Vädervarningar Skåne län

2021-11-21 09:36:19 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp. Uppklarningen sker på eftermiddagen i norra delen och till kvällen i den södra. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp norrifrån och fram på kvällen risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-21 09:36:19 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp. Uppklarningen sker på eftermiddagen i norra delen och till kvällen i den södra. Regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen, på eftermiddagen klarnar det upp norrifrån och fram på kvällen risk att vägar som inte hunnit torka fryser på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. När: 21 nov kl 17:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-19 20:44:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-18 18:03:33 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd. Vattenståndet stiger under fredagseftermiddagen och väntas kortvarigt nå omkring 80-100 cm i RH 2000 under fredag kväll i samband med högsta tidvatten. Detta motsvarar ca 65-95 cm över årets medelvattenstånd. Sjunkande under natt mot lördag. Högsta nivåerna förväntas i Laholmsbukten och Skälderviken. Vattenståndet stiger under fredag eftermiddag och kväll i samband med det blåsiga vädret. Lokala översvämningar kan inträffa. Risk att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas. Den segelfria höjden under broar minskar, och förtöjda båtar eller fartyg kan skadas. Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador. Då prognosen är osäker med avseende på vindens styrka blir följden att även vattenståndsprognosen är osäker. Det kan således bli något lägre, eller högre, än förväntat. Från Falkenberg till Öresunds inlopp. När: 19 nov kl 15:00 - 23:00 Källa: SMHI

2021-11-18 18:03:33 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd. Vattenståndet stiger under fredagseftermiddagen och väntas kortvarigt nå omkring 80-100 cm i RH 2000 under fredag kväll i samband med högsta tidvatten. Detta motsvarar ca 65-95 cm över årets medelvattenstånd. Sjunkande under natt mot lördag. Högsta nivåerna förväntas i Laholmsbukten och Skälderviken. Vattenståndet stiger under fredag eftermiddag och kväll i samband med det blåsiga vädret. Lokala översvämningar kan inträffa. Risk att lågt liggande kajer, bryggor, vägar eller byggnader översvämmas. Den segelfria höjden under broar minskar, och förtöjda båtar eller fartyg kan skadas. Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador. Då prognosen är osäker med avseende på vindens styrka blir följden att även vattenståndsprognosen är osäker. Det kan således bli något lägre, eller högre, än förväntat. Från Falkenberg till Öresunds inlopp. När: 19 nov kl 15:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Nederbörd som passerar under dagen, mest som regn. Under kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Uppsprickandet sker på kvällen i norra delen och till natten i den södra delen. Nederbörd som passerar under söndagen, mest som regn. Under söndag kvällen spricker det upp snabbt och det fryser snabbt på. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 21 nov kl 15:00 - 22 nov kl 04:00 Källa: SMHI