Väderstation HUTCHINSON MUNICIPAL AIRPORT - senaste observation 2023-12-09 kl 01:52

Vädret just nu
Lufttemperatur
 8,0°
Min
8,0°
kl 01:52
Max
10,0°
kl 00:52
Vindhastighet
7,2 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Byvind
11,8 m/s
Måttlig vind / Hård bris
Vindriktning
vindpil
Nordnordväst (330°)
Daggpunkt
 -2,0°
Luftfuktighet
49%
Lufttryck
1011 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
2743 m
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1701244320000 1702108320000 1701935520000 2001383

Månadsstatistik för Hutchinson Municipal Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Hutchinson Municipal Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,6°* 13,7° 22,8° 24,4° 33,3° 33,4° 35,2° 29,9° 24,0° 13,7° 6,8°
2011 5,2° 7,2°* 14,8° 22,7° 25,9° 35,2° 39,2°* 36,3° 27,7°* 22,7° 13,9° 7,4° 21,5°
2012 10,0°* 10,0°* 20,8° 22,8°* 29,5° 33,4°* 38,1° 33,4° 28,8° 22,0° 17,8°* 9,0° 23,0°
2013 9,3° 7,7° 12,4°* 17,2° 24,5°* 32,1°* 32,1° 31,0° 30,6° 21,2°* 12,3° 5,5° 19,7°
2014 7,2°* 6,4°* 13,4° 21,3° 28,0° 30,3° 32,1° 34,1° 29,3° 23,4°* 10,6°* 6,9°* 20,3°
2015 8,3°* 7,3°* 18,3° 22,4°* 23,3° 34,1°* 30,8° 31,1° 23,5°* 15,9° 10,1°
2016 6,3° 13,8° 19,2° 22,4° 23,9°* 33,6° 34,6° 31,9° 29,1° 24,6°* 17,6°* 7,2°* 22,0°
2017 8,2°* 15,6°* 17,3°* 20,3°* 25,1°* 32,6° 34,8°* 29,6° 29,8°* 22,3° 15,2° 7,8°* 21,5°
2018 7,5°* 8,7° 16,5°* 18,5° 30,4°* 33,8° 32,9°* 31,1° 27,2° 19,8° 10,3° 8,0° 20,4°
2019 6,4° 4,3° 11,6°* 21,5° 22,8°* 30,4° 33,5°* 30,8°* 31,0°* 16,8°* 12,8°* 9,5°* 19,3°
2020 7,1° 9,1° 15,8° 20,7° 33,9° 32,6° 32,0° 27,5° 19,4°* 17,3°
2021 7,9°* 2,8°* 17,1°* 20,0°* 23,3°* 32,8°* 33,4°* 35,3°* 31,5° 23,9° 16,5°* 14,5° 21,6°
2022 8,4°* 8,9° 15,9° 21,4° 25,5° 31,8° 35,2° 31,3° 12,6° 6,5°*
2023 7,2°* 11,3° 13,4°*
Snitt 7,6° 8,4° 15,7° 21,1° 25,6° 32,8° 34,3° 32,6° 29,6° 22,0° 14,4° 8,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,5°* 2,4° 9,7° 12,5° 20,9° 22,2° 20,9° 16,8° 8,0° 0,9° -4,2°
2011 -8,1° -6,4°* 2,6° 7,7° 12,6° 20,0° 24,0°* 21,6° 12,7°* 7,8° 1,1° -3,3° 7,7°
2012 -4,5°* -2,1°* 8,1° 10,6°* 15,0° 19,0°* 22,9° 18,1° 14,4° 6,5° 1,6°* -3,3° 8,9°
2013 -4,8° -4,1° 0,4°* 4,9° 12,3°* 18,6°* 19,8° 19,8° 17,0° 8,4°* 0,1° -7,4° 7,1°
2014 -6,6°* -5,5°* -1,3° 6,1° 12,9° 19,4° 19,0° 20,0° 15,6° 9,9°* -1,0°* -1,2°* 7,3°
