Van Rankin Landing Strip - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Van Rankin Landing Strip

En sommardag i juli blir det ungefär 34 grader på dagen i Van Rankin Landing Strip och 22 grader på natten.

En vinterdag i december är det normalt cirka 8 grader på dagen och -3 grader på natten.

 
Varmaste månaden 34,4° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 8,0° Normal dagstemperatur i december
Temperaturskillnad under året 37,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Medicine Lodge 21 km från Van Rankin Landing Strip
Mängd data 138 månader uppdaterades senast 1 jul 2021.

Normala temperaturer för Van Rankin Landing Strip

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Van Rankin Landing Strip månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
21°
-4°
-14°
Februari
23°
-4°
-15°
Mars
16°
28°
-8°
April
21°
32°
-3°
Maj
26°
34°
14°
Juni
33°
39°
20°
12°
Juli
34°
40°
22°
16°
Augusti
33°
40°
20°
13°
September
29°
38°
16°
Oktober
22°
33°
-2°
November
14°
25°
-7°
December
19°
-3°
-13°

Om statistiken för Van Rankin Landing Strip

Statistiken för Van Rankin Landing Strip är sammanställd av observationer från väderstationen Medicine Lodge som ligger 21 km från centrala Van Rankin Landing Strip.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,8°* 14,9° 23,1° 25,7° 33,9° 34,1° 35,5° 30,5° 24,2° 14,7° 7,5°
2011 6,4° 9,5° 15,7° 23,5° 27,4° 37,5°* 40,2° 38,1° 28,9°* 23,3° 14,9° 8,2° 22,8°
2012 11,1°* 10,4°* 21,1° 23,4°* 30,5° 34,2°* 38,4°* 34,4° 30,5° 23,1° 18,7°* 9,8° 23,8°
2013 9,7°* 8,3° 13,4°* 17,2° 25,1°* 33,0° 33,4° 31,9° 30,8° 21,0°* 12,7° 7,1° 20,3°
2014 8,7° 5,7° 13,5° 22,5° 29,3° 30,8° 31,7° 34,1° 29,5° 24,2°* 11,4°* 7,2°* 20,7°
2015 9,1°* 8,0°* 18,4° 22,7°* 23,4° 33,0° 34,1°* 32,2° 31,3° 22,5°* 14,5°* 9,8°* 21,6°
2016 5,3°* 12,9°* 17,9°* 19,9°* 22,1°* 31,9°* 34,3°* 30,9°* 28,2°* 24,0°* 16,6°* 5,4°* 20,8°
2017 7,4°* 14,5°* 16,8°* 20,1°* 30,3°* 29,5°* 27,6°* 20,4°* 13,2°* 7,2°*
2018 7,7°* 8,5°* 16,6°* 17,1°* 29,2°* 32,7°* 31,8°* 31,2°* 27,1°* 19,5°* 9,3°* 8,1°* 19,9°
2019 5,9°* 4,7°* 10,8°* 21,0°* 22,4°* 30,3°* 32,2°* 9,3°*
2020 8,8°* 10,4° 16,4° 21,4° 34,3° 33,5°* 31,7°* 26,9°* 20,2°* 17,1°*
2021 8,5°* 2,7°* 16,7°* 20,1°* 23,1°* 32,7°*
Snitt 8,1° 8,5° 16,0° 21,0° 25,8° 32,9° 34,4° 32,9° 29,1° 22,2° 14,3° 8,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,2°* 2,4° 9,9° 13,1° 21,4° 22,3° 21,5° 17,2° 8,5° 1,2° -3,7°
2011 -7,2° -5,3° 3,1° 8,7° 12,7° 20,7°* 24,7° 22,9° 13,9°* 8,2° 1,7° -2,4° 8,5°
2012 -3,1°* -1,0°* 8,2° 11,4°* 15,6° 19,5°* 22,8°* 18,9° 15,2° 6,9° 2,4°* -2,7° 9,5°
2013 -3,8°* -4,2° 1,1°* 4,8° 12,2°* 18,7° 20,2° 20,1° 16,6° 8,2°* 0,4° -6,6° 7,3°
2014 -6,0° -6,2° -1,6° 6,6° 13,5° 19,0° 19,1° 20,5° 16,4° 9,9°* -0,4°* -0,3°* 7,5°
2015 -3,9°* -5,1°* 2,1° 9,0°* 12,7° 19,7° 21,9°* 19,5° 18,3° 10,9°* 4,1°* -0,5°* 9,0°
2016 -3,3°* 0,5°* 5,3°* 9,2°* 13,1°* 20,6°* 23,2°* 21,2°* 17,0°* 12,2°* 5,2°* -4,2°* 10,0°
2017 -2,9°* 1,1°* 5,7°* 9,7°* 21,0°* 18,9°* 18,1°* 10,3°* 4,2°* -3,0°*
2018 -5,3°* -3,4°* 3,6°* 5,5°* 18,5°* 21,3°* 21,8°* 20,5°* 17,9°* 8,6°* 0,1°* -1,5°* 9,0°
2019 -3,0°* -3,6°* 1,5°* 8,1°* 13,2°* 18,1°* 23,0°* -2,0°*
2020 -3,0°* -2,5° 4,8° 5,6° 19,1° 21,5°* 18,9°* 14,0°* 5,9°* 4,2°*
2021 -2,3°* -8,2°* 4,3°* 6,8°* 12,6°* 19,6°*
Snitt -4,0° -3,5° 3,4° 7,9° 13,7° 19,9° 22,1° 20,3° 16,5° 9,0° 2,3° -2,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,3°* 7,9° 15,9° 18,7° 27,2° 27,9° 28,3° 23,2° 15,8° 7,1° 0,9°
2011 -1,5° 0,9° 8,6° 15,2° 19,5° 28,9°* 32,5° 29,9° 20,9°* 15,2° 7,5° 2,1° 15,0°
2012 3,0°* 4,1°* 13,8° 16,7°* 22,7° 26,4°* 30,7°* 26,2° 22,2° 14,1° 9,6°* 2,7° 16,0°
2013 1,8°* 1,4° 6,1°* 10,0° 17,9°* 25,2° 26,0° 25,3° 23,2° 13,8°* 6,0° -1,3° 12,9°
2014 -0,1° -1,1° 4,9° 13,7° 20,5° 24,2° 24,7° 27,0° 22,1° 16,3°* 4,6°* 2,6°* 13,3°
2015 1,4°* 0,1°* 9,5° 15,1°* 17,3° 25,9° 27,2°* 25,1° 24,2° 15,9°* 8,8°* 3,6°* 14,5°
2016 0,7°* 5,9°* 10,9°* 14,1°* 17,4°* 26,2°* 28,4°* 25,6°* 22,1°* 17,3°* 10,3°* 0,0°* 14,9°
2017 1,6°* 7,1°* 10,6°* 14,3°* 25,4°* 23,6°* 22,5°* 14,7°* 8,0°* 1,9°*
2018 0,7°* 2,2°* 9,6°* 10,7°* 23,1°* 26,6°* 26,7°* 25,1°* 22,0°* 13,1°* 4,2°* 2,7°* 13,9°
2019 0,5°* -0,2°* 5,8°* 13,9°* 17,2°* 23,2°* 27,5°* 2,5°*
2020 1,9°* 2,6° 9,8° 12,6° 26,3° 27,1°* 24,8°* 19,8°* 12,1°* 9,7°*
2021 2,1°* -3,7°* 9,7°* 12,5°* 17,1°* 25,4°*
Snitt 1,1° 1,6° 8,9° 13,7° 19,2° 25,9° 27,9° 26,1° 22,2° 14,8° 7,6° 1,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 31,0° 33,0° 33,0° 38,0° 39,0° 43,0° 38,0° 31,0° 25,0° 19,0°
2011 23,0° 26,0° 29,0° 37,0° 39,0° 43,0°* 45,0° 44,0° 41,0°* 33,0° 25,0° 19,0° 33,7°
2012 19,0°* 23,0°* 29,0° 36,0°* 37,0° 43,0°* 42,0°* 43,0° 41,0° 33,0° 28,0°* 20,0° 32,8°
2013 23,0°* 21,0° 29,0°* 32,0° 33,0°* 42,0° 41,0° 39,0° 38,0° 32,0°* 26,0° 21,0° 31,4°
2014 21,0° 23,0° 26,0° 34,0° 39,0° 36,0° 40,0° 39,0° 37,0° 33,0°* 26,0°* 16,0°* 30,8°
2015 27,0°* 24,0°* 31,0° 33,0°* 29,0° 37,0° 41,0°* 38,0° 40,0° 33,0°* 24,0°* 22,0°* 31,6°
2016 19,0°* 26,0°* 28,0°* 31,0°* 29,0°* 39,0°* 41,0°* 38,0°* 35,0°* 33,0°* 26,0°* 16,0°* 30,1°
2017 22,0°* 23,0°* 33,0°* 31,0°* 36,0°* 38,0°* 37,0°* 31,0°* 26,0°* 18,0°*
2018 27,0°* 26,0°* 26,0°* 34,0°* 34,0°* 37,0°* 37,0°* 37,0°* 36,0°* 34,0°* 20,0°* 16,0°* 30,3°
2019 17,0°* 21,0°* 25,0°* 27,0°* 32,0°* 37,0°* 39,0°* 20,0°*
2020 16,0°* 26,0° 28,0° 31,0° 39,0° 38,0°* 37,0°* 36,0°* 34,0°* 27,0°*
2021 17,0°* 20,0°* 26,0°* 29,0°* 31,0°* 41,0°*
Snitt 21,0° 22,9° 28,4° 32,3° 33,6° 39,0° 40,3° 39,6° 37,9° 32,7° 25,3° 18,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -12,0°* -7,0° -2,0° 2,0° 16,0° 18,0° 12,0° 9,0° 1,0° -7,0° -13,0°
2011 -19,0° -26,0° -6,0° -2,0° 1,0° 13,0°* 19,0° 16,0° 7,0°* -2,0° -7,0° -9,0° -1,3°
2012 -12,0°* -11,0°* -3,0° 1,0°* 7,0° 11,0°* 17,0°* 11,0° 8,0° -7,0° -7,0°* -13,0° 0,2°
2013 -13,0°* -17,0° -10,0°* -3,0° 1,0°* 9,0° 11,0° 16,0° 7,0° -2,0°* -11,0° -17,0° -2,4°
2014 -22,0° -17,0° -22,0° -4,0° 0,0° 12,0° 14,0° 15,0° 8,0° 1,0°* -13,0°* -14,0°* -3,5°
2015 -14,0°* -13,0°* -12,0° -3,0°* 4,0° 14,0° 17,0°* 12,0° 11,0° 1,0°* -4,0°* -9,0°* 0,3°
2016 -11,0°* -7,0°* -6,0°* -3,0°* 4,0°* 12,0°* 19,0°* 11,0°* 7,0°* 2,0°* -3,0°* -23,0°* 0,2°
2017 -16,0°* -9,0°* -4,0°* -1,0°* 13,0°* 13,0°* 11,0°* -7,0°* -6,0°* -13,0°*
2018 -18,0°* -13,0°* -6,0°* -7,0°* 8,0°* 15,0°* 15,0°* 14,0°* 8,0°* -1,0°* -8,0°* -8,0°* -0,1°
2019 -10,0°* -14,0°* -15,0°* -1,0°* 3,0°* 9,0°* 17,0°* -9,0°*
2020 -9,0°* -12,0° -4,0° -3,0° 11,0° 17,0°* 13,0°* 2,0°* -5,0°* -4,0°*
2021 -8,0°* -23,0°* -6,0°* -3,0°* 4,0°* 12,0°*
Snitt -13,8° -14,5° -8,4° -2,6° 3,4° 12,3° 16,4° 13,3° 7,8° -1,9° -7,0° -12,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).