Vädervarningar Värmlands län

2018-04-27 21:04:55 +0200

Varning klass 1 sent snöfall Klass: 1 I den nordöstra delen av området under natten snöfall som fram till fredag morgon på en del håll kan ge ca 5 cm snö. Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är fredag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-02-18 09:23:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tidigt söndag morgon uppklarning och risk för snabb tillfrysning av våta vägbanor. Källa: SMHI

2017-02-18 09:23:14 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under kvällen och inledningen av natten, regn på kalla vägbanor och risk för plötslig ishalka. Källa: SMHI

2017-02-15 17:30:06 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från torsdag förmiddag till torsdag kväll risk för underkylt regn. Källa: SMHI

2017-01-10 11:26:47 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under onsdagen snöfall eller blötsnö som kan ge ca 5-10 cm. I södra delen övergår det i regn under kvällen. Källa: SMHI

2017-01-06 16:38:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Under sena kvällen och under natten kan det komma 5-10 cm snö i trakten nordost om Vänern. Källa: SMHI

2016-12-17 15:52:01 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Sent söndag eftermiddag eller söndag kväll underkylt regn. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag morgon eller förmiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag morgon underkylt regn eller regn på kalla vägbanor som kan ge halt väglag. Nederbörden drar bort onsdag kväll. Källa: SMHI

2016-11-24 10:54:56 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Fredag morgon, i norra Värmland, risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2016-11-20 10:42:16 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag snöfall som i norra delen kan ge mellan 5 och lokalt 10 cm. Källa: SMHI

2016-11-16 10:38:52 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag eftermiddag regn som till en början faller på kalla ytor med risk för halka. Natt mot torsdag uppklarning med risk för snabb påfrysning. Källa: SMHI

2016-11-13 19:30:18 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Måndag middag och eftermiddag kan det i den norra delen falla regn på kalla vägytor, med halt väglag som följd. Källa: SMHI

2016-11-04 10:23:44 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Från i kväll snöfall som i södra delen i morgon kan bli ihållande och ge mellan 5 och 10 cm. Källa: SMHI

2016-10-31 10:26:04 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I nordligaste delen, under tisdagsdygnet, snöfall som kan ge mellan 2 och 7 cm. Källa: SMHI

2016-10-30 10:12:09 +0100

Risk Stora snömängder Klass: 0 Under tisdagsdygnet är det risk för stora snömängder, över 20 mm på 12 timmar. Källa: SMHI

2016-09-29 08:13:37 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 I den södra delen under torsdag kväll västlig eller sydvästlig vind med kortvarigt mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

2016-07-29 03:14:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-07-25 07:11:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2016-07-22 15:23:57 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 Främst i söder från och med lördag och minst 3 dagar framåt, väntas maxtemperaturen att ligga mellan 26 och 28 grader. Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 Under lördagen är risken för bränder i skog och mark lokalt stor. Källa: SMHI