Georgia - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Georgia

En sommardag i juli blir det ungefär 34 grader på dagen i Georgia och 21 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 8 grader på dagen och -5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 34,2° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 7,7° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 39,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Hutchinson Municipal Airport 50 km från Georgia
Mängd data 149 månader uppdaterades senast 1 jun 2022.

Normala temperaturer för Georgia

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Georgia månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
20°
-5°
-16°
Februari
22°
-4°
-16°
Mars
16°
28°
-9°
April
21°
31°
-3°
Maj
26°
34°
13°
Juni
33°
39°
19°
11°
Juli
34°
40°
21°
15°
Augusti
33°
39°
20°
13°
September
29°
38°
16°
Oktober
22°
33°
-3°
November
14°
25°
-9°
December
19°
-4°
-14°

Om statistiken för Georgia

Statistiken för Georgia är sammanställd av observationer från väderstationen Hutchinson Municipal Airport som ligger 50 km från centrala Georgia.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,6°* 13,7° 22,8° 24,4° 33,3° 33,4° 35,2° 29,9° 24,0° 13,7° 6,8°
2011 5,2° 7,2°* 14,8° 22,7° 25,9° 35,2° 39,2°* 36,3° 27,7°* 22,7° 13,9° 7,4° 21,5°
2012 10,0°* 10,0°* 20,8° 22,8°* 29,5° 33,4°* 38,1° 33,4° 28,8° 22,0° 17,8°* 9,0° 23,0°
2013 9,3° 7,7° 12,4°* 17,2° 24,5°* 32,1°* 32,1° 31,0° 30,6° 21,2°* 12,3° 5,5° 19,7°
2014 7,2°* 6,4°* 13,4° 21,3° 28,0° 30,3° 32,1° 34,1° 29,3° 23,4°* 10,6°* 6,9°* 20,3°
2015 8,3°* 7,3°* 18,3° 22,4°* 23,3° 34,1°* 30,8° 31,1° 23,5°* 15,9° 10,1°
2016 6,3° 13,8° 19,2° 22,4° 23,9°* 33,6° 34,6° 31,9° 29,1° 24,6°* 17,6°* 7,2°* 22,0°
2017 8,2°* 15,6°* 17,3°* 20,3°* 25,1°* 32,6° 34,8°* 29,6° 29,8°* 22,3° 15,2° 7,8°* 21,5°
2018 7,5°* 8,7° 16,5°* 18,5° 30,4°* 33,8° 32,9°* 31,1° 27,2° 19,8° 10,3° 8,0° 20,4°
2019 6,4° 4,3° 11,6°* 21,5° 22,8°* 30,4° 33,5°* 30,8°* 31,0°* 16,8°* 12,8°* 9,5°* 19,3°
2020 7,1° 9,1° 15,8° 20,7° 33,9° 32,6° 32,0° 27,5° 19,4°* 17,3°
2021 7,9°* 2,8°* 17,1°* 20,0°* 23,3°* 32,8°* 33,4°* 35,3°* 31,5° 23,9° 16,5°* 14,5° 21,6°
2022 8,4°* 8,9° 15,9° 21,4° 25,5°
Snitt 7,7° 8,2° 15,9° 21,1° 25,6° 32,9° 34,2° 32,6° 29,5° 22,0° 14,5° 8,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,5°* 2,4° 9,7° 12,5° 20,9° 22,2° 20,9° 16,8° 8,0° 0,9° -4,2°
