Vädervarningar Värmlands län

2018-06-12 05:22:43 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-26 14:44:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas nå över 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

2018-05-25 09:09:39 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Maxtemperaturen väntas nå över 26 grader veckan ut. Källa: SMHI

2018-05-24 14:54:06 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-21 07:47:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandfaran är stor i södra Värmland Källa: SMHI

2018-05-17 16:08:16 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Fredag eftermiddag är gräsbrandsrisken i norra Värmland stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-17 12:45:47 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat men ligger fortsatt på klass 1-nivå. Källa: SMHI

2018-05-13 15:24:11 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under måndag eftermiddag i den norra delen är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat i den övre delen men är kvar på klass 1-nivå. I den nedre delen ökar flödet fortfarande men förväntas kulminera under klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-13 15:00:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet har kulminerat i den övre delen men är kvar på klass 1-nivå. I den nedre delen ökar flödet fortfarande men förväntas kulminera under klass 2-nivå. Källa: SMHI

2018-05-09 11:04:39 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i övre Klarälven väntas stiga och kommer nå upp i klass 2-nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-09 11:04:39 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i övre Klarälven väntas stiga och kommer nå upp i klass 2-nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är i eftermiddag och även torsdag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet stiger nedströms Edsforsens kraftverk och väntas nå klass-1 nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

2018-05-09 11:04:39 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i övre Klarälven ligger på klass 2-nivå och förväntas fortsätta stiga under den kommande veckan. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet stiger nedströms Edsforsens kraftverk och väntas nå klass 1-nivå under kommande dygn. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under onsdag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i övre Klarälven väntas stiga och kommer nå upp i klass 2-nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet stiger nedströms Edsforsens kraftverk och väntas nå klass-1 nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

2018-05-03 14:12:57 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är torsdag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Flödet i övre Klarälven väntas stiga och kommer nå upp i klass 2-nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödet stiger nedströms Edsforsens kraftverk och väntas nå klass-1 nivå under kommande dagar. Källa: SMHI

2018-04-28 04:48:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den nordöstra delen av området under natten snöfall som fram till fredag morgon på en del håll kan ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i snöfria områden i södra delen och mellersta delen, är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer och väntas kulminera de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Norsälvens övre delar är höga. Nedströms Fryken väntas flödena gå upp i klass 1-flöden under de närmaste dagarna. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Norsälven är stigande. Nu stiger även flödena i den nedre delen och väntas nå upp i klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartån är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-22 12:25:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet nu helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. I de centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre och medelstora vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Gavleån och Lillälven uppe i klass1. Sydligare vattendrag så som Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven är på klass 1 nivå i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Se även separat klass 2 varning. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI