Jämför YR:s väder
med andra väderinstitut.

YR:s väder för populära orter

Om YR

YR är en norsk vädertjänst som också är populär i Sverige. Hos oss på vackertväder.se kan du jämföra alla deras prognoser med andra leverantörer. YR:s upplösning är ungefär 2 km över norra Europa och en lite lägre upplösning över resten av världen.

Norska YR är ett samarbete mellan NRK och Meteorologisk institutt. Meteorologisk institutt (motsvarande svenska SMHI) tar fram prognoserna och NRK levererar prognoserna, bland annat till oss.

Våra andra leverantörer

På vackertväder.se kan du jämföra YR:s prognoser med SMHI och finska FMI.