Vädervarningar Södermanlands län

2018-03-13 04:47:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från sena eftermiddagen eller ikväll, regn som övergår i snö, följt av sjunkande temperatur. Blöta vägar kan då snabbt frysa på. Källa: SMHI

2018-02-26 19:45:36 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I morgon tisdag stråk med snöbyar som kan bli kraftiga och ge 5-10 cm, lokalt mer med risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-15 09:00:13 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns avrinningsområde. Flödena väntas ligga kvar på klass 1 nivå till mitten av vecka 8. Källa: SMHI

2018-01-30 08:45:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns, Svärtaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga mot slutet av januari och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-28 09:01:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns, Svärtaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga mot slutet av januari och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-26 09:11:26 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Varningen rör främst Trosaåns och övre delarna av Nyköpingsåns avrinningsområde. Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1-nivå in i början av februari månad. Källa: SMHI

2018-01-25 09:32:20 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1-nivå januari månad ut. Källa: SMHI

2018-01-17 10:23:45 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån). Källa: SMHI

2018-01-14 09:28:01 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i övre delarna av Svärtaån, Trosaån förväntas bestå helgen ut och en bit in i vecka 3, Flödena hat kulminerat och är nu sjunkande. Nyköpingsåns flöden har nu gått ner under varningsnivå. Källa: SMHI

2018-01-05 09:10:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i små och medelstora vattendrag i Södermanlands län och södra Stockholms län samt i övre delarna av Svärtaån, Trosaån och Nyköpingsån på grund av nederbörd. Flödena kulminerar enligt prognos i början av vecka 2, men ligger kvar på klass 1 hela vecka 2. Källa: SMHI

2017-12-27 12:10:16 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Klass 1-flöden i små vattendrag i Södermanlands län och södra Stockholms län samt i övre delarna av Svärtaån, Trosaån och Nyköpingsån på grund av den senaste veckans snösmältning och nederbörd. Flödena väntas kulminera i slutet av veckan. Källa: SMHI

2017-12-23 10:44:55 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I natt uppklarning efter regn och sjunkande temperatur och våta vägbanor kan frysa. Källa: SMHI

2017-12-22 10:10:22 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 I natt och under morgonen risk för regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-12-11 16:09:38 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall från natt till tisdag till tisdag eftermiddag som kan ge omkring 5 cm, lokalt upp mot 10 cm. Källa: SMHI

2017-11-16 15:21:39 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Risk för ishalka under fredag morgon i samband med uppklarning och snabbt fallande temperatur över våta vägytor. Källa: SMHI

2017-11-11 17:16:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och natten klarnar det upp, då risk för påfrysning av våta eller moddiga vägbanor. Källa: SMHI

2017-11-11 08:52:14 +0100

Varning klass 1 tidigt snöfall Klass: 1 Snöfall som, i nordligaste delen, fram till i kväll kan ge 2-6 cm. Källa: SMHI

2017-08-30 10:34:48 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 Natt till torsdag och torsdag morgon är det risk för kraftigt regn som kan ge 35 mm. I samband med åska lokalt mer. Källa: SMHI

2017-08-17 08:22:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2017-08-14 02:50:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI