Vädervarningar Västerbottens län

2024-02-03 10:05:14 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Från natt mot lördag väntas mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar, och tidvis ymniga snöbyar. Detta kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Från sent fredag kväll fram till lördag eftermiddag mycket blåsigt på kalfjället, samtidigt med detta snöbyar som kan vara ymniga.
Källa: SMHI

2024-02-02 11:02:59 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Från natt mot lördag väntas mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar, och tidvis ymniga snöbyar. Detta kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar vilket bland annat kan leda till begränsad framkomlighet på vägar pga nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent fredag kväll fram till lördag eftermiddag blir det blåsigt på kalfjället, samtidigt som snöbyar förs in.
Källa: SMHI

2024-02-02 10:09:38 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Sent fredag kväll fram till lördag eftermiddag blir det blåsigt på kalfjället, samtidigt som snöbyar förs in.
Källa: SMHI

2024-02-01 18:55:26 +0100

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen mycket hård västlig eller nordvästlig vind i kombination med täta snöbyar. Personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-02-01 11:26:57 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt i samband med hård vind under torsdagen. Sjunkande från tidig kväll torsdag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-02-01 11:26:57 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt i samband med hård vind under torsdagen. Sjunkande från tidig kväll torsdag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-02-01 11:26:57 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt i samband med hård vind under torsdagen. Sjunkande från tidig kväll torsdag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-31 15:48:37 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind natt till torsdag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 20:21:46 +0100

Orange varning. Vind.
Händelse: Under måndagen mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormbyar ifrån väst eller sydväst. Dessutom snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind onsdag kväll.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind onsdag kväll.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind onsdag kväll.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i nordvästvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-29 10:50:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under tisdag och stor del av onsdag, blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind onsdag kväll.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i väst-norvästvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Under torsdagen väntas blåsigt i västvinden med mycket hårda vindbyar till lokalt stormbyar. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under torsdagen sydvästlig senare nordvästlig vind med stormstyrka. Dessutom i kombination med täta snöbyar. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-28 13:15:11 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård till mycket hård sydlig eller sydvästlig vind på kalfjället och tidvis snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under måndagen mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormbyar ifrån väst eller sydväst. Dessutom snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-28 12:57:47 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Hård till mycket hård sydlig eller sydvästlig vind på kalfjället och tidvis snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind.
Händelse: Under måndagen mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormbyar ifrån väst eller sydväst. Dessutom snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI

2024-01-28 10:45:44 +0100

Orange varning. Vind.
Händelse: Under måndagen mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormbyar ifrån väst eller sydväst. Dessutom snöfall.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället.
Händelse: Under stor del av måndagen, mycket blåsigt i kombination med snöfall och personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.
Källa: SMHI