Vädervarningar Södermanlands län

2023-03-29 11:55:15 +0200

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till onsdag snöfall som kan vara ymnigt och fram till onsdag mitt på dagen ge 5-10, lokalt 15, cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag morgon snöfall som kan vara ymnigt och fram till onsdag eftermiddag ge 5-10, lokalt 15, cm snö.
Källa: SMHI

2023-03-28 14:23:29 +0200

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till onsdag snöfall som kan vara ymnigt och fram till onsdag mitt på dagen ge 5-10, lokalt 15, cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag morgon snöfall som kan vara ymnigt och fram till onsdag eftermiddag ge 5-10, lokalt 15, cm snö.
Källa: SMHI

2023-03-27 16:56:27 +0200

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftigt snöfall med frisk vind omkring nord, vilket bland annat kan medföra trafikproblem med dålig sikt.
Källa: SMHI

2023-03-26 16:45:47 +0200

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett område med inslag av kraftigt snöfall rör sig under måndagen in från sydost i kombination med frisk vind omkring nord. Det kan bland annat medföra trafikproblem med dålig sikt.
Källa: SMHI

2023-03-26 16:35:20 +0200

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett område med inslag av kraftigt snöfall rör sig under måndagen in från sydost i kombination med frisk vind omkring nord. Det kan bland annat medföra trafikproblem med dålig sikt.
Källa: SMHI

2023-03-25 12:59:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-25 10:54:34 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-25 10:35:00 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in västerifrån som kan bli ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-22 10:16:06 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Källa: SMHI

2023-03-22 10:16:06 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Källa: SMHI

2023-03-22 10:16:06 +0100

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Risken för gräsbrand är stor.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen rör sig snöfall in från sydväst samtidigt som vinden tilltar, vilket väntas ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen rör sig snöfall in från sydväst samtidigt som vinden tilltar, vilket väntas ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-12 12:02:23 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen rör sig snöfall in från sydväst samtidigt som vinden tilltar, vilket väntas ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-11 13:15:21 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen rör sig snöfall in från sydväst samtidigt som vinden tilltar, vilket väntas ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig in västerifrån under måndagen och väntas ge trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-03-08 11:47:12 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från tisdag eftermiddag eller kväll snöfall tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under tisdagen och onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

2023-03-08 07:02:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från tisdag eftermiddag eller kväll snöfall tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under tisdagen och onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

2023-03-08 04:02:25 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från tisdag eftermiddag eller kväll snöfall tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under tisdagen och onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

2023-03-07 23:36:13 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från tisdag eftermiddag eller kväll snöfall tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under tisdagen och onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

2023-03-07 15:19:20 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från tisdag eftermiddag eller kväll snöfall tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under tisdagen och onsdagen tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.
Källa: SMHI