2011 -8,1° -6,4°* 2,6° 7,7° 12,6° 20,0° 24,0°* 21,6° 12,7°* 7,8° 1,1° -3,3° 7,7°
2012 -4,5°* -2,1°* 8,1° 10,6°* 15,0° 19,0°* 22,9° 18,1° 14,4° 6,5° 1,6°* -3,3° 8,9°
2013 -4,8° -4,1° 0,4°* 4,9° 12,3°* 18,6°* 19,8° 19,8° 17,0° 8,4°* 0,1° -7,4° 7,1°
2014 -6,6°* -5,5°* -1,3° 6,1° 12,9° 19,4° 19,0° 20,0° 15,6° 9,9°* -1,0°* -1,2°* 7,3°
2015 -5,2°* -6,0°* 1,0° 8,3°* 13,0° 22,0°* 18,3° 18,3° 10,0°* 4,0° -1,2°
2016 -4,5° -0,7° 4,4° 8,5° 11,7°* 20,0° 22,3° 20,7° 16,9° 10,9°* 4,5°* -6,4°* 9,0°
2017 -3,5°* 0,8°* 4,0°* 8,8°* 11,7°* 18,3° 21,2°* 17,3° 15,6°* 8,9° 2,7° -4,8°* 8,4°
2018 -6,8°* -5,0° 1,7°* 3,1° 16,3°* 20,7° 20,5°* 19,7° 16,9° 7,5° -1,5° -3,7° 7,5°
2019 -4,7° -5,5° 0,0°* 7,3° 11,4°* 17,5° 20,6°* 21,2°* 20,3°* 7,0°* -0,7°* -2,6°* 7,7°
2020 -3,3° -3,7° 4,0° 5,1° 19,5° 21,5° 18,4° 13,3° 6,7°* 3,2°
2021 -2,5°* -8,0°* 4,4°* 6,3°* 13,1°* 19,7°* 20,8°* 21,4°* 17,4° 10,1° 3,3°* -1,6° 8,7°
2022 -8,1°* -6,7° 0,1° 6,7° 13,8°
Snitt -5,2° -4,4° 2,4° 7,2° 13,0° 19,4° 21,4° 19,8° 16,3° 8,5° 1,5° -3,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,6°* 7,3° 15,8° 17,9° 26,5° 27,3° 27,5° 22,5° 15,3° 6,6° 0,2°
2011 -2,6° -0,3°* 7,6° 14,3° 18,6° 27,3° 31,3°* 28,3° 19,8°* 14,5° 6,6° 1,3° 13,9°
2012 2,1°* 3,3°* 13,5° 16,2°* 21,9° 25,8°* 30,2° 25,0° 20,6° 13,3° 8,5°* 2,1° 15,2°
2013 0,8° 1,3° 5,5°* 10,0° 17,8°* 24,8°* 25,4° 24,9° 23,0° 13,8°* 5,8° -2,1° 12,6°
2014 -1,0°* -0,3°* 4,8° 13,0° 19,7° 24,1° 24,9° 26,7° 21,3° 15,7°* 4,2°* 2,1°* 12,9°
2015 0,4°* -0,8°* 9,0° 14,5°* 17,5° 27,3°* 24,2° 23,8° 15,9°* 9,0° 3,6°
2016 0,0° 5,6° 10,7° 14,7° 17,4°* 26,3° 27,6° 25,5° 22,1° 16,8°* 10,1°* -0,4°* 14,7°
2017 1,8°* 6,8°* 9,7°* 13,7°* 17,8°* 24,8° 27,2°* 22,9° 22,0°* 14,6° 8,1° 0,7°* 14,2°
2018 -0,8°* 0,5° 8,1°* 9,6° 22,8°* 26,7° 26,3°* 24,7° 21,4° 12,4° 3,4° 1,4° 13,0°
2019 -0,2° -1,6° 4,9°* 13,4° 16,8°* 23,4° 26,5°* 25,1°* 24,8°* 11,4°* 5,0°* 2,4°* 12,7°
2020 1,1° 1,6° 9,1° 12,2° 26,2° 26,5° 24,6° 19,3° 12,1°* 9,2°
2021 1,7°* -3,9°* 9,8°* 11,7°* 17,3°* 25,6°* 26,7°* 27,2°* 23,9° 16,0° 9,0°* 5,1° 14,2°
2022 -1,5°* -0,1° 6,7° 13,1° 18,9°
Snitt 0,2° 0,9° 8,2° 13,3° 18,7° 25,6° 27,3° 25,6° 22,0° 14,3° 7,1° 1,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 28,0° 32,0° 31,0° 38,0° 38,0° 43,0° 37,0° 32,0° 23,0° 18,0°
2011 21,0° 24,0°* 29,0° 34,0° 38,0° 41,0° 44,0°* 44,0° 42,0°* 32,0° 24,0° 18,0° 32,6°
2012 21,0°* 22,0°* 29,0° 34,0°* 36,0° 41,0°* 42,0° 41,0° 41,0° 32,0° 27,0°* 20,0° 32,2°
2013 23,0° 21,0° 29,0°* 30,0° 34,0°* 41,0°* 42,0° 39,0° 39,0° 33,0°* 25,0° 19,0° 31,3°
2014 19,0°* 22,0°* 27,0° 32,0° 38,0° 35,0° 39,0° 39,0° 37,0° 33,0°* 23,0°* 15,0°* 29,9°
2015 25,0°* 23,0°* 30,0° 31,0°* 29,0° 42,0°* 37,0° 39,0° 33,0°* 27,0° 22,0°
2016 19,0° 26,0° 27,0° 29,0° 32,0°* 40,0° 41,0° 39,0° 36,0° 32,0°* 27,0°* 18,0°* 30,5°
2017 23,0°* 27,0°* 32,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0° 42,0°* 36,0° 37,0°* 31,0° 28,0° 19,0°* 31,1°
2018 20,0°* 21,0° 26,0°* 32,0° 36,0°* 38,0° 37,0°* 37,0° 36,0° 33,0° 19,0° 14,0° 29,1°
2019 17,0° 20,0° 23,0°* 29,0° 31,0°* 37,0° 39,0°* 39,0°* 37,0°* 31,0°* 24,0°* 19,0°* 28,8°
2020 15,0° 26,0° 26,0° 31,0° 38,0° 36,0° 38,0° 37,0° 34,0°* 27,0°
2021 19,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 30,0°* 40,0°* 38,0°* 40,0°* 37,0° 35,0° 27,0°* 26,0° 31,0°
2022 19,0°* 21,0° 28,0° 34,0° 36,0°
Snitt 20,1° 22,2° 27,8° 31,3° 33,7° 38,7° 40,0° 39,3° 37,9° 32,6° 25,1° 18,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -12,0°* -7,0° -2,0° 2,0° 16,0° 18,0° 11,0° 8,0° 0,0° -8,0° -11,0°
2011 -19,0° -24,0°* -8,0° -2,0° 1,0° 13,0° 17,0°* 17,0° 8,0°* -3,0° -7,0° -11,0° -1,5°
2012 -12,0°* -12,0°* -4,0° 0,0°* 7,0° 6,0°* 18,0° 9,0° 7,0° -6,0° -11,0°* -14,0° -1,0°
2013 -14,0° -18,0° -11,0°* -3,0° 1,0°* 10,0°* 12,0° 16,0° 6,0° -2,0°* -12,0° -18,0° -2,8°
2014 -22,0°* -17,0°* -20,0° -5,0° 0,0° 11,0° 12,0° 13,0° 3,0° 0,0°* -16,0°* -14,0°* -4,6°
2015 -18,0°* -16,0°* -12,0° -4,0°* 2,0° 15,0°* 10,0° 10,0° -1,0°* -4,0° -9,0°
2016 -16,0° -8,0° -5,0° -2,0° 3,0°* 12,0° 18,0° 12,0° 7,0° 2,0°* -7,0°* -25,0°* -0,8°
2017 -19,0°* -10,0°* -6,0°* 0,0°* 3,0°* 14,0° 12,0°* 12,0° 7,0°* -7,0° -8,0° -16,0°* -1,5°
2018 -22,0°* -15,0° -9,0°* -8,0° 9,0°* 13,0° 15,0°* 14,0° 6,0° -2,0° -12,0° -9,0° -1,7°
2019 -14,0° -16,0° -18,0°* -2,0° -8,0°* 9,0° 12,0°* 13,0°* 9,0°* -9,0°* -14,0°* -11,0°* -4,1°
2020 -11,0° -13,0° -6,0° -4,0° 9,0° 18,0° 12,0° 3,0° -5,0°* -8,0°
2021 -9,0°* -27,0°* -6,0°* -4,0°* 3,0°* 11,0°* 12,0°* 13,0°* 7,0° 1,0° -6,0°* -14,0° -1,6°
2022 -18,0°* -18,0° -11,0° -6,0° 3,0°
Snitt -16,2° -15,9° -9,5° -3,2° 2,2° 11,3° 14,9° 12,7° 6,8° -2,7° -9,4° -13,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).