Väderstation STROTHER FIELD - senaste observation 2021-11-30 kl 12:54

Vädret just nu
Lufttemperatur
 19,0°
Min
2,0°
kl 07:54
Max
19,0°
kl 12:54
Vindhastighet
7,2 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Byvind
10,3 m/s
Måttlig vind / Styv bris
Vindriktning
vindpil
Nordost (40°)
Daggpunkt
 4,0°
Luftfuktighet
37%
Lufttryck
1019 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1637434440000 1638298440000 1638125640000 2002348

Månadsstatistik för Strother Field

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Strother Field. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,8°* 14,8° 23,2° 25,0° 31,9° 32,9° 34,5°* 29,3° 25,0° 16,2° 8,2°
2011 6,5° 9,0° 16,2° 23,3° 26,0° 35,3° 38,0° 36,4° 28,2° 23,5° 14,7° 8,7° 22,2°
2012 11,7°* 10,4°* 21,2° 23,3°* 28,7° 33,1°* 38,5° 34,5° 29,3°* 22,0° 18,5°* 10,6°* 23,5°
2013 10,3° 9,5° 13,6°* 17,5° 23,9°* 31,1° 32,4° 30,9° 30,2° 21,2°* 13,0° 6,7° 20,0°
2014 8,8°* 6,8° 14,7° 22,0°* 27,5° 29,7° 30,7° 33,4° 28,4° 23,8°* 11,0°* 7,5° 20,4°
2015 8,2°* 7,6°* 17,4° 22,5°* 23,3° 32,0°* 32,6°* 30,7°* 30,5° 21,7°* 13,2°* 8,8°* 20,7°
2016 4,0°* 10,9°* 15,8°* 18,0°* 21,4°* 31,0°* 32,3°* 31,3°* 28,5°* 23,2°* 15,9°* 5,3°* 19,8°
2017 7,9°* 14,1°* 16,7°* 19,4°* 24,0°* 29,2°* 31,5°* 28,0°* 27,1°* 20,1°* 13,5°* 6,6°* 19,8°
2018 3,7°* 8,0°* 14,9°* 16,6°* 27,7°* 30,9°* 31,7°* 29,4°* 26,2°* 19,2°* 9,5°* 7,1°* 18,7°
2019 4,5°* 6,4°* 11,6°* 20,1°* 23,0°* 28,4°* 31,0°* 27,3°* 26,1°* 9,1°*
2020 9,3°* 10,3° 17,5° 21,2° 32,8° 32,9° 31,4°* 26,8°* 20,5°* 17,7°* 9,4°*
2021 8,1°* 3,4°* 18,1°* 20,4°* 22,7°* 31,1°* 32,2°* 34,2°* 32,1°* 24,4°*
Snitt 7,6° 8,5° 16,0° 20,6° 24,8° 31,4° 33,1° 31,8° 28,6° 22,2° 14,3° 8,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,9°* 4,1° 11,0° 14,3° 22,0° 23,2° 22,2°* 17,5° 9,8° 3,2° -3,0°
2011 -7,3° -4,6° 4,4° 9,9° 13,9° 22,3° 25,2° 23,1° 13,8° 9,5° 3,6° -0,7° 9,4°
2012 -2,0°* 0,1°* 9,7° 12,1°* 16,8° 20,2°* 24,0° 20,1° 16,7°* 9,0° 4,3°* -0,8°* 10,8°
2013 -2,7° -2,7° 2,1°* 6,3° 13,4°* 19,5° 20,6° 20,8° 17,7° 9,6°* 2,5° -5,3° 8,5°
2014 -5,7°* -5,4° -0,1° 7,7°* 13,6° 19,8° 19,4° 20,8° 16,9° 11,5°* 0,9°* 0,7° 8,3°
2015 -3,9°* -4,9°* 2,9° 10,2°* 13,9° 20,4°* 22,4°* 19,8°* 18,6° 11,5°* 6,6°* 1,8°* 9,9°
2016 -0,8°* 1,7°* 7,2°* 11,4°* 14,1°* 22,3°* 23,6°* 21,7°* 18,1°* 14,3°* 7,4°* -1,4°* 11,6°
2017 -0,8°* 4,9°* 7,1°* 12,0°* 14,3°* 21,1°* 24,3°* 19,5°* 18,2°* 11,9°* 5,7°* -1,1°* 11,4°
2018 -3,6°* -1,5°* 5,2°* 6,1°* 18,3°* 22,7°* 22,7°* 21,2°* 18,7°* 9,9°* 0,9°* -1,1°* 10,0°
2019 -2,6°* -2,3°* 2,8°* 9,9°* 14,1°* 18,8°* 23,8°* 23,1°* 23,0°* -0,8°*
2020 -1,4°* -1,1° 6,4° 7,3° 20,4° 22,2° 19,9°* 15,4°* 8,2°* 5,3°* -1,3°*
2021 -1,2°* -6,8°* 6,2°* 7,3°* 13,4°* 19,8°* 21,3°* 21,9°* 18,8°* 11,5°*
Snitt -2,9° -2,1° 4,8° 9,3° 14,6° 20,8° 22,7° 21,2° 17,8° 10,6° 4,0° -1,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,8°* 8,6° 16,6° 19,2° 26,6° 27,6° 28,0°* 22,8° 16,7° 9,1° 1,6°
2011 -1,4° 1,2° 9,3° 15,9° 19,3° 28,4° 31,3° 29,2° 20,8° 15,9° 8,4° 3,2° 15,1°
2012 3,9°* 4,9°* 14,5° 17,1°* 22,5° 26,5°* 31,0° 27,0° 22,4°* 14,7° 10,2°* 4,0°* 16,6°
2013 2,5° 2,6° 6,9°* 10,8° 18,0°* 24,8° 26,1° 25,4° 23,5° 14,4°* 7,0° -0,5° 13,5°
2014 0,3°* 0,0° 6,0° 14,2°* 20,0° 24,2° 24,6° 26,8° 21,9° 16,8°* 5,1°* 3,5° 13,6°
2015 1,3°* -0,0°* 9,6° 15,6°* 18,0° 25,9°* 27,1°* 24,8°* 23,9° 16,3°* 9,3°* 5,1°* 14,7°
2016 1,6°* 6,2°* 10,9°* 14,6°* 17,4°* 26,4°* 27,7°* 26,1°* 22,7°* 18,1°* 10,9°* 1,8°* 15,4°
2017 3,5°* 9,1°* 11,3°* 15,1°* 18,6°* 24,8°* 27,9°* 23,5°* 22,4°* 15,6°* 8,9°* 2,4°* 15,3°
2018 -0,0°* 2,6°* 9,6°* 10,6°* 22,5°* 26,5°* 26,9°* 24,6°* 22,2°* 13,8°* 4,6°* 2,7°* 13,9°
2019 0,8°* 1,2°* 6,5°* 14,2°* 17,7°* 22,8°* 27,1°* 25,0°* 24,4°* 3,4°*
2020 3,1°* 3,7° 11,1° 13,5° 26,3° 27,3° 25,4°* 20,5°* 13,1°* 10,7°* 3,2°*
2021 2,3°* -3,0°* 11,2°* 13,0°* 17,3°* 25,0°* 26,2°* 27,4°* 24,9°* 17,0°*
Snitt 1,6° 2,5° 9,6° 14,3° 19,1° 25,7° 27,6° 26,1° 22,7° 15,7° 8,4° 2,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 31,0° 29,0° 31,0° 36,0° 37,0° 42,0°* 34,0° 32,0° 25,0° 21,0°
2011 23,0° 26,0° 29,0° 31,0° 35,0° 40,0° 43,0° 43,0° 39,0° 31,0° 25,0° 18,0° 31,9°
2012 21,0°* 20,0°* 28,0° 32,0°* 34,0° 41,0°* 43,0° 42,0° 41,0°* 31,0° 31,0°* 23,0°* 32,3°
2013 23,0° 21,0° 27,0°* 29,0° 31,0°* 38,0° 40,0° 38,0° 37,0° 31,0°* 23,0° 19,0° 29,8°
2014 20,0°* 23,0° 26,0° 30,0°* 37,0° 33,0° 38,0° 38,0° 34,0° 33,0°* 23,0°* 16,0° 29,3°
2015 23,0°* 24,0°* 28,0° 31,0°* 29,0° 38,0°* 38,0°* 35,0°* 38,0° 32,0°* 26,0°* 21,0°* 30,3°
2016 19,0°* 23,0°* 24,0°* 29,0°* 29,0°* 37,0°* 38,0°* 37,0°* 38,0°* 28,0°* 28,0°* 17,0°* 28,9°
2017 22,0°* 25,0°* 31,0°* 27,0°* 31,0°* 34,0°* 37,0°* 34,0°* 36,0°* 30,0°* 26,0°* 19,0°* 29,3°
2018 18,0°* 22,0°* 24,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 35,0°* 33,0°* 21,0°* 13,0°* 27,9°
2019 17,0°* 21,0°* 23,0°* 28,0°* 30,0°* 36,0°* 37,0°* 34,0°* 34,0°* 20,0°*
2020 18,0°* 24,0° 27,0° 32,0° 36,0° 37,0° 37,0°* 36,0°* 33,0°* 24,0°* 19,0°*
2021 14,0°* 26,0°* 26,0°* 27,0°* 30,0°* 38,0°* 38,0°* 38,0°* 37,0°* 35,0°*
Snitt 19,8° 22,6° 27,0° 29,4° 31,8° 37,0° 38,5° 37,8° 36,6° 31,7° 25,2° 18,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -9,0°* -3,0° 0,0° 4,0° 17,0° 20,0° 12,0°* 6,0° 3,0° -8,0° -10,0°
2011 -19,0° -28,0° -6,0° 0,0° 1,0° 16,0° 21,0° 17,0° 7,0° -2,0° -5,0° -8,0° -0,5°
2012 -9,0°* -11,0°* -2,0° 3,0°* 8,0° 9,0°* 19,0° 10,0° 9,0°* -4,0° -8,0°* -13,0°* 0,9°
2013 -11,0° -14,0° -7,0°* -2,0° 1,0°* 9,0° 13,0° 17,0° 7,0° -2,0°* -9,0° -16,0° -1,2°
2014 -19,0°* -16,0° -20,0° -3,0°* -1,0° 13,0° 13,0° 14,0° 4,0° 2,0°* -13,0°* -13,0° -3,3°
2015 -16,0°* -13,0°* -10,0° -3,0°* 6,0° 13,0°* 17,0°* 13,0°* 11,0° 3,0°* -3,0°* -6,0°* 1,0°
2016 -9,0°* -8,0°* -3,0°* -2,0°* 7,0°* 17,0°* 19,0°* 13,0°* 8,0°* 4,0°* -2,0°* -18,0°* 2,2°
2017 -11,0°* -4,0°* -3,0°* 3,0°* 4,0°* 16,0°* 19,0°* 14,0°* 9,0°* -3,0°* -6,0°* -11,0°* 2,3°
2018 -18,0°* -12,0°* -4,0°* -6,0°* 9,0°* 17,0°* 16,0°* 16,0°* 4,0°* -1,0°* -8,0°* -8,0°* 0,4°
2019 -12,0°* -13,0°* -14,0°* 1,0°* 6,0°* 11,0°* 17,0°* 16,0°* 17,0°* -11,0°*
2020 -9,0°* -12,0° -4,0° -2,0° 13,0° 19,0° 15,0°* 4,0°* -2,0°* -6,0°* -9,0°*
2021 -6,0°* -27,0°* -3,0°* -2,0°* 3,0°* 13,0°* 14,0°* 17,0°* 8,0°* 1,0°*
Snitt -12,6° -13,9° -6,6° -1,1° 4,4° 13,7° 17,3° 14,5° 7,8° -0,1° -6,8° -11,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen STROTHER FIELD

Höjd över havet: 354 m

Källa: ICAO