Vädervarningar Värmlands län

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena förväntas på klass 1-nivå i mitten av veckan Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: måndag för- och eftermiddag. Var: Främst i söder. Intensitet: Sydväst 21 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena förväntas på klass 1-nivå i mitten av veckan Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Regn Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fredag morgon Var: Norra delen Intensitet: Snabb uppklarning som kan ge tillfrysning av våta vägbanor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Fram till eftermiddagen Var: Södra och mellersta Värmland Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger på klass 1-nivå och är stigande. Kulmen väntas i slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag. Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: I eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-17 14:37:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-02-15 10:08:41 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: Sydöstra delen Intensitet: Sydväst 21-24 m/s Kommentar: Källa: SMHI

2020-02-01 12:04:44 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot söndag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Risk för ishalka i samband med regn följt av uppklarning och fallande temperatur. Källa: SMHI

2020-01-14 08:32:31 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag förmiddag Var: Norra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägar Källa: SMHI

2020-01-13 10:48:05 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag morgon och förmiddag Var: Södra delen Intensitet: Kommentar: Regn på kalla vägar Källa: SMHI

2020-01-11 09:05:35 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Fram till söndag kväll Var: Främst norra delen. Intensitet: Ca 5 mm Kommentar: Regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2020-01-01 14:36:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedersta delen av Byälven När: Flödet har kulminerat och sjunker sakta, men ligger fortsatt över varningsnivå klass 1. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-01 14:36:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedersta delen av Byälven När: Flödet har kulminerat och sjunker sakta, men ligger fortsatt över varningsnivå klass 1. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Natt mot fredag och fredag morgon Var: Nordligaste Värmland Intensitet: Regn eller snöblandat regn som fryser på kalla vägar. Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-01 14:36:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedersta delen av Byälven När: Flödet har kulminerat och sjunker sakta, men ligger fortsatt över varningsnivå klass 1. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-01 14:36:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedersta delen av Byälven När: Flödet sjunker sakta och väntas gå under varningsnivån för klass 1 under helgen. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag eftermiddag. Var: Södra Värmland. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-01-01 14:36:51 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedersta delen av Byälven När: Flödesminskningen har tillfälligt hejdats men väntas gå under varningsnivån för klass 1 under vecka 2. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-30 12:20:15 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven När: Flödet har kulminerat och minskar, men ligger fortsatt över varningsnivå klass 1. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-26 10:58:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Upperudsälven med biflöden När: Flödet har kulminerat och väntas ligga över klass 1-nivå resten av året i de nedersta delarna. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälven När: Flödet har kulminerat och minskar, men kommer att ligga över varningsnivå klass 1 flera dagar till. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd har lett till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet sjunker och väntas nå under varningsnivå 1 på fredagen. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: - Källa: SMHI