Vädervarningar Södermanlands län

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Källa: SMHI

2018-05-15 12:54:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor under torsdag eftermiddag. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Måndag till onsdag väntas maximitemperaturer på 26 grader eller mer. Källa: SMHI

2018-05-14 12:39:02 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Måndag till onsdag väntas maximitemperaturer på 26 grader eller mer. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-29 16:08:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-15 15:23:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Måndag eftermiddag är risken för gräsbrand lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-07 05:46:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-06 16:33:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag stor risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-04-03 03:59:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-02 06:15:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-03-13 04:47:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sena eftermiddagen eller ikväll, regn som övergår i snö, följt av sjunkande temperatur. Blöta vägar kan då snabbt frysa på. Källa: SMHI

2018-02-26 19:45:36 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I morgon tisdag stråk med snöbyar som kan bli kraftiga och ge 5-10 cm, lokalt mer med risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-15 09:00:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns avrinningsområde. Flödena väntas ligga kvar på klass 1 nivå till mitten av vecka 8. Källa: SMHI

2018-01-30 08:45:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns, Svärtaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga mot slutet av januari och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI