Vädervarningar Södermanlands län

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Kulmen väntas under veckan.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar och åar. Kulmen väntas under veckan.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning de senaste dagarna orsakar höga flöden.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens snösmältning och regn har lett till höga flöden i Nyköpingsån med biflöden.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Regn i kombination med snösmältning den senaste veckan har orsakat höga flöden.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från tisdag kväll till onsdag förmiddag snöfall som kan vara ymnigt och medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Senaste tidens snösmältning och regn har lett till höga flöden i Nyköpingsån med biflöden.
Källa: SMHI

2024-01-30 11:20:53 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Höga vattennivåer i Hjälmaren leder till höga flöden i Eskilstunaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning har lett till höga flöden i Trosaån.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare regn och snösmältning har orsakat höga flöden i Kilaån. Flödena har kulminerat och är nu sjunkande.
Källa: SMHI

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Tidigare snösmältning och regn har lett till höga flöden i Nyköpingsån med biflöden.
Källa: SMHI

2024-01-26 11:00:43 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-26 10:38:52 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-26 05:44:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 22:09:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 16:11:29 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 10:19:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Total kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-23 12:08:49 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-23 10:59:32 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-22 17:02:07 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdag morgon blötsnö i kombination med vind vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-20 20:09:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:40:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordostlig eller nordlig vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:40:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordostlig eller nordlig vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-14 12:21:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI