Vädervarningar Södermanlands län

2020-02-22 09:33:27 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Under eftermiddagen Var: Hela området Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-22 05:03:53 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s Kommentar: Avtagande lördag kväll Källa: SMHI

2019-12-30 12:20:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå året ut och åtminstone några dagar på nästa år. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-26 10:56:41 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå året ut och åtminstone några dagar på nästa år. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån över julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn eller blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Sörmland. När: Flödena stiger och kommer på de flesta håll att vara över klass 1-nivå under hela julhelgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Regn eller blötsnö drar bort österut och följs av snabb uppklarning med påfrysning som följd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå minst fram till jul. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I flertalet vattendrag i södra Närke, norra Östergötland samt det mesta av Sörmland. När: Flödena stiger och kommer på de flesta håll att vara över klass 1-nivå under hela julhelgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå och bedöms ligga kvar till slutet av vecka 52. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-17 12:13:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Eskilstunaån När: Flödet beräknas vara över klass 1-nivå året ut. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och hög vattennivå i Hjälmaren. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 Var: Mälaren När: Vattenståndet ligger på klass 1-nivå tills åtminstone ett par dagar innan årsskiftet. Orsak: Lång period av nederbörd och hög tillrinning ifrån vattendragen in i Mälaren. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Regn som ikväll eller inatt övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-07 04:53:50 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag kväll Var: Hela området Intensitet: - Kommentar: Snabb tillfrysning av blöta vägbanor i samband med uppklarning som kan ge upphov till ishalka Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-28 10:34:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från i natt till fredag middag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Svårbedömt hur mycket snö som lägger sig. Källa: SMHI

2019-11-03 16:05:10 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natten till måndag Var: I västra delen av området. Intensitet: Kommentar: Regn eller blötsnö som följs av snabb uppklarning och tillfrysning på vägytor. Källa: SMHI

2019-11-03 16:05:10 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natten till måndag Var: I västra delen av området. Intensitet: Kommentar: Regn eller blötsnö som följs av snabb uppklarning och tillfrysning på vägytor. Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI