Vädervarningar Värmlands län

2019-08-05 03:50:50 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-02 05:29:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 05:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i södra delen mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-23 10:18:28 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Temperaturen kan från torsdag nå upp mot, eller även över 30 grader Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, i södra delen lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-21 15:16:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: onsdag och ca vecka framåt Var: Större delen av området Intensitet: över 26 grader Kommentar: Kommer troligen på en del håll övergå i klass 1 varning från torsdag Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fredag eftermiddag eller kväll Var: Främst i sydöstra delen, stora lokala variationer Intensitet: Passerande åskskurar, lokalt kraftig åska Kommentar: Det är osäkert hur kraftiga åskskurarna blir. I samband med åskskurarna kan det förekomma kraftigt regn och mycket hårda vindbyar. Åskskurarna passerar relativt fort Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder, minst 35 mm/3h. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-30 04:13:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-26 20:29:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:44:36 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag kväll till tidig natt till torsdag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Lokalt stor risk för gräsbränder Kommentar: - Källa: SMHI