Vädervarningar Södermanlands län

2017-06-28 02:32:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbränder är lokalt stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-06-27 09:15:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbränder är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-27 07:09:46 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för skogsbränder är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-26 03:12:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för skogsbrand. Källa: SMHI

2017-06-25 04:55:38 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för skogsbrand. Källa: SMHI

2017-06-23 03:52:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt stor risk för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2017-06-22 06:00:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2017-06-21 08:25:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-06-20 04:53:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-06-19 04:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-06-17 04:36:57 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbrand är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-06-06 04:41:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbrand är stor. Källa: SMHI

2017-06-03 05:44:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbränder är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2017-06-02 02:43:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbränder är stor. Källa: SMHI

2017-06-01 04:37:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbrand är stor. Källa: SMHI

2017-05-31 08:29:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Faran för bränder i skog och mark är stor. Källa: SMHI

2017-05-29 04:49:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Det är stor eller lokalt mycket stor risk för skogsbrand. Källa: SMHI

2017-05-27 04:58:47 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för skogsbrand är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-05-26 04:42:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2017-05-25 03:45:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI