Vädervarningar Södra Bottenhavet

2018-03-19 16:31:39 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från tisdag morgon risk för svår nedisning av fartyg i isfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Sent måndag kväll nord 14-18 m/s. Under tisdag eftermiddag efterhand avtagande. Källa: SMHI

2018-03-19 08:51:34 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Sent måndag kväll nord 14-18 m/s. Under tisdag eftermiddag efterhand avtagande. Källa: SMHI

2018-03-19 02:01:07 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sent måndag kväll nord 14-17 m/s. Källa: SMHI

2018-03-13 09:13:56 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria delar. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag förmiddag nord 15 m/s. Onsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

2018-03-12 10:05:06 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Frampå tisdagen nordlig vind ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-03-05 09:35:14 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från måndag kväll, risk för måttlig nedisning i isfria områden. Källa: SMHI

2018-02-25 09:07:59 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost tidvis 14 m/s. Måndag eftermiddag något ökande. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Risk för svår nedisning från måndag morgon. Källa: SMHI

2018-02-24 16:20:38 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden från lördag kväll. Källa: SMHI

2018-02-22 19:45:36 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning i isfria områden från fredag morgon. Källa: SMHI

2018-02-19 08:52:26 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från måndag kväll risk för måttlig nedisning i de nordöstra delarna. Källa: SMHI

2018-02-12 09:05:45 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natten till tisdag, syd eller sydost ca 15 m/s. Avtagande tisdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-02-11 03:21:24 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt till måndag, på sydvästra delen, sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2018-02-05 19:37:49 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för svår nedisning i isfria områden, främst på svenska sidan. Källa: SMHI

2018-02-05 10:12:49 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under tisdag förmiddag nordost kortvarigt 14 m/s. Källa: SMHI

2018-02-02 04:17:13 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost 14-17 m/s. Högst i de svenska farvattnen. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning. Källa: SMHI

2018-02-01 17:00:17 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från tidig morgon fredag, främst i norra delen. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Ost 14-18 m/s. Under torsdagen vridande till nordost. I de södra farvattnen avtagande torsdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-01-31 12:17:13 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Från i eftermiddag sydost 14-17 m/s. Under torsdagen omkring ost 14-18 m/s. Källa: SMHI

2018-01-30 13:58:33 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Onsdag eftermiddag sydost 16 m/s. Källa: SMHI

2018-01-23 01:02:12 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI

2018-01-17 02:56:16 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Källa: SMHI