Vädervarningar Västra Götalands län

2024-02-06 05:47:18 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2024-02-03 11:28:01 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt och stiger ytterligare i samband med tidvattnet under lördag och natt mot söndag.
Källa: SMHI

2024-02-03 11:28:01 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt och stiger ytterligare i samband med tidvattnet under lördag och natt mot söndag.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Lördag kväll och natt till söndag blåsigt i västvinden med stormbyar. Det kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
Källa: SMHI

2024-02-03 11:28:01 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt och stiger ytterligare i samband med tidvattnet under lördag och natt mot söndag.
Källa: SMHI

2024-02-01 11:31:21 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt i samband med högsta tidvatten. Sjunkande under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2024-01-31 15:47:50 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind under onsdagen.
Källa: SMHI

2024-01-30 15:33:17 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger i samband med hård vind under onsdag eftermiddag.
Källa: SMHI

2024-01-26 11:00:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:53:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:38:52 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:38:52 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från sent fredag kväll och under natten till lördag snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natten till lördag till lördag morgon snabb tillfrysning av blöta vägar vilket väntas orsaka plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2024-01-25 22:09:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 10:19:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under fredagen snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Total kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

2024-01-24 11:38:46 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet i fjordarna stiger i samband med hård vind natt mot torsdag.
Källa: SMHI

2024-01-22 23:07:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Natt till onsdag och onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-22 11:11:23 +0100

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet längs Bohuskusten stiger under natten mot måndag i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Natt till onsdag och onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-22 10:21:35 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet längs kusten i Västra Götaland stiger under natten mot måndag i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

2024-01-22 10:21:35 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet längs Bohuskusten stiger under natten mot måndag i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Natt till onsdag och onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-21 19:45:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bland annat risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet längs kusten i Västra Götaland stiger under natten mot måndag i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

Gul varning. Regn.
Händelse: Stora regnmängder i kombination med snösmältning påskyndad av kraftig vind. Det medför risk för vattenansamlingar och lokala översvämningar på utsatta platser som till exempel viadukter.
Källa: SMHI

2024-01-21 19:45:53 +0100

Gul varning. Vind.
Händelse: Under måndagen blåsigt med mycket hårda vindbyar, främst vid kusten även upp till stormbyar. Det kan bland annat leda till nedfallna träd och risk för omkringflygande föremål.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet längs kusten i Västra Götaland stiger under natten mot måndag i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI