Vädervarningar Norra Kvarken

2021-02-06 10:03:33 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från lördag kväll. Var: Isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-04 16:28:56 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: Isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-04 03:09:19 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag eftermiddag nordost 15 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

2021-02-04 03:09:19 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag, nordost 15 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från torsdag kväll Var: Isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: Källa: SMHI

2021-02-02 10:29:37 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag eftermiddag nord eller nordost tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2021-01-28 16:43:10 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från fredag eftermiddag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-28 16:43:10 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från fredag eftermiddag Var: I isfria delar Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Fram till tisdag förmiddag Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 14:34:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag eftermiddag till måndag kväll. Nord eller nordost omkring 15 m/s. Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag eftermiddag till måndag kväll. Nord eller nordost omkring 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från måndag tidig morgon Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag eftermiddag till måndag kväll. Nord eller nordost omkring 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från måndag tidig morgon Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-24 10:47:41 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Till måndag kväll, nord eller nordost omkring 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Fram till tisdag förmiddag Var: I isfria delar. Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-20 11:03:54 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag förmiddag ost eller sydost 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-20 11:03:54 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Tidvis ost eller sydost 15 m/s. Fredag morgon avtagande. Från fredag eftermiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Lördag morgon avtagande. Källa: SMHI

2021-01-20 11:03:54 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Fredag eftermiddag ost eller sydost 14-17 m/s. Natt mot lördag avtagande. Källa: SMHI

2021-01-19 19:21:24 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från natt mot torsdag. Var: I isfria områden. Intensitet: Måttlig nedisning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-01-12 20:19:31 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydost 15 m/s. Natt till onsdag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från tisdag sen kväll Var: Hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-12 11:47:01 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 När: Från tisdag sen kväll Var: Hela området Intensitet: Risk för måttlig nedisning av fartyg. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-01-11 01:55:43 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från sent måndag kväll ost eller sydost 15-20 m/s. Källa: SMHI