2015 -5,2°* -6,0°* 1,0° 8,3°* 13,0° 22,0°* 18,3° 18,3° 10,0°* 4,0° -1,2°
2016 -4,5° -0,7° 4,4° 8,5° 11,7°* 20,0° 22,3° 20,7° 16,9° 10,9°* 4,5°* -6,4°* 9,0°
2017 -3,5°* 0,8°* 4,0°* 8,8°* 11,7°* 18,3° 21,2°* 17,3° 15,6°* 8,9° 2,7° -4,8°* 8,4°
2018 -6,8°* -5,0° 1,7°* 3,1° 16,3°* 20,7° 20,5°* 19,7° 16,9° 7,5° -1,5° -3,7° 7,5°
2019 -4,7° -5,5° 0,0°* 7,3° 11,4°* 17,5° 20,6°* 21,2°* 20,3°* 7,0°* -0,7°* -2,6°* 7,7°
2020 -3,3° -3,7° 4,0° 5,1° 19,5° 21,5° 18,4° 13,3° 6,7°* 3,2°
2021 -2,5°* -8,0°* 4,4°* 6,3°* 13,1°* 19,7°* 20,8°* 21,4°* 17,4° 10,1° 3,3°* -1,6° 8,7°
2022 -8,1°* -6,7° 0,1° 6,7° 13,8° 18,7° 21,1° 15,7° -0,3° -4,9°*
2023 -3,8°* -5,0° 0,7°*
Snitt -5,1° -4,5° 2,3° 7,2° 13,0° 19,4° 21,4° 19,8° 16,2° 8,5° 1,4° -3,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,6°* 7,3° 15,8° 17,9° 26,5° 27,3° 27,5° 22,5° 15,3° 6,6° 0,2°
2011 -2,6° -0,3°* 7,6° 14,3° 18,6° 27,3° 31,3°* 28,3° 19,8°* 14,5° 6,6° 1,3° 13,9°
2012 2,1°* 3,3°* 13,5° 16,2°* 21,9° 25,8°* 30,2° 25,0° 20,6° 13,3° 8,5°* 2,1° 15,2°
2013 0,8° 1,3° 5,5°* 10,0° 17,8°* 24,8°* 25,4° 24,9° 23,0° 13,8°* 5,8° -2,1° 12,6°
2014 -1,0°* -0,3°* 4,8° 13,0° 19,7° 24,1° 24,9° 26,7° 21,3° 15,7°* 4,2°* 2,1°* 12,9°
2015 0,4°* -0,8°* 9,0° 14,5°* 17,5° 27,3°* 24,2° 23,8° 15,9°* 9,0° 3,6°
2016 0,0° 5,6° 10,7° 14,7° 17,4°* 26,3° 27,6° 25,5° 22,1° 16,8°* 10,1°* -0,4°* 14,7°
2017 1,8°* 6,8°* 9,7°* 13,7°* 17,8°* 24,8° 27,2°* 22,9° 22,0°* 14,6° 8,1° 0,7°* 14,2°
2018 -0,8°* 0,5° 8,1°* 9,6° 22,8°* 26,7° 26,3°* 24,7° 21,4° 12,4° 3,4° 1,4° 13,0°
2019 -0,2° -1,6° 4,9°* 13,4° 16,8°* 23,4° 26,5°* 25,1°* 24,8°* 11,4°* 5,0°* 2,4°* 12,7°
2020 1,1° 1,6° 9,1° 12,2° 26,2° 26,5° 24,6° 19,3° 12,1°* 9,2°
2021 1,7°* -3,9°* 9,8°* 11,7°* 17,3°* 25,6°* 26,7°* 27,2°* 23,9° 16,0° 9,0°* 5,1° 14,2°
2022 -1,5°* -0,1° 6,7° 13,1° 18,9° 24,7° 27,7° 22,6° 5,4° -0,3°*
2023 0,8°* 2,1° 6,3°*
Snitt 0,2° 1,0° 8,1° 13,3° 18,7° 25,5° 27,3° 25,6° 22,1° 14,3° 7,0° 1,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 28,0° 32,0° 31,0° 38,0° 38,0° 43,0° 37,0° 32,0° 23,0° 18,0°
2011 21,0° 24,0°* 29,0° 34,0° 38,0° 41,0° 44,0°* 44,0° 42,0°* 32,0° 24,0° 18,0° 32,6°
2012 21,0°* 22,0°* 29,0° 34,0°* 36,0° 41,0°* 42,0° 41,0° 41,0° 32,0° 27,0°* 20,0° 32,2°
2013 23,0° 21,0° 29,0°* 30,0° 34,0°* 41,0°* 42,0° 39,0° 39,0° 33,0°* 25,0° 19,0° 31,3°
2014 19,0°* 22,0°* 27,0° 32,0° 38,0° 35,0° 39,0° 39,0° 37,0° 33,0°* 23,0°* 15,0°* 29,9°
2015 25,0°* 23,0°* 30,0° 31,0°* 29,0° 42,0°* 37,0° 39,0° 33,0°* 27,0° 22,0°
2016 19,0° 26,0° 27,0° 29,0° 32,0°* 40,0° 41,0° 39,0° 36,0° 32,0°* 27,0°* 18,0°* 30,5°
2017 23,0°* 27,0°* 32,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0° 42,0°* 36,0° 37,0°* 31,0° 28,0° 19,0°* 31,1°
2018 20,0°* 21,0° 26,0°* 32,0° 36,0°* 38,0° 37,0°* 37,0° 36,0° 33,0° 19,0° 14,0° 29,1°
2019 17,0° 20,0° 23,0°* 29,0° 31,0°* 37,0° 39,0°* 39,0°* 37,0°* 31,0°* 24,0°* 19,0°* 28,8°
2020 15,0° 26,0° 26,0° 31,0° 38,0° 36,0° 38,0° 37,0° 34,0°* 27,0°
2021 19,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 30,0°* 40,0°* 38,0°* 40,0°* 37,0° 35,0° 27,0°* 26,0° 31,0°
2022 19,0°* 21,0° 28,0° 34,0° 36,0° 39,0° 42,0° 39,0° 26,0° 20,0°*
2023 16,0°* 20,0° 24,0°*
Snitt 19,8° 22,0° 27,5° 31,3° 33,7° 38,8° 40,2° 39,3° 38,0° 32,6° 25,2° 19,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -12,0°* -7,0° -2,0° 2,0° 16,0° 18,0° 11,0° 8,0° 0,0° -8,0° -11,0°
2011 -19,0° -24,0°* -8,0° -2,0° 1,0° 13,0° 17,0°* 17,0° 8,0°* -3,0° -7,0° -11,0° -1,5°
2012 -12,0°* -12,0°* -4,0° 0,0°* 7,0° 6,0°* 18,0° 9,0° 7,0° -6,0° -11,0°* -14,0° -1,0°
2013 -14,0° -18,0° -11,0°* -3,0° 1,0°* 10,0°* 12,0° 16,0° 6,0° -2,0°* -12,0° -18,0° -2,8°
2014 -22,0°* -17,0°* -20,0° -5,0° 0,0° 11,0° 12,0° 13,0° 3,0° 0,0°* -16,0°* -14,0°* -4,6°
2015 -18,0°* -16,0°* -12,0° -4,0°* 2,0° 15,0°* 10,0° 10,0° -1,0°* -4,0° -9,0°
2016 -16,0° -8,0° -5,0° -2,0° 3,0°* 12,0° 18,0° 12,0° 7,0° 2,0°* -7,0°* -25,0°* -0,8°
2017 -19,0°* -10,0°* -6,0°* 0,0°* 3,0°* 14,0° 12,0°* 12,0° 7,0°* -7,0° -8,0° -16,0°* -1,5°
2018 -22,0°* -15,0° -9,0°* -8,0° 9,0°* 13,0° 15,0°* 14,0° 6,0° -2,0° -12,0° -9,0° -1,7°
2019 -14,0° -16,0° -18,0°* -2,0° -8,0°* 9,0° 12,0°* 13,0°* 9,0°* -9,0°* -14,0°* -11,0°* -4,1°
2020 -11,0° -13,0° -6,0° -4,0° 9,0° 18,0° 12,0° 3,0° -5,0°* -8,0°
2021 -9,0°* -27,0°* -6,0°* -4,0°* 3,0°* 11,0°* 12,0°* 13,0°* 7,0° 1,0° -6,0°* -14,0° -1,6°
2022 -18,0°* -18,0° -11,0° -6,0° 3,0° 9,0° 17,0° 7,0° -10,0° -22,0°*
2023 -13,0°* -14,0° -12,0°*
Snitt -15,9° -15,7° -9,6° -3,2° 2,2° 11,1° 15,1° 12,7° 6,8° -2,7° -9,5° -14,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen HUTCHINSON MUNICIPAL AIRPORT

Höjd över havet: 470 m

Källa: ICAO