Vädervarningar Värmlands län

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den nordöstra delen av området under natten snöfall som fram till fredag morgon på en del håll kan ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-04-24 15:17:14 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i snöfria områden i södra delen och mellersta delen, är risken för gräsbränder stor. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer och väntas kulminera de närmaste dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Norsälvens övre delar är höga. Nedströms Fryken väntas flödena gå upp i klass 1-flöden under de närmaste dagarna. Källa: SMHI

2018-04-23 12:04:43 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Flödena i Norsälven är stigande. Nu stiger även flödena i den nedre delen och väntas nå upp i klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 I de övre delarna av Svartån är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-22 12:25:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet nu helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. I de centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre och medelstora vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Gavleån och Lillälven uppe i klass1. Sydligare vattendrag så som Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven är på klass 1 nivå i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag. Se även separat klass 2 varning. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Söndag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-04-21 11:49:02 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Snötäcket fortsätter att smälta av och är i de södra delarna av varningsområdet helt avsmält. Där minskar nu flödet i de minsta vattendragen, medan medelstora åar och älvar fortsätter att stiga. Vattendrag så som Gavleån, Hedströmmen, Arbogaån, Svartälven, Timsälven och Norsälven kan under helgen nå klass 1 i sina uppströms belägna delar. I början av nästa vecka kan även nedströms delar komma upp i klass1. I centrala och norra delen av varningsområdet fyller snösmältningen fortfarande på i de mindre vattendragen och de väntas ligga kvar på varningsnivå under nästa vecka. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Lördag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-04-19 11:34:13 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen fortsätter att fylla på i vattendragen. Mindre och mellanstora vattendrag i norra Svealand och södra Norrlands kustland är uppe i klass 1-flöden. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas med fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor i snöfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i norra Svealand är lokalt redan uppe i klass 1-varning. Under torsdag-fredag kommer även små vattendrag i Gävleborgs län successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas till högre varningsklass och fler områden. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:26:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-17 11:17:16 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Höga dygnsmedeltemperaturer gör att snösmältningen tar fart och fyller på i vattendragen. Bäckar och mindre åar i den södra delen av varningsområdet kan komma upp i klass 1-varning redan under tisdagsdygnet. Under onsdag till fredag kommer de mellersta och nordligare delarna av området successivt komma upp i klass 1. Varningen väntas bestå under helgen och kan komma att utökas. Den omfattar inte stora och reglerade vattendrag. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag, i snöfria områden, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen, i snöfria områden, är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-03 12:11:42 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Snöfall som från natten och fram till onsdag middag kan ge 5-15 cm snö i norra Värmland. Källa: SMHI

2018-03-11 10:09:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från i kväll snöfall som fram till måndag förmiddag i främst norra delen kan ge 10-15 cm. Under dagen sedan inslag av regn som kan vara underkylt. Källa: SMHI

2018-02-18 09:23:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tidigt söndag morgon uppklarning och risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2018-01-31 04:58:53 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagsdygnet kan det komma 10-20 cm snö med störst mängder i norra delen. Källa: SMHI

2018-01-27 03:55:12 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under natten till söndag snöfall som kan ge drygt 5 cm. Källa: SMHI

2018-01-24 15:57:54 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Främst i norra Värmland, fram till sent ikväll, risk för regn på kalla ytor. Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent natt mot torsdag och torsdag morgon sydvästlig vind med lokalt mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI

2018-01-24 10:57:30 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent natt mot torsdag och torsdag morgon sydvästlig vind med lokalt mycket hårda vindbyar, ca 21 m/s. Källa: SMHI