Väderstation WICHITA JABARA AIRPORT - senaste observation 2022-09-28 kl 04:54

Vädret just nu
Lufttemperatur
 16,0°
Min
16,0°
kl 03:54
Max
19,0°
kl 01:54
Vindhastighet
4,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Ostnordost (70°)
Daggpunkt
 6,0°
Luftfuktighet
51%
Lufttryck
1023 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1663494840000 1664358840000 1664186040000 2000689

Månadsstatistik för Wichita Jabara Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Wichita Jabara Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,3°* 14,1°* 22,9° 24,1° 31,6° 33,3° 35,0° 30,1° 25,2° 15,7° 6,8°
2011 4,6° 7,4° 15,0° 22,8° 25,0° 33,8° 37,5° 36,2° 27,5°* 22,7° 13,8° 7,8° 21,2°
2012 10,1°* 10,1°* 20,5° 22,7°* 28,4° 32,0°* 37,6° 33,4° 28,6° 20,8° 17,5°* 10,0° 22,6°
2013 9,2° 8,0° 12,1°* 16,7° 23,4°* 30,5° 31,9° 30,6° 29,6° 20,7°* 12,1° 5,6° 19,2°
2014 7,2° 5,1° 13,5° 21,7° 26,8°* 28,9° 31,2°* 33,4°* 28,7° 23,0°* 9,9°* 6,6° 19,7°
2015 7,5°* 6,5°* 17,3° 22,2°* 22,8° 31,6°* 32,5°* 30,0° 29,5°* 21,1°* 13,0°* 6,6°* 20,1°
2016 3,1°* 9,5°* 14,4°* 18,0°* 21,0°* 30,0°* 31,8°* 30,8°* 27,5°* 21,4°* 14,7°* 4,0°* 18,8°
2017 6,8°* 12,8°* 15,8°* 18,6°* 23,2°* 29,2°* 31,7°* 27,7°* 26,4°* 19,8°* 12,1°* 6,2°* 19,2°
2018 4,2°* 6,9°* 13,8°* 15,6°* 27,3°* 30,7°* 31,3°* 29,0°* 25,6°* 18,9°* 8,0°* 6,1°* 18,1°
2019 4,1°* 4,6°* 10,5°* 19,8°* 21,9°* 28,2°* 30,2°* 25,5°* 8,9°*
2020 7,6°* 9,1°* 16,0° 20,6° 32,6°* 33,2°* 26,6° 19,1°* 16,7°* 8,8°*
2021 7,1°* 2,1°* 16,9°* 19,7°* 22,0°* 30,9°* 32,2°* 33,2°* 30,6° 23,1° 15,6°* 15,0°* 20,7°
2022 8,6°* 7,7° 16,9° 21,4°* 25,4° 31,2° 35,1°*
Snitt 6,7° 7,2° 15,1° 20,2° 24,3° 30,9° 33,0° 31,9° 28,0° 21,5° 13,6° 7,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,3°* 3,1°* 10,4° 13,2° 21,3° 22,7° 21,7° 17,3° 10,1° 2,6° -4,0°
2011 -7,1° -4,8° 3,1° 9,1° 13,0° 20,5° 24,3° 21,7° 13,7°* 9,0° 2,6° -1,7° 8,6°
2012 -2,4°* -0,6°* 8,9° 11,7°* 15,8° 19,0°* 23,5° 19,1° 15,4° 8,4° 2,9°* -1,8° 10,0°
2013 -3,5° -3,1° 0,6°* 5,4° 12,9°* 19,1° 19,7° 19,9° 17,2° 8,8°* 1,7° -6,0° 7,7°
2014 -5,6° -6,2° -0,2° 7,1° 13,5°* 19,2° 19,1°* 21,0°* 15,6° 10,9°* -0,3°* -0,8° 7,8°
2015 -4,0°* -5,4°* 2,8° 10,3°* 13,3° 20,4°* 22,4°* 18,5° 18,2°* 11,1°* 5,8°* 2,3°* 9,6°
2016 -1,6°* 1,5°* 7,2°* 11,4°* 13,9°* 22,1°* 23,8°* 21,5°* 17,6°* 13,5°* 5,9°* -2,8°* 11,2°
2017 -1,1°* 3,8°* 6,8°* 11,0°* 14,2°* 20,3°* 23,2°* 18,8°* 17,4°* 10,6°* 5,3°* -1,5°* 10,7°
2018 -4,8°* -2,6°* 4,7°* 5,4°* 18,5°* 22,5°* 21,6°* 21,5°* 18,2°* 9,2°* 0,1°* -1,5°* 9,4°
2019 -3,3°* -3,9°* 1,5°* 9,6°* 13,8°* 18,0°* 22,5°* 22,1°* -1,0°*
2020 -1,8°* -2,3°* 5,0° 6,8° 20,6°* 22,2°* 14,6° 7,6°* 4,8°* -1,2°*
2021 -1,7°* -7,6°* 5,6°* 7,4°* 12,8°* 19,8°* 20,9°* 21,2°* 18,1° 10,6° 4,0°* 0,9°* 9,3°
2022 -6,0°* -5,2° 2,5° 8,4°* 14,9° 19,8° 22,4°*
Snitt -3,6° -3,1° 4,0° 8,8° 14,1° 20,2° 22,2° 20,5° 17,1° 10,0° 3,2° -1,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -0,6°* 7,8°* 16,1° 18,2° 26,1° 27,5° 27,9° 23,1° 17,0° 8,6° 0,6°
2011 -1,9° 0,4° 8,0° 15,1° 18,4° 26,9° 30,7° 28,6° 20,1°* 15,4° 7,5° 2,5° 14,3°
2012 3,2°* 4,3°* 14,1° 16,5°* 21,6° 25,3°* 30,3° 25,8° 21,2° 13,8° 9,2°* 3,2° 15,7°
2013 1,5° 1,8° 5,4°* 10,0° 17,7°* 24,2° 25,2° 24,8° 22,9° 14,0°* 6,2° -1,2° 12,7°
2014 -0,5° -1,3° 5,3° 13,4° 19,6°* 23,6° 24,5°* 26,9°* 21,2° 16,2°* 4,3°* 2,3° 13,0°
2015 0,9°* -0,7°* 9,3° 15,5°* 17,4° 25,6°* 26,6°* 23,9° 23,1°* 15,6°* 9,1°* 4,3°* 14,2°
2016 0,8°* 5,6°* 10,3°* 14,5°* 17,0°* 25,9°* 27,5°* 25,6°* 21,9°* 16,9°* 9,4°* 0,2°* 14,6°
2017 2,6°* 7,9°* 10,7°* 14,0°* 18,3°* 24,5°* 27,3°* 22,8°* 21,6°* 14,9°* 8,4°* 2,0°* 14,6°
2018 -0,5°* 1,2°* 8,6°* 9,9°* 22,3°* 26,4°* 25,9°* 24,6°* 21,2°* 13,4°* 3,7°* 1,9°* 13,2°
2019 -0,1°* -0,5°* 5,3°* 13,9°* 17,4°* 22,4°* 26,1°* 23,6°* 3,1°*
2020 2,0°* 2,4°* 9,7° 12,6° 26,3°* 27,1°* 19,9° 12,4°* 10,0°* 3,1°*
2021 1,8°* -4,0°* 10,4°* 12,6°* 16,7°* 24,7°* 25,9°* 26,5°* 23,7° 16,2° 9,0°* 6,9°* 14,2°
2022 -0,1°* 0,2° 8,5° 14,0°* 19,4° 25,0° 28,2°*
Snitt 0,8° 1,3° 8,7° 13,7° 18,7° 25,1° 27,1° 25,7° 22,0° 15,1° 7,8° 2,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 29,0°* 29,0° 31,0° 35,0° 39,0° 42,0° 37,0° 33,0° 25,0° 20,0°
2011 21,0° 25,0° 28,0° 32,0° 36,0° 40,0° 43,0° 43,0° 41,0°* 32,0° 24,0° 18,0° 31,9°
2012 18,0°* 22,0°* 28,0° 33,0°* 33,0° 39,0°* 42,0° 41,0° 41,0° 31,0° 28,0°* 21,0° 31,4°
2013 23,0° 20,0° 27,0°* 30,0° 32,0°* 38,0° 40,0° 38,0° 37,0° 31,0°* 24,0° 18,0° 29,8°
2014 19,0° 21,0° 25,0° 31,0° 38,0°* 33,0° 41,0°* 37,0°* 36,0° 32,0°* 23,0°* 14,0° 29,2°
2015 22,0°* 23,0°* 28,0° 29,0°* 28,0° 37,0°* 39,0°* 35,0° 36,0°* 31,0°* 24,0°* 19,0°* 29,3°
2016 21,0°* 22,0°* 26,0°* 29,0°* 29,0°* 35,0°* 38,0°* 37,0°* 33,0°* 30,0°* 27,0°* 17,0°* 28,7°
2017 21,0°* 23,0°* 32,0°* 26,0°* 37,0°* 34,0°* 39,0°* 33,0°* 34,0°* 29,0°* 22,0°* 18,0°* 29,0°
2018 18,0°* 21,0°* 24,0°* 29,0°* 33,0°* 36,0°* 36,0°* 34,0°* 34,0°* 32,0°* 18,0°* 13,0°* 27,3°
2019 15,0°* 20,0°* 22,0°* 28,0°* 31,0°* 37,0°* 37,0°* 34,0°* 19,0°*
2020 15,0°* 24,0°* 25,0° 32,0° 36,0°* 37,0°* 36,0° 32,0°* 24,0°* 20,0°*
2021 13,0°* 20,0°* 26,0°* 28,0°* 29,0°* 37,0°* 37,0°* 38,0°* 36,0° 35,0° 24,0°* 24,0°* 28,9°
2022 19,0°* 21,0° 28,0° 31,0°* 34,0° 37,0° 40,0°*
Snitt 18,8° 21,2° 26,8° 29,8° 32,6° 36,5° 39,1° 37,8° 36,3° 31,6° 23,9° 18,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -14,0°* -4,0°* 1,0° 3,0° 16,0° 17,0° 13,0° 8,0° 3,0° -7,0° -11,0°
2011 -18,0° -23,0° -7,0° 1,0° 3,0° 16,0° 18,0° 17,0° 7,0°* -1,0° -7,0° -9,0° -0,3°
2012 -12,0°* -12,0°* -3,0° 4,0°* 8,0° 7,0°* 19,0° 13,0° 9,0° -3,0° -7,0°* -14,0° 0,8°
2013 -11,0° -14,0° -9,0°* -2,0° 1,0°* 10,0° 14,0° 16,0° 8,0° 0,0°* -9,0° -17,0° -1,1°
2014 -19,0° -18,0° -19,0° -2,0° 2,0°* 12,0° 12,0°* 14,0°* 3,0° 4,0°* -15,0°* -15,0° -3,4°
2015 -17,0°* -14,0°* -11,0° 3,0°* 4,0° 14,0°* 17,0°* 12,0° 10,0°* 2,0°* -3,0°* -6,0°* 0,9°
2016 -12,0°* -7,0°* -3,0°* 1,0°* 6,0°* 16,0°* 18,0°* 16,0°* 8,0°* 5,0°* -1,0°* -17,0°* 2,5°
2017 -13,0°* -6,0°* -4,0°* 3,0°* 6,0°* 14,0°* 18,0°* 13,0°* 10,0°* -4,0°* -7,0°* -14,0°* 1,3°
2018 -20,0°* -13,0°* -4,0°* -8,0°* 12,0°* 17,0°* 15,0°* 16,0°* 8,0°* -1,0°* -11,0°* -8,0°* 0,3°
2019 -14,0°* -14,0°* -16,0°* -1,0°* 6,0°* 11,0°* 16,0°* 12,0°* -9,0°*
2020 -11,0°* -14,0°* -6,0° -3,0° 13,0°* 18,0°* 7,0° -4,0°* -6,0°* -7,0°*
2021 -7,0°* -27,0°* -4,0°* -1,0°* 5,0°* 12,0°* 16,0°* 14,0°* 9,0° 4,0° -4,0°* -11,0°* 0,5°
2022 -16,0°* -17,0° -11,0° 1,0°* 6,0° 12,0° 18,0°*
Snitt -14,2° -14,9° -7,8° -0,2° 5,2° 13,1° 16,6° 14,4° 8,3° 0,5° -7,0° -11,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen WICHITA JABARA AIRPORT

Höjd över havet: 433 m

Källa: ICAO