Vädervarningar Västerbottens län

2021-11-22 22:05:04 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från tisdag eftermiddag blåsigt med hård eller mycket hård västlig vind, 14-18 m/s. Även snöfall som främst i Jämtland, i den lägre terrängen, kan övergå i blötsnö eller i regn. Från tisdag eftermiddag blåsigt i kombination med snöfall. I Jämtland kan snöfallet på en del håll övergå i blötsnö eller i regn. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-22 14:11:27 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. I samband med snöfall blåser det tisdag eftermiddag upp i södra Norrlandsfjällen till västlig vind 15-20 m/s. Sent under eftermiddagen når vindökningen Västerbottens och sydligaste Norrbottensfjällen. Från tisdag eftermiddag blåser det upp i fjällen med hård till mycket hård västlig vind, i kombination med detta snöfall. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. När: 23 nov kl 14:00 - 24 nov kl 00:00 Källa: SMHI

2021-11-18 04:49:51 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 09:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-18 03:16:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning av våta vägbanor. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 07:00 Källa: SMHI

2021-11-17 12:07:47 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-16 18:19:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Var extra försiktig i trafiken om du inte har vinterdäck ännu. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-15 16:50:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över de västra delarna onsdag morgon och rör sig gradvis österut under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst norra Norrlandskusten och Tornedalen. Regnet följs av uppklarning västerifrån under sen eftermiddag och kväll. På onsdag regn som på många håll faller på kalla vägbanor och följs av uppklarning och påfrysning från sena onsdagseftermiddagen. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. När: 17 nov kl 06:00 - 18 nov kl 04:00 Källa: SMHI

2021-11-15 04:55:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Under måndag morgon och förmiddag på kalfjället hård sydvästlig eller västlig vind på ca 15 m/s, detta i kombination med snöfall och det kan vara problem med högt snödrev och drivbildning. Fram till måndag kväll väntas 10-20 cm nysnö. Snöfall i kombination med på kalfjället hård vind vilket kan ge problem med snödrev och drivbildning. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Även i lågterrängen snöfall och tidvis blåsigt som kan orsaka drivbilding. Från i eftermiddag allt mer blöta inslag i lågterrängen. När: 15 nov kl 00:00 - 12:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde passerar och i samband det förekommer underkylt regn. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Underkylt regn som kan orsaka plötslig ishalka. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. I norra Norrbotten övergår snöfallet allt mer i regn under eftermiddagen. När: 15 nov kl 08:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-14 12:56:57 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde passerar och i samband det förekommer underkylt regn. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Underkylt regn som kan orsaka plötslig ishalka. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. I norra Norrbotten övergår snöfallet allt mer i regn under eftermiddagen. När: 15 nov kl 08:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-14 12:56:57 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde passerar och i samband det förekommer underkylt regn. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Underkylt regn som kan orsaka plötslig ishalka. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. I norra Norrbotten övergår snöfallet allt mer i regn under eftermiddagen. När: 15 nov kl 08:00 - 18:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde rör sig in över Jämtlands län tidigt tisdag morgon och sprider sig gradvis åt nordost under dagen. Framåt kvällen berör regnet främst Norrbottens län. Ett regnområde passerar åt nordost och i samband med att regn faller på kalla vägbanor kan det orsaka plötslig ishalka. Regnet kan på sina håll även vara underkylt. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Stora delar av Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län samt nordligaste delarna av Dalafjällen. När: 16 nov kl 06:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-14 12:56:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån, samtidigt som sydvästvinden tilltar och blir tidvis hård. Fram till måndag kväll väntas 10-20 cm nysnö. Snöfall i kombination med tidvis hård vind, vilket kan ge problem med snödrev och drivbildning. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Även i lågterrängen snöfall och tidvis blåsigt som kan orsaka drivbilding. Från i eftermiddag allt mer blöta inslag i lågterrängen. När: 15 nov kl 00:00 - 16 nov kl 00:00 Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka. Ett regnområde passerar och i samband det förekommer underkylt regn. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Underkylt regn som kan orsaka plötslig ishalka. I östra Norrbotten kan regn falla på kalla vägbanor, och orsaka plötslig ishalka. Trafiken går långsammare på grund av halka. Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. I norra Norrbotten övergår snöfallet allt mer i regn under eftermiddagen. När: 15 nov kl 08:00 - 18:00 Källa: SMHI

2021-11-10 18:08:16 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från torsdag kväll till och med fredag morgon, på kalfjället tidvis västlig vind på 14-18 m/s. I kombination med vinden även täta snöbyar. Från torsdag kväll till fredag morgon, på kalfjället hård västlig vind i kombination med täta snöbyar. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. Vindstyrkan varierar under perioden och det är osäkert när och var i varningsområdet det kommer blåsa som mest. Västerbottens- och Jämtlands fjäll. När: 11 nov kl 17:00 - 12 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-09 14:35:35 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från onsdag eftermiddag till och med natt mot torsdag på kalfjället sydvästlig vind på 15-20 m/s. I kombination med vinden även täta snöbyar. På kalfjället sydvästlig vind 15-20 m/s i kombination med täta snöbyar. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. Osäkert när under varningsperioden det kommer blåsa som mest. När: 10 nov kl 12:00 - 11 nov kl 06:00 Källa: SMHI

2021-11-09 14:35:35 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. Från onsdag eftermiddag till och med natt mot torsdag på kalfjället sydvästlig vind på 15-20 m/s. I kombination med vinden även täta snöbyar. På kalfjället sydvästlig vind 15-20 m/s i kombination med täta snöbyar. Ovana besökare avråds från att ge sig ut på fjället. Svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt. Svårt att resa och förankra tält. Risk för förfrysning. Osäkert när under varningsperioden det kommer blåsa som mest. När: 10 nov kl 12:00 - 11 nov kl 06:00 Källa: SMHI