Väderstation Athens Eleftherios Venizelos International Airport - senaste observation 2024-07-20 kl 22:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 28,0°
Min
28,0°
kl 05:50
Max
35,0°
kl 14:50
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 14,0°
Luftfuktighet
42%
Lufttryck
1008 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1720641000000 1721505000000 1721332200000 2002411

Månadsstatistik för Athens Eleftherios Venizelos International Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Athens Eleftherios Venizelos International Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 16,6° 20,5° 26,2°* 29,1°* 31,8° 33,5°* 27,7° 21,2° 21,0° 15,7°
2011 12,9° 13,0° 14,4°* 16,8° 22,6°* 28,3° 32,7° 30,9° 29,0° 20,2° 14,4°* 15,3° 20,9°
2012 10,5°* 11,8°* 15,6° 20,7°* 25,0° 31,1°* 33,6° 32,9° 28,8° 25,4° 19,3°* 14,5°* 22,4°
2013 13,9° 14,6° 16,8°* 21,8° 26,8°* 29,4° 31,3° 31,6° 28,7° 22,3°* 19,3° 13,2° 22,5°
2014 15,2° 15,4° 16,6° 19,8° 24,5° 29,3° 31,7° 32,6° 27,5° 21,6°* 17,2°* 15,7° 22,3°
2015 12,9°* 12,4°* 14,6° 19,4°* 25,9° 27,8° 31,8°* 32,0° 28,9° 21,6°* 19,9°* 14,0°* 21,8°
2016 13,2°* 17,4°* 16,4°* 22,8°* 24,5°* 30,6°* 31,7°* 31,1°* 27,8°* 22,3°* 18,1°* 11,3°* 22,3°
2017 10,2°* 13,8°* 16,7°* 19,1°* 24,3°* 29,8°* 31,7°* 31,2°* 28,3°* 22,4°* 17,6°* 14,2°* 21,6°
2018 13,2°* 14,4°* 17,8°* 22,2°* 25,9°* 29,3°* 31,9°* 31,1°* 27,0°* 21,8°* 17,5°* 12,9°* 22,1°
2019 11,7°* 12,2°* 16,5°* 18,0°* 23,7°* 30,3°* 30,6°* 29,1°* 24,4°* 15,0°*
2020 12,5° 14,8° 16,4° 18,7° 29,2° 31,5° 32,0° 29,2° 25,5°* 17,9°
2021 14,3°* 15,2°* 15,6°* 19,8° 26,5° 29,5°* 33,3°* 33,8° 28,0° 21,2° 18,7° 14,6° 22,5°
2022 11,9° 14,5° 12,5° 20,7° 25,6° 30,5° 31,7° 31,7° 28,5° 23,5° 19,8° 16,9°* 22,3°
2023 15,3°* 13,5° 17,4° 19,6°* 22,8° 28,4° 32,6° 25,3° 17,3°
2024 16,7° 18,2° 23,6° 24,7° 33,5°*
Snitt 12,9° 14,4° 16,1° 20,2° 24,9° 29,7° 32,0° 31,9° 28,0° 22,6° 18,4° 14,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,8°* 7,2° 9,7° 13,1°* 18,7°* 21,7° 22,5°* 17,4° 13,6° 12,1° 7,7°
2011 4,6° 5,6° 6,5°* 9,0° 12,7°* 17,2° 21,5° 21,6° 19,2° 12,1° 6,9°* 5,8° 11,9°
2012 2,6°* 4,5°* 5,1° 10,8°* 14,1° 20,0°* 23,0° 22,3° 18,3° 15,9° 12,6°* 5,9°* 12,9°
2013 5,2° 6,5° 8,0°* 9,8° 15,1°* 18,2° 21,3° 23,1° 16,8° 11,8°* 10,7° 5,1° 12,6°
2014 7,0° 6,7° 7,9° 9,6° 13,8° 18,0° 20,5° 21,0° 17,9° 13,0°* 11,3°* 6,9° 12,8°
2015 4,5°* 5,3°* 7,1° 8,1°* 13,7° 17,0° 21,1°* 23,0° 19,8° 15,1°* 9,9°* 4,5°* 12,4°
2016 5,5°* 7,7°* 8,1°* 11,5°* 13,6°* 19,8°* 22,8°* 22,9°* 18,1°* 14,5°* 10,5°* 4,2°* 13,3°
2017 3,4°* 7,1°* 8,4°* 9,7°* 14,8°* 18,7°* 22,8°* 24,2°* 17,9°* 12,6°* 9,6°* 7,7°* 13,1°
2018 6,9°* 8,0°* 10,5°* 10,9°* 16,8°* 20,3°* 22,0°* 23,5°* 18,8°* 14,9°* 11,6°* 5,7°* 14,2°
2019 4,9°* 5,8°* 8,1°* 9,6°* 13,5°* 20,3°* 21,9°* 25,7°* 21,9°* 8,9°*
2020 4,1° 5,0° 6,8° 8,7° 18,0° 21,5° 21,1° 20,1° 13,6°* 10,2°
2021 6,3°* 5,0°* 6,1°* 8,6° 14,0° 17,4°* 23,5°* 21,9° 18,1° 14,3° 10,6° 6,6° 12,7°
2022 2,8° 5,3° 4,3° 9,4° 13,4° 20,0° 22,1° 22,3° 18,0° 14,8° 11,1° 8,7°* 12,7°
2023 5,6°* 3,9° 6,9° 9,0°* 13,6° 17,3° 24,0° 14,6° 7,6°
2024 7,1° 7,7° 12,3° 14,1° 21,8°*
Snitt 4,9° 6,1° 7,2° 9,8° 14,0° 18,9° 22,0° 22,8° 18,6° 13,9° 10,6° 6,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,4°* 12,4° 15,7° 20,5°* 24,3°* 27,3° 28,6°* 23,2° 17,5° 16,7° 12,3°
2011 9,0° 9,5° 10,6°* 13,4° 18,0°* 23,6° 27,8° 26,7° 24,5° 16,2° 11,1°* 10,8° 16,8°
2012 6,8°* 8,3°* 11,0° 16,3°* 20,0° 26,3°* 29,0° 28,1° 23,9° 20,8° 16,1°* 10,6°* 18,1°
2013 9,9° 11,1° 12,8°* 16,3° 21,5°* 24,3° 27,0° 27,7° 23,5° 17,4°* 15,1° 9,4° 18,0°
2014 11,4° 11,3° 12,4° 15,0° 19,6° 24,2° 26,6° 27,2° 22,8° 17,5°* 14,4°* 11,7° 17,9°
2015 9,0°* 9,2°* 11,1° 14,3°* 20,1° 23,0° 27,2°* 27,7° 24,3° 18,2°* 15,1°* 9,7°* 17,4°
2016 9,7°* 12,8°* 12,4°* 17,6°* 19,7°* 25,6°* 27,7°* 27,2°* 23,0°* 18,7°* 14,3°* 8,0°* 18,1°
2017 7,1°* 10,6°* 12,7°* 14,4°* 20,0°* 24,8°* 27,7°* 27,8°* 23,3°* 18,0°* 13,8°* 10,9°* 17,6°
2018 10,0°* 11,3°* 14,3°* 16,7°* 21,6°* 25,2°* 27,3°* 27,4°* 23,0°* 18,5°* 14,6°* 9,5°* 18,3°
2019 8,3°* 9,1°* 12,4°* 14,0°* 19,2°* 26,0°* 26,9°* 27,4°* 23,2°* 12,2°*
2020 8,7° 10,4° 12,1° 14,1° 23,9° 27,1° 27,0° 25,0° 19,8°* 14,2°
2021 10,9°* 10,4°* 11,0°* 14,6° 20,8° 24,1°* 28,7°* 28,4° 23,4° 17,6° 15,0° 11,2° 18,0°
2022 7,7° 10,2° 8,6° 15,5° 20,2° 25,9° 27,4° 27,1° 23,5° 19,1° 15,9° 12,9°* 17,8°
2023 10,6°* 9,2° 12,5° 14,6°* 18,6° 23,4° 28,5° 20,3° 12,6°
2024 12,4° 13,4° 18,5° 19,8° 28,1°*
Snitt 9,2° 10,6° 12,0° 15,4° 20,0° 24,9° 27,5° 27,6° 23,6° 18,4° 14,7° 10,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 22,0° 26,0° 33,0°* 37,0°* 36,0° 37,0°* 32,0° 26,0° 24,0° 23,0°
2011 17,0° 17,0° 21,0°* 24,0° 27,0°* 33,0° 38,0° 33,0° 33,0° 27,0° 18,0°* 20,0° 25,7°
2012 16,0°* 18,0°* 21,0° 26,0°* 29,0° 37,0°* 38,0° 37,0° 33,0° 30,0° 28,0°* 21,0°* 27,8°
2013 18,0° 19,0° 22,0°* 29,0° 32,0°* 34,0° 35,0° 36,0° 34,0° 28,0°* 24,0° 18,0° 27,4°
2014 19,0° 20,0° 23,0° 24,0° 30,0° 40,0° 36,0° 36,0° 34,0° 27,0°* 23,0°* 22,0° 27,8°
2015 20,0°* 19,0°* 21,0° 24,0°* 32,0° 34,0° 37,0°* 36,0° 38,0° 28,0°* 24,0°* 19,0°* 27,7°
2016 20,0°* 24,0°* 22,0°* 28,0°* 31,0°* 38,0°* 35,0°* 34,0°* 34,0°* 29,0°* 25,0°* 18,0°* 28,2°
2017 17,0°* 19,0°* 24,0°* 24,0°* 33,0°* 41,0°* 42,0°* 36,0°* 35,0°* 28,0°* 22,0°* 20,0°* 28,4°
2018 17,0°* 18,0°* 22,0°* 29,0°* 30,0°* 33,0°* 38,0°* 34,0°* 32,0°* 25,0°* 24,0°* 19,0°* 26,8°
2019 18,0°* 18,0°* 22,0°* 26,0°* 30,0°* 35,0°* 36,0°* 35,0°* 30,0°* 20,0°*
2020 18,0° 19,0° 22,0° 25,0° 35,0° 35,0° 36,0° 35,0° 33,0°* 21,0°
2021 22,0°* 21,0°* 20,0°* 28,0° 31,0° 38,0°* 40,0°* 41,0° 38,0° 26,0° 25,0° 20,0° 29,2°
2022 18,0° 20,0° 22,0° 27,0° 33,0° 36,0° 37,0° 37,0° 34,0° 32,0° 26,0° 22,0°* 28,7°
2023 19,0°* 20,0° 23,0° 24,0°* 26,0° 32,0° 37,0° 28,0° 21,0°
2024 22,0° 25,0° 29,0° 30,0° 40,0°*
Snitt 18,4° 19,7° 22,1° 26,2° 30,5° 36,2° 37,2° 36,1° 34,0° 28,2° 23,7° 20,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 1,0° 4,0° 8,0°* 14,0°* 18,0° 18,0°* 14,0° 4,0° 6,0° 0,0°
2011 -3,0° -2,0° -1,0°* 3,0° 9,0°* 14,0° 17,0° 16,0° 16,0° 5,0° 0,0°* -1,0° 6,1°
2012 -5,0°* 0,0°* 0,0° 5,0°* 9,0° 13,0°* 17,0° 18,0° 11,0° 10,0° 7,0°* 1,0°* 7,2°
2013 0,0° 3,0° 1,0°* 6,0° 10,0°* 13,0° 16,0° 18,0° 12,0° 5,0°* 1,0° 0,0° 7,1°
2014 1,0° 2,0° 3,0° 5,0° 10,0° 13,0° 17,0° 17,0° 13,0° 7,0°* 7,0°* 0,0° 7,9°
2015 -3,0°* 0,0°* 1,0° 3,0°* 10,0° 12,0° 17,0°* 18,0° 16,0° 12,0°* 4,0°* -1,0°* 7,4°
2016 -2,0°* 0,0°* 3,0°* 7,0°* 8,0°* 14,0°* 19,0°* 16,0°* 11,0°* 9,0°* 5,0°* -2,0°* 7,3°
2017 -4,0°* -1,0°* 2,0°* 4,0°* 10,0°* 14,0°* 18,0°* 17,0°* 13,0°* 7,0°* 5,0°* 1,0°* 7,2°
2018 0,0°* 4,0°* 3,0°* 6,0°* 11,0°* 17,0°* 18,0°* 19,0°* 14,0°* 4,0°* 5,0°* -1,0°* 8,3°
2019 -3,0°* 1,0°* 3,0°* 5,0°* 8,0°* 15,0°* 16,0°* 19,0°* 16,0°* 2,0°*
2020 -2,0° -3,0° -1,0° 5,0° 13,0° 16,0° 17,0° 15,0° 9,0°* 2,0°
2021 -3,0°* -2,0°* 0,0°* 0,0° 9,0° 11,0°* 20,0°* 16,0° 10,0° 8,0° 4,0° -2,0° 5,9°
2022 -3,0° -1,0° -2,0° 2,0° 8,0° 16,0° 16,0° 18,0° 9,0° 10,0° 6,0° 1,0°* 6,7°
2023 0,0°* -3,0° 1,0° 4,0°* 9,0° 12,0° 20,0° 6,0° 2,0°
2024 -4,0° 4,0° 7,0° 8,0° 16,0°*
Snitt -2,1° -0,1° 1,2° 4,4° 9,1° 13,8° 17,3° 17,6° 13,1° 7,4° 4,3° 0,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Athens Eleftherios Venizelos International Airport

Höjd över havet: 94 m

Källa: ICAO