Väderstation Elefsis Airport - senaste observation 2024-05-26 kl 02:20

Lufttemperatur
 21,6°
Min
21,6°
kl 00:20
Max
21,6°
kl 02:20
Vindhastighet
2,1 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Västnordväst (290°)
Daggpunkt
 11,0°
Luftfuktighet
50%
Lufttryck
1012 hPa

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1715815200000 1716679200000 1716506400000 16718

Månadsstatistik för Elefsis Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Elefsis Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,4°* 17,4° 21,6°* 26,7° 30,1°* 33,7° 35,5° 29,1°* 22,2° 22,0° 16,3°
2011 13,4° 13,8° 14,7° 18,7° 24,4°* 29,8°* 34,6° 33,2° 31,2° 21,0°* 15,3°* 15,4° 22,1°
2012 10,5°* 12,1°* 17,3° 21,7°* 26,7° 33,2°* 36,6° 35,6° 30,6° 26,6° 20,1°* 14,7°* 23,8°
2013 14,3° 15,6° 17,5°* 23,1° 28,6°* 31,1° 33,3° 33,8° 30,1° 24,6°* 19,9° 14,0° 23,8°
2014 15,7° 15,9° 18,1° 21,7° 26,1° 31,2° 33,8° 35,3° 29,3° 23,3°* 18,1°* 16,4° 23,7°
2015 13,3°* 12,8°* 15,5° 20,5°* 27,0° 29,6° 34,1°* 34,0° 31,2° 22,9°* 20,8°* 15,2°* 23,1°
2016 13,9°* 18,4°* 17,3°* 24,3°* 25,9°* 32,6°* 34,1°* 33,7°* 29,2°* 23,9°* 19,1°* 12,2°* 23,7°
2017 10,7°* 15,0°* 18,4°* 21,7°* 26,6°* 31,6°* 34,5°* 34,2°* 30,3°* 24,2°* 18,6°* 15,1°* 23,4°
2018 14,2°* 15,3°* 18,8°* 25,0°* 28,1°* 31,1°* 33,9°* 33,0°* 29,1°* 23,2°* 18,8°* 13,7°* 23,7°
2019 12,5°* 14,0°* 18,0°* 19,2°* 24,6°* 32,4°* 32,5°* 32,8°* 27,9°* 24,1°* 19,3°* 14,6°* 22,7°
2020 13,0° 15,5° 17,7° 20,2° 30,6° 34,1° 34,2° 30,9° 25,8°* 18,9° 16,3°*
2021 15,1°* 16,1°* 16,5°* 20,5° 28,2°* 30,8°* 35,2°* 35,4° 29,6° 22,5° 14,9°
2022 12,5° 15,2° 13,4° 22,1° 27,2° 32,8°
Snitt 13,3° 15,1° 17,0° 21,6° 26,7° 31,3° 34,2° 34,2° 29,9° 23,7° 19,2° 14,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,1°* 7,9° 11,5°* 15,9° 20,5°* 24,0° 25,5° 20,2°* 14,8° 13,0° 8,0°
2011 6,1° 5,9° 6,9° 9,8° 14,6°* 19,5°* 24,1° 24,0° 21,5° 13,1°* 8,0°* 6,5° 13,3°
2012 2,8°* 4,8°* 6,9° 10,7°* 15,9° 21,7°* 24,9° 24,2° 20,5° 17,4° 13,1°* 6,7°* 14,1°
2013 5,4° 6,8° 8,6°* 11,0° 17,1°* 20,3° 22,7° 24,2° 19,1° 14,0°* 11,4° 5,9° 13,9°
2014 7,3° 7,6° 7,6° 10,1° 14,5° 19,3° 22,0° 22,9° 19,5° 14,9°* 11,6°* 7,4° 13,7°
2015 4,6°* 4,9°* 7,5° 8,6°* 14,9° 18,3° 23,3°* 24,3° 20,3° 15,9°* 11,7°* 6,3°* 13,4°
2016 5,5°* 8,0°* 8,5°* 12,4°* 14,8°* 21,7°* 23,9°* 23,1°* 19,1°* 15,7°* 10,6°* 4,4°* 14,0°
2017 3,3°* 5,8°* 8,6°* 10,2°* 15,0°* 19,5°* 23,8°* 24,8°* 19,3°* 14,3°* 9,9°* 6,8°* 13,4°
2018 6,1°* 7,4°* 8,7°* 12,3°* 17,7°* 20,6°* 22,9°* 24,0°* 20,3°* 15,1°* 12,2°* 6,1°* 14,5°
2019 5,2°* 6,6°* 8,4°* 10,3°* 14,9°* 21,9°* 24,1°* 27,2°* 22,0°* 19,2°* 14,0°* 8,2°* 15,1°
2020 5,1° 6,0° 8,1° 9,7° 19,3° 24,2° 23,3° 22,0° 16,3°* 11,8° 10,4°*
2021 6,7°* 6,6°* 6,9°* 10,0° 16,4°* 19,7°* 25,4°* 24,5° 19,8° 14,3° 7,0°
2022 3,7° 5,9° 5,2° 11,2° 15,8° 22,5°
Snitt 5,2° 6,5° 7,7° 10,6° 15,6° 20,4° 23,8° 24,3° 20,3° 15,4° 11,6° 7,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,3°* 12,8° 16,7°* 21,6° 25,5°* 28,9° 30,6° 24,5°* 18,4° 17,5° 12,2°
2011 9,5° 10,0° 10,8° 14,5° 19,5°* 24,7°* 29,5° 28,5° 26,2° 17,0°* 11,6°* 10,6° 17,7°
2012 6,5°* 8,4°* 12,0° 16,7°* 21,1° 27,9°* 30,9° 29,9° 25,5° 22,0° 16,6°* 10,6°* 19,0°
2013 9,9° 11,1° 13,0°* 17,5° 23,2°* 25,8° 28,5° 29,2° 24,9° 19,0°* 15,5° 10,0° 19,0°
2014 11,5° 11,7° 12,7° 16,0° 20,6° 25,4° 28,1° 29,1° 24,0° 18,9°* 14,8°* 11,8° 18,7°
2015 9,0°* 9,1°* 11,6° 15,0°* 21,2° 24,3° 28,9°* 29,0° 25,5° 19,1°* 15,5°* 10,5°* 18,2°
2016 9,6°* 12,5°* 12,7°* 18,3°* 20,5°* 27,2°* 29,3°* 28,7°* 24,1°* 19,7°* 14,6°* 8,3°* 18,8°
2017 6,8°* 10,5°* 13,5°* 16,0°* 21,2°* 25,9°* 29,4°* 29,4°* 24,7°* 19,1°* 14,3°* 10,6°* 18,5°
2018 10,1°* 11,5°* 14,2°* 18,8°* 22,8°* 25,9°* 28,3°* 28,4°* 24,5°* 19,2°* 15,4°* 9,8°* 19,1°
2019 8,7°* 10,0°* 13,1°* 14,9°* 20,0°* 27,3°* 28,5°* 30,0°* 24,9°* 21,5°* 16,9°* 11,4°* 18,9°
2020 9,1° 10,9° 13,1° 14,9° 25,1° 29,0° 28,7° 26,2° 21,0°* 15,1° 13,2°*
2021 10,7°* 11,0°* 11,6°* 15,4° 22,6°* 25,3°* 30,2°* 29,8° 24,6° 17,8° 11,1°
2022 8,1° 10,4° 9,2° 16,7° 21,6° 27,7°
Snitt 9,1° 10,7° 12,3° 16,2° 21,3° 26,0° 29,1° 29,3° 25,0° 19,4° 15,3° 10,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,0°* 23,0° 25,0°* 33,0° 39,0°* 37,0° 39,0° 33,0°* 26,0° 27,0° 23,0°
2011 18,0° 19,0° 21,0° 28,0° 30,0°* 34,0°* 37,0° 36,0° 35,0° 28,0°* 20,0°* 21,0° 27,3°
2012 16,0°* 19,0°* 24,0° 28,0°* 31,0° 38,0°* 41,0° 41,0° 37,0° 34,0° 28,0°* 20,0°* 29,8°
2013 18,0° 24,0° 22,0°* 32,0° 34,0°* 37,0° 38,0° 39,0° 34,0° 44,0°* 24,0° 18,0° 30,3°
2014 19,0° 20,0° 30,0° 27,0° 33,0° 39,0° 38,0° 40,0° 35,0° 31,0°* 23,0°* 22,0° 29,8°
2015 19,0°* 21,0°* 21,0° 26,0°* 32,0° 37,4° 40,0°* 37,0° 42,0° 29,0°* 25,6°* 19,2°* 29,1°
2016 21,4°* 22,4°* 23,0°* 29,0°* 36,4°* 40,0°* 37,0°* 38,0°* 35,0°* 33,0°* 26,2°* 19,0°* 30,0°
2017 17,8°* 20,0°* 24,0°* 28,0°* 34,0°* 45,0°* 44,0°* 40,0°* 39,0°* 28,4°* 22,0°* 20,0°* 30,2°
2018 18,0°* 18,0°* 22,0°* 31,0°* 31,0°* 36,0°* 38,0°* 35,0°* 36,0°* 27,0°* 27,0°* 19,0°* 28,2°
2019 17,0°* 20,0°* 25,0°* 25,0°* 32,0°* 36,0°* 38,0°* 36,0°* 33,0°* 29,0°* 24,0°* 20,0°* 27,9°
2020 19,0° 21,0° 24,0° 27,2° 36,0° 39,0° 39,0° 37,2° 34,0°* 24,0° 19,0°*
2021 23,0°* 21,0°* 23,0°* 28,0° 34,0°* 42,0°* 41,0°* 44,8° 37,0° 32,0° 20,0°
2022 20,0° 19,0° 23,0° 30,0° 33,4° 37,0°
Snitt 18,9° 20,4° 23,5° 28,0° 32,8° 38,2° 39,0° 38,7° 36,1° 31,3° 24,6° 20,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 3,0° 7,0°* 12,0° 17,0°* 20,0° 23,0° 18,0°* 8,0° 9,0° -2,0°
2011 1,0° 1,0° -2,0° 5,0° 9,0°* 17,0°* 20,0° 20,0° 17,0° 6,0°* 3,0°* 3,0° 8,3°
2012 -2,0°* -1,0°* 0,0° 5,0°* 12,0° 14,0°* 20,0° 20,0° 16,0° 11,0° 9,0°* 3,0°* 8,9°
2013 0,0° 3,0° 3,0°* 8,0° 2,0°* 15,0° 18,0° 21,0° 15,0° 9,0°* 4,0° 1,0° 8,3°
2014 4,0° 5,0° 3,0° 5,0° 1,0° 15,0° 14,0° 20,0° 14,0° 11,0°* 7,0°* 0,0° 8,3°
2015 -1,0°* -1,0°* 1,0° 5,0°* 11,0° 2,0° 19,0°* 21,8° 15,0° 11,0°* 7,0°* 0,0°* 7,6°
2016 -0,4°* 1,2°* 4,0°* 9,0°* 10,0°* 15,0°* 20,0°* 2,0°* 14,0°* 11,0°* 5,0°* -1,0°* 7,5°
2017 -2,0°* 0,0°* 3,0°* 3,0°* 2,0°* 15,0°* 19,0°* 20,0°* 16,0°* 11,6°* 5,0°* 2,0°* 7,9°
2018 2,0°* 4,0°* 5,0°* 4,0°* 13,0°* 18,0°* 20,0°* 20,0°* 16,0°* 0,0°* 6,0°* 2,0°* 9,2°
2019 -3,0°* 3,6°* 4,0°* 6,0°* 12,0°* 17,0°* 20,0°* 22,0°* 17,0°* 13,0°* 10,0°* 1,8°* 10,3°
2020 0,0° 0,0° 3,0° 6,0° 8,0° 20,6° 17,0° 18,0° 13,0°* 6,0° 7,0°*
2021 -0,6°* -1,2°* 1,0°* 3,6° 5,0°* 15,0°* 22,0°* 20,0° 13,0° 11,9° 0,0°
2022 -2,0° 2,0° -1,0° 6,0° 10,0° 18,8°
Snitt -0,3° 1,7° 2,1° 5,6° 8,3° 14,4° 19,4° 18,9° 15,8° 9,7° 6,5° 1,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Elefsis Airport

Höjd över havet: 44 m

Källa: ICAO