Vädervarningar Norrbottens län

2023-03-19 10:27:53 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från natt till måndag hård västlig vind i kombination med snöbyar, vilket bland annat kan leda till nedsatt sikt.
Källa: SMHI

2023-03-18 16:11:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från natt till måndag hård västlig vind i kombination med snöbyar, vilket bland annat kan leda till nedsatt sikt.
Källa: SMHI

2023-03-18 16:05:26 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från natt till måndag hård västlig vind i kombination med snöbyar, vilket bland annat kan leda till nedsatt sikt.
Källa: SMHI

2023-03-16 15:29:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Blåst i kombination med snöfall som tidvis kan var ymnigt ger besvärligt väder.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Blåst i kombination med snöfall som tidvis kan var ymnigt ger besvärligt väder.
Källa: SMHI

2023-03-16 15:29:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Blåst i kombination med snöfall som tidvis kan var ymnigt ger besvärligt väder.
Källa: SMHI

2023-03-01 09:15:58 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig hård vind i kombination med snöbyar, under dagen tillfälligt avtagande. Från onsdag kväll mycket hård vind och ymniga snöbyar. Natt till torsdag något avtagande vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

2023-03-01 09:15:58 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig hård vind i kombination med snöbyar, under dagen tillfälligt avtagande. Från onsdag kväll mycket hård vind och ymniga snöbyar. Natt till torsdag något avtagande vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från torsdag morgon hård västlig vind i samband med ymniga snöbyar. Natt mot fredag avtagande vind.
Källa: SMHI

2023-02-28 12:48:54 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Tidvis upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind. I natt avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

2023-02-28 12:48:54 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Tidvis upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind. I natt avtagande.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

2023-02-28 12:48:54 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Tidvis upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

2023-02-28 12:46:47 +0100

Gul varning. Vind på kalfjället.
Händelse: Från onsdag eftermiddag hård eller mycket hård västlig vind vilket bland annat kan göra det svårt att förflytta sig.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Fortsatt blåsigt under torsdagen med hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från torsdag morgon hård västlig vind i samband med ymniga snöbyar. Natt mot fredag avtagande vind.
Källa: SMHI

2023-02-27 23:11:31 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Tidvis upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind.
Källa: SMHI

2023-02-26 10:43:32 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent natten till måndag på kalfjället en ökande västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Från morgonen upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Mycket hårda vindbyar eller stormbyar.
Källa: SMHI

2023-02-25 11:06:11 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: På kalfjället en hård eller mycket hård västlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent natten till måndag på kalfjället en ökande västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Från morgonen upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

2023-02-25 11:06:11 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: På kalfjället en hård eller mycket hård västlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent natten till måndag på kalfjället en ökande västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Från morgonen upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Mycket hårda vindbyar eller stormbyar.
Källa: SMHI

2023-02-25 11:06:11 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: På kalfjället en hård eller mycket hård västlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent natten till måndag på kalfjället en ökande västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Från morgonen upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Mycket hårda vindbyar eller stormbyar.
Källa: SMHI

2023-02-25 11:06:11 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: På kalfjället en hård eller mycket hård västlig vind i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent natten till måndag på kalfjället en ökande västlig eller nordvästlig vind i kombination med snöbyar. Från morgonen upp till stormstyrka i de högre fjällpartierna.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård eller mycket hård västlig eller nordvästlig vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Mycket hårda vindbyar eller stormbyar.
Källa: SMHI

2023-02-13 13:07:36 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från natt mot tisdag till tisdag kväll, på kalfjället, hård till mycket hård västlig vind. Detta i kombination med snöbyar.
Källa: SMHI

2023-02-12 16:20:21 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från söndag förmiddag till måndag kväll, på kalfjället, mycket hård västlig vind och samtidigt snöfall som tidvis blir ymnigt. Det medför bland annat att det kan bli mycket svårt att förflytta sig och mycket svårt att orientera sig på grund av kraftigt nedsatt sikt.
Källa: SMHI

2023-02-12 16:20:21 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från söndag förmiddag till måndag kväll, på kalfjället, mycket hård västlig vind och samtidigt snöfall som tidvis blir ymnigt. Det medför bland annat att det kan bli mycket svårt att förflytta sig och mycket svårt att orientera sig på grund av kraftigt nedsatt sikt.
Källa: SMHI