Vlakhiótis - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Vlakhiótis

En sommardag i augusti blir det ungefär 33 grader på dagen i Vlakhiótis och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 15 grader på dagen och 5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,9° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 14,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 28,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Kalamata Airport 65 km från Vlakhiótis
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Vlakhiótis

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Vlakhiótis månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
20°
-1°
Februari
16°
20°
Mars
18°
23°
April
21°
27°
Maj
25°
32°
12°
Juni
30°
37°
17°
13°
Juli
32°
38°
19°
16°
Augusti
33°
38°
20°
16°
September
29°
35°
17°
13°
Oktober
24°
29°
14°
November
21°
25°
10°
December
16°
21°

Om statistiken för Vlakhiótis

Statistiken för Vlakhiótis är sammanställd av observationer från väderstationen Kalamata Airport som ligger 65 km från centrala Vlakhiótis.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,6°* 17,9° 21,7° 25,4° 28,6°* 31,4°* 33,6°* 28,7° 23,9°* 22,1°* 16,8°*
2011 15,0°* 16,0° 16,8° 19,4°* 23,5°* 28,7° 32,5° 31,7°* 30,2°* 22,7°* 18,9°* 16,4°* 22,7°
2012 13,1°* 13,3°* 18,3°* 21,2°* 25,3°* 31,4°* 34,1°* 34,3°* 30,0°* 26,8°* 22,2°* 16,5°* 23,9°
2013 15,6°* 16,2°* 18,5°* 22,3°* 26,9°* 29,9°* 32,0°* 33,8° 29,9° 24,3°* 21,0° 17,1° 23,9°
2014 16,6° 16,9° 18,4° 20,7° 24,8° 29,5° 31,3° 32,9° 29,1° 23,8°* 20,2°* 17,3° 23,5°
2015 15,0°* 14,1°* 17,6° 20,8°* 26,0° 28,4° 32,5°* 32,5° 30,2° 25,3°* 21,1°* 17,0°* 23,4°
2016 15,3°* 18,8°* 17,3°* 23,0°* 23,5°* 29,3°* 31,6°* 32,2°* 28,1°* 24,4°* 19,7°* 14,8°* 23,2°
2017 13,0°* 16,8°* 18,3°* 20,0°* 25,3°* 30,4°* 32,2°* 33,0°* 29,0°* 24,4°* 19,5°* 15,8°* 23,1°
2018 16,0°* 15,8°* 19,1°* 24,1°* 27,1°* 29,5°* 32,3°* 32,1°* 29,8°* 25,3°* 21,2°* 16,5°* 24,1°
2019 13,1°* 15,7°* 18,7°* 20,2°* 23,6°* 30,4°* 31,6°* 31,5°* 28,0°* 23,3°* 18,9°* 16,9°* 22,7°
2020 15,8° 17,0° 18,8° 21,0° 28,9° 32,4° 32,8° 30,6° 25,9°* 21,4° 16,0°*
2021 15,5°* 17,3°* 17,4°* 21,3° 27,7°* 29,5°* 33,3°* 34,8° 29,9° 23,7° 16,1°
2022 14,6° 16,2° 15,3° 21,8° 25,7° 31,3°
Snitt 14,9° 16,2° 17,9° 21,4° 25,4° 29,7° 32,3° 32,9° 29,5° 24,5° 20,6° 16,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,1°* 7,2° 8,7° 12,2° 16,8°* 19,3°* 20,2°* 16,7° 13,5°* 11,1°* 7,2°*
2011 4,5°* 5,0° 5,9° 8,6°* 11,5°* 16,5° 18,6° 19,2°* 17,4°* 11,2°* 7,2°* 6,3°* 11,0°
2012 2,6°* 5,0°* 6,4°* 9,5°* 12,3°* 17,5°* 20,0°* 19,8°* 17,1°* 14,6°* 11,0°* 6,3°* 11,8°
2013 5,5°* 6,8°* 7,5°* 8,5°* 14,1°* 16,5°* 18,4°* 19,1° 16,5° 12,6°* 10,4° 5,2° 11,7°
2014 6,7° 6,8° 6,8° 8,9° 11,5° 16,4° 18,3° 19,5° 17,0° 12,9°* 10,0°* 7,5° 11,9°
2015 4,8°* 4,8°* 6,8° 8,0°* 12,6° 16,1° 19,6°* 19,2° 17,7° 14,8°* 10,3°* 5,4°* 11,7°
2016 5,9°* 8,4°* 7,7°* 10,4°* 12,3°* 18,2°* 19,7°* 19,6°* 17,4°* 14,2°* 10,2°* 4,1°* 12,3°
2017 3,6°* 6,5°* 7,2°* 8,4°* 12,7°* 16,8°* 19,0°* 19,1°* 16,3°* 11,5°* 9,0°* 5,7°* 11,3°
2018 5,4°* 6,8°* 7,7°* 10,4°* 14,8°* 17,5°* 19,7°* 19,6°* 17,6°* 14,4°* 10,8°* 5,6°* 12,5°
2019 4,3°* 5,2°* 5,8°* 9,2°* 11,6°* 17,4°* 19,8°* 22,6°* 20,0°* 16,2°* 12,9°* 8,1°* 12,8°
2020 3,1° 4,8° 5,7° 8,1° 15,3° 19,2° 19,8° 17,9° 12,9°* 9,5° 8,8°*
2021 5,8°* 5,1°* 5,4°* 8,0° 12,5°* 16,0°* 20,4°* 20,3° 16,4° 13,4° 6,0°
2022 3,6° 4,5° 4,0° 9,0° 11,8° 18,2°
Snitt 4,7° 5,9° 6,5° 8,9° 12,5° 16,8° 19,3° 19,8° 17,3° 13,5° 10,2° 6,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,7°* 12,5° 15,4° 19,1° 23,0°* 26,8°* 28,1°* 22,8° 18,2°* 17,0°* 12,3°*
2011 9,5°* 10,2° 11,5° 14,6°* 17,9°* 23,0° 26,0° 26,1°* 24,3°* 17,4°* 13,2°* 11,5°* 17,1°
2012 7,9°* 9,5°* 13,1°* 16,4°* 20,2°* 26,2°* 29,0°* 28,7°* 24,6°* 21,4°* 17,1°* 11,3°* 18,8°
2013 10,5°* 11,6°* 13,0°* 16,2°* 21,0°* 23,8°* 26,1°* 26,7° 23,1° 18,2°* 15,2° 10,4° 18,0°
2014 11,2° 11,6° 12,4° 14,7° 18,6° 23,0° 25,2° 26,4° 23,0° 18,1°* 14,7°* 11,9° 17,6°
2015 9,8°* 9,4°* 12,2° 14,6°* 19,5° 22,6° 26,4°* 25,8° 24,0° 19,6°* 15,3°* 10,5°* 17,5°
2016 10,4°* 13,4°* 12,7°* 17,0°* 18,8°* 24,1°* 26,1°* 26,3°* 22,6°* 19,2°* 14,4°* 8,8°* 17,8°
2017 8,0°* 11,5°* 12,6°* 14,2°* 19,3°* 24,1°* 25,9°* 26,1°* 22,8°* 17,7°* 13,8°* 10,2°* 17,2°
2018 10,5°* 11,4°* 13,5°* 17,5°* 20,9°* 23,7°* 26,1°* 26,2°* 23,8°* 19,3°* 15,1°* 10,6°* 18,2°
2019 8,4°* 10,3°* 12,3°* 14,8°* 17,8°* 24,3°* 26,0°* 27,2°* 24,0°* 19,7°* 15,9°* 12,2°* 17,8°
2020 9,0° 10,9° 12,4° 14,6° 22,5° 26,1° 26,5° 24,2° 19,2°* 14,8° 11,8°*
2021 10,6°* 10,9°* 11,2°* 14,6° 20,4°* 23,0°* 27,0°* 27,6° 23,1° 17,9° 10,8°
2022 8,8° 10,3° 9,8° 15,6° 19,4° 24,8°
Snitt 9,5° 11,0° 12,3° 15,4° 19,4° 23,7° 26,4° 26,8° 23,5° 18,8° 15,1° 11,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 20,0°* 22,0° 26,0° 33,0° 39,0°* 35,0°* 38,0°* 32,0° 30,0°* 25,0°* 23,0°*
2011 19,0°* 19,0° 21,0° 23,0°* 28,0°* 32,0° 38,0° 37,0°* 34,0°* 27,0°* 22,0°* 20,0°* 26,7°
2012 19,0°* 18,0°* 22,0°* 30,0°* 30,0°* 37,0°* 41,0°* 42,0°* 35,0°* 32,0°* 27,0°* 22,0°* 29,6°
2013 18,0°* 21,0°* 24,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0°* 37,0°* 37,0° 36,0° 28,0°* 26,0° 23,0° 29,0°
2014 19,0° 22,0° 24,0° 27,0° 33,0° 38,0° 35,0° 38,0° 32,0° 30,0°* 24,4°* 22,0° 28,7°
2015 22,0°* 19,4°* 23,4° 25,0°* 31,0° 35,0° 39,0°* 36,0° 39,0° 30,0°* 25,0°* 21,0°* 28,8°
2016 19,4°* 25,6°* 22,0°* 27,0°* 29,2°* 38,0°* 36,2°* 36,0°* 32,6°* 30,0°* 25,0°* 19,0°* 28,3°
2017 20,0°* 20,0°* 23,0°* 24,0°* 32,0°* 43,0°* 42,0°* 38,0°* 37,0°* 27,0°* 22,2°* 21,0°* 29,1°
2018 30,0°* 20,0°* 23,0°* 30,0°* 32,0°* 34,2°* 38,0°* 35,0°* 35,2°* 30,0°* 29,0°* 20,0°* 29,7°
2019 17,0°* 21,0°* 23,0°* 28,0°* 32,0°* 37,0°* 39,0°* 38,4°* 33,0°* 28,4°* 24,0°* 22,0°* 28,6°
2020 19,0° 20,0° 25,0° 27,0° 34,0° 38,0° 35,6° 38,0° 33,0°* 25,0° 20,0°*
2021 21,0°* 21,0°* 22,0°* 29,0° 34,0°* 39,0°* 39,8°* 43,2° 36,0° 27,0° 19,2°
2022 19,0° 19,0° 22,0° 28,0° 32,0° 37,2°
Snitt 20,2° 20,5° 22,8° 27,1° 31,6° 37,0° 38,2° 37,9° 35,0° 29,4° 25,0° 21,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 3,0° 5,0° 8,0° 13,0°* 17,0°* 17,0°* 14,0° 7,0°* 8,0°* -3,0°*
2011 -1,0°* 1,0° -3,0° 4,0°* 8,0°* 14,0° 16,0° 17,0°* 13,0°* 5,0°* 3,0°* 3,0°* 6,7°
2012 -3,0°* -1,0°* 0,0°* 5,0°* 9,0°* 12,0°* 15,0°* 15,0°* 13,0°* 9,0°* 0,0°* 2,0°* 6,3°
2013 -1,0°* 2,0°* 2,0°* 5,0°* 10,0°* 11,0°* 15,0°* 17,0° 14,0° 8,0°* 0,0° 0,0° 6,9°
2014 3,0° 4,0° 3,0° 5,0° 7,0° 13,0° 14,0° 16,0° 12,0° 8,0°* 5,0°* 1,0° 7,6°
2015 -2,7°* -2,0°* 0,0° 2,0°* 9,8° 13,0° 16,0°* 14,0° 13,0° 9,0°* 4,0°* 1,6°* 6,5°
2016 -1,0°* 1,0°* 4,0°* 8,0°* 8,8°* 13,0°* 17,0°* 15,0°* 12,0°* 9,0°* 6,0°* -0,6°* 7,7°
2017 -3,0°* 1,0°* 4,0°* 4,6°* 11,0°* 14,0°* 16,0°* 13,0°* 12,0°* 8,0°* 3,0°* 0,0°* 7,0°
2018 0,0°* 3,0°* 4,0°* 6,0°* 12,0°* 15,0°* 17,6°* 16,0°* 15,0°* 10,0°* 5,0°* 1,0°* 8,7°
2019 -2,0°* 1,0°* 1,0°* 4,0°* 7,0°* 12,0°* 16,0°* 16,0°* 16,0°* 8,0°* 8,0°* 2,0°* 7,4°
2020 -1,2° -1,0° 2,0° 3,0° 9,8° 17,0° 17,0° 14,0° 8,0°* 4,0° 6,0°*
2021 -1,0°* -2,0°* 1,0°* 3,0° 9,0°* 11,0°* 16,6°* 17,0° 12,0° 10,0° -1,0°
2022 -3,0° 0,0° -1,0° 5,0° 3,0° 15,0°
Snitt -1,3° 0,8° 1,5° 4,6° 8,6° 12,8° 16,1° 15,8° 13,3° 8,3° 4,2° 1,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).