Väderstation McConnell Air Force Base - senaste observation 2022-05-18 kl 00:17

Vädret just nu
Lufttemperatur
 21,0°
Min
21,0°
kl 00:13
Max
21,0°
kl 00:17
Vindhastighet
14,9 m/s
Hård vind / Styv kuling
Byvind
20,1 m/s
Hård vind / Hård kuling
Vindriktning
vindpil
Nord (360°)
Daggpunkt
 15,0°
Luftfuktighet
69%
Lufttryck
1013 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
1676 m
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1651987020000 1652851020000 1652678220000 2001400

Månadsstatistik för Mc Connell Air Force Base

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Mc Connell Air Force Base. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 14,3°* 22,9° 24,5° 32,1°* 33,2°* 34,9° 29,0° 23,7° 14,5° 7,2°
2011 5,2° 7,7° 15,4° 22,8° 25,4°* 34,6° 38,1°* 36,8° 27,7° 22,8° 13,9° 7,8° 21,5°
2012 10,5°* 10,1°* 20,6° 23,0°* 28,7° 32,4°* 37,5° 33,6° 29,0° 21,2° 17,7°* 9,5° 22,8°
2013 9,3° 8,4° 12,2°* 16,8°* 23,7°* 31,0°* 31,6°* 31,0° 29,9°* 20,7°* 12,2° 6,0° 19,4°
2014 7,6° 5,6° 13,8° 21,7° 27,5° 29,2° 30,8°* 33,4° 28,9° 23,5°* 10,1°* 7,0° 19,9°
2015 8,0°* 7,0°* 17,9°* 22,4°* 23,2° 31,9° 32,5°* 30,4° 30,2° 22,7°* 15,6°* 10,5°* 21,0°
2016 6,1°* 13,2°* 19,0°* 22,1°* 23,6°* 32,5°* 33,0°* 31,1°* 28,3°* 24,1°* 17,7°* 6,3°* 21,4°
2017 8,3°* 15,6°* 17,8°* 20,2°* 25,0°* 30,4°* 31,5°* 29,8°* 29,0°* 21,3°* 13,2°* 7,5°* 20,8°
2018 5,1°* 6,7°* 15,4°* 18,1°* 29,7°* 32,6°* 32,6°* 30,6°* 26,7°* 20,1°* 8,9°* 7,3°* 19,5°
2019 5,8°* 5,1°* 11,2°* 20,5°* 22,7°* 29,7°* 32,3°* 27,7°* 26,5°* 14,3°* 8,7°*
2020 8,2°* 9,4° 16,3° 20,7° 33,0°* 33,0° 32,0°* 26,9°* 19,8°* 16,9°* 8,8°*
2021 7,1°* 2,3°* 17,3°* 19,6°* 22,2°* 31,2°* 31,9°* 33,1°* 31,2° 23,5°* 16,1°* 15,5°* 20,9°
2022 9,1°* 9,3°* 16,4°* 21,5°
Snitt 7,5° 8,1° 16,0° 21,0° 25,1° 31,7° 33,2° 32,0° 28,6° 21,5° 14,3° 8,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,4°* 4,0°* 11,2° 14,0° 21,9°* 22,9°* 22,1° 17,6° 10,4° 2,6° -3,0°
2011 -6,4° -4,7° 4,0° 9,7° 13,7°* 21,1° 25,0°* 22,8° 14,4° 9,7° 3,2° -1,6° 9,3°
2012 -1,4°* -0,1°* 9,4° 12,3°* 16,8° 19,9°* 24,1° 20,4° 16,2° 9,0° 4,2°* -1,2° 10,8°
2013 -2,8° -2,1° 1,5°* 5,9°* 13,6°* 19,8°* 20,6°* 20,4° 18,2°* 9,3°* 2,0° -5,6° 8,4°
2014 -5,5° -5,5° 0,2° 7,9° 14,5° 19,7° 19,5°* 21,2° 16,7° 11,6°* 0,6°* -0,1° 8,4°
2015 -3,6°* -4,9°* 3,5°* 10,3°* 13,9° 20,7° 22,9°* 19,4° 19,0° 11,7°* 5,3°* 0,7°* 9,9°
2016 -3,2°* 1,3°* 5,9°* 9,8°* 12,8°* 21,3°* 22,7°* 21,7°* 18,0°* 13,4°* 6,8°* -3,2°* 10,6°
2017 -1,2°* 2,5°* 6,1°* 10,6°* 13,6°* 20,5°* 24,7°* 19,3°* 17,8°* 11,1°* 6,6°* -1,2°* 10,9°
2018 -3,5°* -2,4°* 5,4°* 5,4°* 18,5°* 22,0°* 22,0°* 21,5°* 17,9°* 9,6°* 0,5°* -1,4°* 9,6°
2019 -2,7°* -3,6°* 2,1°* 9,5°* 14,1°* 19,1°* 22,9°* 22,4°* 22,3°* 8,7°* 0,1°*
2020 -1,5°* -1,7° 5,9° 7,3° 20,5°* 22,4° 20,4°* 15,3°* 7,9°* 5,4°* -1,1°*
2021 -1,0°* -6,8°* 5,9°* 7,9°* 14,1°* 20,2°* 21,7°* 22,0°* 18,4° 11,4°* 4,4°* 1,4°* 10,0°
2022 -5,9°* -4,3°* 2,8°* 9,2°
Snitt -3,2° -2,7° 4,4° 9,0° 14,5° 20,6° 22,6° 21,1° 17,7° 10,3° 3,8° -1,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,2°* 8,3°* 16,5° 18,7° 26,6°* 27,6°* 28,2° 22,7° 16,3° 8,2° 1,1°
2011 -1,5° 0,6° 8,6° 15,4° 18,8°* 27,4° 31,3°* 29,4° 20,7° 15,8° 7,8° 2,6° 14,7°
2012 3,9°* 4,6°* 14,2° 16,8°* 22,2° 25,9°* 30,6° 26,4° 21,7° 14,2° 9,9°* 3,4° 16,1°
2013 1,9° 2,4° 6,0°* 10,4°* 18,0°* 24,8°* 25,5°* 25,2° 23,6°* 14,3°* 6,5° -1,1° 13,1°
2014 -0,3° -0,9° 5,6° 13,9° 20,3° 24,0° 24,6°* 26,6° 22,0° 16,7°* 4,8°* 2,8° 13,3°
2015 1,4°* -0,4°* 9,7°* 15,5°* 17,9° 25,9° 26,9°* 24,4° 23,8° 16,3°* 9,7°* 4,9°* 14,7°
2016 0,7°* 6,5°* 11,7°* 15,5°* 17,6°* 26,2°* 27,4°* 26,0°* 22,6°* 17,8°* 11,3°* 1,0°* 15,4°
2017 2,9°* 7,8°* 11,3°* 14,4°* 18,9°* 24,8°* 27,8°* 23,9°* 22,8°* 15,7°* 9,4°* 2,5°* 15,2°
2018 0,5°* 1,5°* 10,1°* 10,7°* 23,5°* 26,7°* 26,8°* 25,3°* 21,5°* 14,1°* 4,0°* 2,5°* 13,9°
2019 0,8°* 0,0°* 6,0°* 14,5°* 18,0°* 23,8°* 27,4°* 24,7°* 24,0°* 11,5°* 3,5°*
2020 2,5°* 2,8° 10,3° 13,0° 26,3°* 27,4° 25,6°* 20,4°* 12,7°* 10,2°* 2,9°*
2021 2,2°* -3,2°* 10,8°* 12,8°* 17,5°* 25,1°* 26,1°* 27,0°* 24,1° 16,7°* 9,2°* 7,3°* 14,6°
2022 0,0°* 1,2°* 8,4°* 14,4°
Snitt 1,3° 1,8° 9,3° 14,1° 19,2° 25,6° 27,4° 26,1° 22,5° 15,2° 8,3° 2,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,0°* 29,0°* 28,0° 31,0° 36,0°* 38,0°* 41,0° 36,0° 31,0° 23,0° 20,0°
2011 21,0° 24,0° 29,0° 32,0° 36,0°* 40,0° 43,0°* 44,0° 40,0° 31,0° 23,0° 18,0° 31,8°
2012 17,0°* 22,0°* 27,0° 34,0°* 34,0° 40,0°* 42,0° 41,0° 40,0° 31,0° 29,0°* 21,0° 31,5°
2013 23,0° 20,0° 26,0°* 29,0°* 31,0°* 38,0°* 40,0°* 39,0° 38,0°* 30,0°* 24,0° 19,0° 29,8°
2014 20,0° 21,0° 26,0° 30,0° 38,0° 33,0° 40,0°* 38,0° 36,0° 33,0°* 24,0°* 15,0° 29,5°
2015 22,0°* 23,0°* 28,0°* 29,0°* 29,0° 37,0° 37,0°* 36,0° 37,0° 31,0°* 25,0°* 19,0°* 29,4°
2016 22,0°* 24,0°* 26,0°* 29,0°* 31,0°* 39,0°* 39,0°* 38,0°* 34,0°* 31,0°* 29,0°* 18,0°* 30,0°
2017 21,0°* 25,0°* 32,0°* 27,0°* 31,0°* 34,0°* 38,0°* 35,0°* 36,0°* 30,0°* 23,0°* 18,0°* 29,2°
2018 19,0°* 21,0°* 24,0°* 30,0°* 34,0°* 37,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 18,0°* 14,0°* 28,2°
2019 16,0°* 19,0°* 23,0°* 29,0°* 30,0°* 36,0°* 38,0°* 35,0°* 34,0°* 31,0°* 20,0°*
2020 16,0°* 24,0° 24,0° 31,0° 36,0°* 36,0° 37,0°* 36,0°* 33,0°* 24,0°* 20,0°*
2021 14,0°* 20,0°* 26,0°* 27,0°* 29,0°* 37,0°* 36,0°* 38,0°* 36,0° 35,0°* 24,0°* 24,0°* 28,8°
2022 19,0°* 21,0°* 27,0°* 31,0°
Snitt 19,2° 21,4° 26,7° 29,7° 32,2° 36,9° 38,7° 38,2° 36,5° 31,7° 24,2° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -10,0°* -3,0°* 2,0° 5,0° 17,0°* 19,0°* 14,0° 8,0° 4,0° -7,0° -10,0°
2011 -17,0° -23,0° -6,0° 2,0° 5,0°* 16,0° 21,0°* 19,0° 8,0° -1,0° -5,0° -9,0° 0,8°
2012 -11,0°* -12,0°* -2,0° 5,0°* 9,0° 10,0°* 20,0° 14,0° 10,0° -3,0° -6,0°* -13,0° 1,8°
2013 -11,0° -14,0° -8,0°* -2,0°* 2,0°* 11,0°* 15,0°* 16,0° 10,0°* 0,0°* -8,0° -15,0° -0,3°
2014 -18,0° -16,0° -19,0° 0,0° 4,0° 14,0° 14,0°* 16,0° 4,0° 5,0°* -11,0°* -14,0° -1,8°
2015 -16,0°* -13,0°* -9,0°* -2,0°* 7,0° 15,0° 17,0°* 13,0° 12,0° 3,0°* -4,0°* -7,0°* 1,3°
2016 -15,0°* -6,0°* -2,0°* 1,0°* 6,0°* 16,0°* 19,0°* 16,0°* 9,0°* 5,0°* -2,0°* -21,0°* 2,2°
2017 -14,0°* -7,0°* -5,0°* 2,0°* 4,0°* 17,0°* 21,0°* 14,0°* 12,0°* -2,0°* -5,0°* -15,0°* 1,8°
2018 -19,0°* -13,0°* -3,0°* -7,0°* 13,0°* 17,0°* 16,0°* 17,0°* 8,0°* -1,0°* -9,0°* -8,0°* 0,9°
2019 -11,0°* -13,0°* -15,0°* 0,0°* 6,0°* 12,0°* 18,0°* 17,0°* 17,0°* -4,0°* -8,0°*
2020 -10,0°* -13,0° -3,0° -3,0° 14,0°* 18,0° 16,0°* 8,0°* -4,0°* -4,0°* -8,0°*
2021 -6,0°* -24,0°* -1,0°* 0,0°* 6,0°* 13,0°* 17,0°* 17,0°* 11,0° 4,0°* -3,0°* -10,0°* 2,0°
2022 -14,0°* -16,0°* -9,0°* 1,0°
Snitt -13,5° -13,9° -6,5° -0,1° 6,1° 14,3° 17,9° 15,8° 9,8° 0,5° -5,8° -11,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen McConnell Air Force Base

Höjd över havet: 418 m

Källa: ICAO