Vädervarningar Värmlands län

2021-10-12 12:34:39 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är på väg att kulminera och kommer att minska framöver. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Östra delen av Värmlands län och norra delen av Örebro län När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga i sina håll, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-11 12:03:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena väntas kulminera under måndagen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län När: Fram till mitten av vecka 41 Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga i sina håll, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-10 10:49:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven. När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Uvån med biflöden När: Under helgen och i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och har börjat att minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-10 10:49:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven. När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Uvån med biflöden När: Under helgen och i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och har börjat att minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-10 10:49:20 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Svartälven. När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena är fortsatt höga, men har börjat minska i stort sett hela området. Källa: SMHI

2021-10-09 11:05:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Under helgen och på några håll kanske även efter helgen. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena börjat minska och ligger på klass-1 nivå eller något under. I de nedre delarna av Arbogaån och Sverkestaån väntas flödena kulminera under helgen. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Under helgen och i de nedre delen även under början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Under helgen och i de nedre delen även i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvån med biflöden När: Under helgen och i början av nästa vecka. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödena har kulminerat och har börjat att minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Norsälven När: Under helgen. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Flödena har börjar att minska. Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Norsälven När: Minst resten av vecka 40 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-07 12:11:31 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av Svartälven har flödena börjat minska. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Norsälven När: Minst resten av vecka 40 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och norra delen av Örebro län. När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I stora delar av området har flödena minskat under veckan och ligger på klass-1 nivå eller något under. I områden med sjöar och dammar är flödena fortsatt höga och har de inte redan börja minskat kommer de under helgen att börja minska. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. måndag och minst någon eller några dagar därefter Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödesnivåerna varierar en hel del i området beroende på de lokala förhållandena. Klass 3-flöden ser att finnas på något enstaka håll i östra delen, klass 2-flöden i många små och några medelstora vattendrag och klass 1-flöden i ännu fler vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvan med biflöden När: Fr.o.m måndag/tisdag och sen minst några dagar framöver Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. måndag och minst någon eller några dagar därefter Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Flödesnivåerna varierar en hel del i området beroende på de lokala förhållandena. Klass 3-flöden ser ut att finnas på något enstaka håll i östra delen, klass 2-flöden i många små och några medelstora vattendrag och klass 1-flöden i ännu fler vattendrag. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvan med biflöden När: Fr.o.m måndag/tisdag och sen minst några dagar framöver Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattedraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattedraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Ny nederbörd väntas under tisdag kväll och natten till onsdag men det är osäkert om eller hur mycket flödesläget kan förvärras. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Norsälven När: Minst resten av vecka 40 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Flödena är stigande Källa: SMHI

2021-10-04 12:08:38 +0200

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Uvån med biflöden När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Regleringen av Uvån gör att det inte är klass 2-flöden i hela vattendraget. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Värmlands län och närliggande delar av Örebro och Dalarnas län När: Fram till helgen och på några håll kanske även under helgen Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: I de övre delarna av områdets vattendrag minskar flödena nu. Längre nedströms kan de höga flöden bestå några dagar till eller t.o.m. öka, framförallt där det finns mycket med sjöar och dammar. Även om de flesta områden har flöden på klass 1-nivå finns det en hel del i Värmland där de är på klass 2-nivå. I vissa andra är flödesläget relativt lugnt. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Övre halvan av Svartälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Mot slutet av veckan väntas klass 1-flöden i nedre halvan av Svartälven Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Timsälven När: Det mesta av vecka 40 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Norsälven När: Minst resten av vecka 40 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Flödena är stigande Källa: SMHI

2021-10-03 11:39:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. måndag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvan När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-03 11:39:49 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Uvan När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Värmlands län När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Röjdan med biflöden När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Ljusnan med biflöden När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Rottnan med biflöden När: Fr.o.m. idag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-09-11 23:22:00 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Söndag morgon Var: Norra delen Intensitet: Upp till 15 mm/h Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-05 03:19:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-09-02 05:31:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydvästra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-02 05:31:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I sydvästra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI