Vädervarningar Värmlands län

2020-11-25 10:35:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt till torsdag Var: I norra delen Intensitet: Snabb uppklarning som kan medföra att våta vägbanor frysa till med ishalka som följd. Kommentar: Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: I norra Värmland Intensitet: Regn som faller på kalla vägar och som kan ge ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: I norra Värmland Intensitet: Regn som faller på kalla vägar och som kan ge ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: I norra Värmland Intensitet: Regn som faller på kalla vägar och som kan ge ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-23 10:39:12 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon Var: I norra Värmland Intensitet: Regn som faller på kalla vägar och som kan ge ishalka Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Glafsfjorden ner till Vänern När: Minskande flöden i de övre delarna men fortsatt ökande i de nedre delarna där kulmen väntas under vecka 46. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Glafsfjorden ner till Vänern När: Flödena är långsamt minskande men väntas vara över klass 1-nivå tills början av vecka 47. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot torsdag och torsdag morgon Var: I hela området Intensitet: Sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Glafsfjorden ner till Vänern När: Flödena är långsamt minskande men väntas vara över klass 1-nivå tills början av vecka 47. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Glafsfjorden ner till Vänern När: Flödena är långsamt minskande men väntas vara över klass 1-nivå minst tills slutet av vecka 47. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Lördag morgon och förmiddag Var: Norra delen Intensitet: Snöfall övergår i regn och faller på kalla ytor. Kommentar: Även i södra delen kan lokal ishalka förekomma i samband med regn på kalla vägbanor under natten och morgonen. Källa: SMHI

2020-11-09 12:29:39 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Glafsfjorden ner till Vänern När: Flödena är långsamt minskande men väntas vara över klass 1-nivå minst tills slutet av vecka 47. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-05 12:24:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Vaggeälven ner till Vänern När: Nu minskande flöden i de övre delarna men fortsatt ökande i de nedre delarna där kulmn väntas under vecka 46. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Klarälven När: Tills vidare Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Tills vidare Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan vattenflöden nå klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Klarälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan vattenflöden nå klass 2-nivå. Källa: SMHI

2020-11-03 11:10:29 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan vattenflöden nå klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven från Vaggeälven ner till Vänern När: Flödena är över klass 1-nivå i övre delen av varningssträckan och väntas nå klass 1-nivå i den nedre delen under de kommande dagarna. Typ av vattendrag: stort Orsak: många regniga dagar i slutet av oktober Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Klarälven När: Fram till slutet av vecka 45 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har börjat avta i de övre delarna men fortsätter stiga i nedre delarna. Källa: SMHI

2020-11-01 12:06:52 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Måndag. Var: Sydligaste delen. Intensitet: Sydväst 21-24 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-10-31 12:21:03 +0100

Risk Stormbyar Klass: 0 När: Måndag Var: I södra delen. Intensitet: Sydväst omkring 25 m/s. Kommentar: Osäkerheten i intensitet är stor. Källa: SMHI

2020-10-19 11:05:20 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från natt mot tisdag till tisdag dag. Var: Mellersta och norra delen Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm, mest i norra delen Kommentar: Snöfallet övergår i regn söderifrån under eftermiddagen. Källa: SMHI

2020-10-06 09:57:03 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till tisdag eftermiddag Var: Sydvästligaste Värmland Intensitet: Lokalt kraftigt regn som på kort tid kan ge omkring 35 mm Kommentar: De lokala variationerna är stora Källa: SMHI

2020-10-04 05:38:15 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Söndag kväll och natt mot måndag Var: Västra Värmland Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-40 mm Kommentar: - Källa: SMHI

2020-09-25 11:01:49 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt till lördag till lördag eftermiddag Var: Västra Värmland Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-40 mm, lokalt 50 mm Kommentar: - Källa: SMHI