Vädervarningar Rigabukten

2018-03-27 00:19:56 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Måndag kväll och tidig natt nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2017-03-27 00:19:56 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Måndag kväll nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI

2017-03-21 04:53:27 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot onsdag sydväst ökande ca 14 m/s. Källa: SMHI

2017-03-16 04:08:48 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Natt mot fredag sydväst eller syd ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-03-14 10:17:07 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Tisdag kväll sydväst ca 15 m/s. Natt mot onsdag avtagande. Källa: SMHI

2017-03-05 09:27:36 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från måndag eftermiddag nordost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-02-24 18:46:18 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Omkring nordväst tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2017-02-21 11:00:39 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från onsdag förmiddag syd ca 15 m/. Källa: SMHI

2017-02-18 05:39:53 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 I natt sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

2017-02-05 10:42:13 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från natt till måndag. Källa: SMHI

2017-01-11 03:45:01 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Syd ca 15 m/s. Onsdag kväll ökande 15-20 m/s Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig till svår nedisning. Torsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

2017-01-10 17:08:30 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag mitt i natten risk för måttlig till svår nedisning. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Fån onsdag morgon syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2017-01-10 10:21:55 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Fån onsdag morgon syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2017-01-06 13:15:47 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig nedisning från natt mot lördag. Källa: SMHI

2017-01-04 22:39:53 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Nordost 14-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Risk för måttlig till svår nedisning. Källa: SMHI

2017-01-03 20:02:46 +0100

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Ost 14-18 m/s. Under onsdagen nordost. Källa: SMHI

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag middag risk för måttlig till svår nedisning. Källa: SMHI

2017-01-03 09:04:17 +0100

Varning klass 1 nedisning Klass: 1 Från onsdag middag risk för måttlig till svår nedisning. Källa: SMHI

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot onsdag ost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2017-01-03 02:03:17 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från natt mot onsdag ost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2016-12-29 10:23:01 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Från fredag kväll sydväst tidvis 14 m/s. Källa: SMHI

2016-12-26 12:15:49 +0100

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Under tisdagen nordväst 14-17 m/s. Källa: SMHI