Vädervarningar Värmlands län

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Från fredag eftermiddag Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag förmiddag till tisdag eftermiddag Var: Hela området med början i söder Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor Källa: SMHI

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från natt mot fredag Var: Norra delarna Intensitet: Kommentar: Regn eller snöblandat regn på kalla vägbanor Källa: SMHI

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-29 11:42:11 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av denna vecka (vecka 49). Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarigt regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Ikväll och natt mot lördag Var: Mellersta delen Intensitet: - Kommentar: Underkylt regn som kan ge upphov till ishalka. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag. Var: Norra delen Intensitet: Total mängd nysnö 10-15 cm. Kommentar: Som mest intensivt lördag morgon och förmiddag. Källa: SMHI

2019-11-27 11:44:24 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Torsdag Var: Norra delen Intensitet: ca 10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-26 10:43:58 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: Ca 5 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-15 21:02:05 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag till söndag morgon Var: Norra Värmland Intensitet: 5 till 15 cm. Kommentar: Regninslag kan förekomma Källa: SMHI

2019-11-10 20:03:48 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från måndag morgon till måndag kväll Var: I den norra delen Intensitet: 5 cm till lokalt 10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2019-11-08 04:52:25 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under fredag eftermiddag och kväll Var: Sydöstra Värmland Intensitet: 2-5 cm blöt snö Kommentar: Osäkert hur mycket snö som lägger sig på vägar då yttemperaturen väntas stiga under dagen. Källa: SMHI

2019-11-03 16:05:10 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natten till måndag Var: I sydligaste delen av området. Intensitet: Kommentar: Blöt snö som smälter, följt av snabb uppklarning och tillfrysning på vägytor. Källa: SMHI

2019-11-03 16:05:10 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natten till måndag Var: I sydligaste delen av området. Intensitet: Kommentar: Blöt snö som smälter, följt av snabb uppklarning och tillfrysning på vägytor. Källa: SMHI

2019-10-23 11:25:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Pågående höga flöden. Flödena är avtagande på många håll men fortfarande stigande i södra delen av varningsområdet. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-21 11:47:41 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Pågående höga flöden. Flöden har börjat avta men ligger kvar över varningsnivå 1 de kommande dagarna (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Pågående höga flöden. Flödena är avtagande på många håll men fortfarande stigande i södra delen av varningsområdet. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-21 11:47:41 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Pågående höga flöden. Flöden har börjat avta men ligger kvar över varningsnivå 1 de kommande dagarna (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Pågående höga flöden. Flödena är avtagande på många håll men fortfarande stigande i södra delen av varningsområdet. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-17 12:54:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Från fredag når flödet upp i varningsnivå och väntas ligga på denna nivå till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-10-17 12:54:57 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Höga flöden i Uvån. Flödet väntas ligga på varningsnivå klass 1 över helgen och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norra Värmland och sydväst om Siljan. När: Höga flöden från söndag och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Höga flöden från Söndag till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-29 10:29:27 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Torsdag förmiddag och eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risk för skyfallsliknande regn, 35-50 mm i samband med åskskurar Kommentar: Källa: SMHI