Vädervarningar Värmlands län

2019-10-17 12:54:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Från fredag når flödet upp i varningsnivå och väntas ligga på denna nivå till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-17 12:54:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Höga flöden i Uvån. Flödet väntas ligga på varningsnivå klass 1 över helgen och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Värmland och sydväst om Siljan. När: Höga flöden från söndag och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Höga flöden från Söndag till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-29 10:29:27 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag förmiddag och eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-05 03:50:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i södra delen mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i södra delen lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fredag eftermiddag eller kväll Var: Främst i sydöstra delen, stora lokala variationer Intensitet: Passerande åskskurar, lokalt kraftig åska Kommentar: Det är osäkert hur kraftiga åskskurarna blir. I samband med åskskurarna kan det förekomma kraftigt regn och mycket hårda vindbyar. Åskskurarna passerar relativt fort Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder, minst 35 mm/3h. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-30 04:13:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-26 20:29:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI