Vädervarningar Södermanlands län

2019-06-17 05:33:31 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I östra delen. Intensitet: Det är extremt torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-13 10:10:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Östra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-13 09:38:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I östra delen Intensitet: Skogsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-12 04:13:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från onsdag till och med fredag Var: I hela området Intensitet: 26 grader eller högre Kommentar: Värmen kan möjligen stanna kvar även under lördagen Källa: SMHI

2019-06-04 14:00:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:03:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 13:34:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 13:34:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Främst västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-04 16:03:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under söndag Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-21 09:54:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag. Var: I hela området. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor i öppen, gles vegetation. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-13 03:45:59 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken störst i områden med soligt väder Källa: SMHI

2019-04-11 13:52:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken störst i områden med soligt väder Källa: SMHI