöfall i regn över delar av södra Norrland som gör att trafiken kan gå långsammare på grund av halka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 23 nov kl 13:00 - 19:00 Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. I samband med snöfall blåser det tisdag eftermiddag upp i södra Norrlandsfjällen till västlig vind 15-20 m/s. Sent under eftermiddagen når vindökningen Västerbottens och sydligaste Norrbottensfjällen. Från tisdag eftermiddag blåser det upp i fjällen med hård till mycket hård västlig vind, i kombination med detta snöfall. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-19 16:38:24 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från kvällen på kalfjället nordväst 14-18 m/s och då täta snöbyar som kan ge lokalt stora snömängder. Vinden avtar fredag morgon. På kalfjället mycket hård västlig vind i kombination med snöfall vilket bland annat kan leda till att det blir svårt att orientera sig pga nedsatt sikt. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 19 nov kl 09:00 - 20 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-18 13:11:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. På kalfjället mycket hård västlig vind, från fredag förmiddag tidvis 18-23 m/s. Detta i kombination med snöfall/blötsnö. Under kvällen vridande mot nordväst och avtagande till 14-18 m/s och då täta snöbyar som kan ge lokalt stora snömängder. På kalfjället mycket hård västlig vind i kombination med snöfall vilket bland annat kan leda till att det blir svårt att orientera sig pga nedsatt sikt. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. Även i lågterrängen kan mycket hårda vindbyar på 21-24 m/s förekomma kortvarigt fredag eftermiddag. När: 19 nov kl 09:00 - 20 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-18 13:11:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. På kalfjället mycket hård västlig vind, från fredag förmiddag tidvis 18-23 m/s. Detta i kombination med snöfall/blötsnö. Under kvällen vridande mot nordväst och avtagande till 14-18 m/s och då täta snöbyar som kan ge lokalt stora snömängder. På kalfjället mycket hård västlig vind i kombination med snöfall vilket bland annat kan leda till att det blir svårt att orientera sig pga nedsatt sikt. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. Även i lågterrängen kan mycket hårda vindbyar på 21-24 m/s förekomma kortvarigt fredag eftermiddag. När: 19 nov kl 09:00 - 20 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-18 04:49:51 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 09:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-17 12:07:47 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI