Poussan - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Poussan

En sommardag i juli blir det ungefär 29 grader på dagen i Poussan och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 11 grader på dagen och 6 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,7° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 11,0° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 22,4° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Sete 10 km från Poussan
Mängd data 89 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Poussan

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Poussan månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
11°
17°
Februari
12°
18°
Mars
15°
21°
April
17°
24°
11°
Maj
21°
27°
15°
10°
Juni
26°
33°
19°
15°
Juli
29°
34°
22°
17°
Augusti
28°
34°
21°
17°
September
24°
29°
18°
14°
Oktober
19°
24°
14°
November
15°
20°
11°
December
13°
18°

Om statistiken för Poussan

Statistiken för Poussan är sammanställd av observationer från väderstationen Sete som ligger 10 km från centrala Poussan.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 17,6°* 22,5°* 27,7° 30,1°* 26,8° 23,4°* 18,4°* 17,0°* 14,2°*
2016 11,6°* 12,9°* 13,6°* 16,6°* 19,3°* 24,9°* 28,1°* 27,8°* 25,6°* 18,8°* 14,7°* 12,6°* 18,9°
2017 9,4°* 13,3°* 16,7°* 18,4°* 21,2°* 26,8°* 27,5°* 27,1°* 21,8°* 20,2°* 13,5°* 10,3°* 18,8°
2018 13,0°* 8,6°* 13,7°* 17,9°* 20,7°* 25,6°* 29,6°* 25,8°* 19,7°* 15,1°* 13,0°*
2019 9,6°* 13,3°* 15,9°* 16,2°* 19,9°* 24,9°* 29,9°* 13,5°* 13,2°*
2020 12,2° 14,9° 17,2° 25,6° 29,1°* 28,6°* 24,0° 17,9°* 15,7°*
2021 9,6°* 12,6°* 14,5°* 16,4°* 19,4°* 26,5°* 27,5°* 27,4°* 24,1°* 19,8° 11,8°
2022 11,4°* 13,7° 13,8° 17,9° 23,4° 27,8°
Snitt 11,0° 12,4° 14,7° 17,3° 20,9° 26,2° 28,7° 27,9° 24,1° 19,2° 14,9° 12,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 11,7°* 15,2°* 19,6° 22,4°* 19,6° 16,7°* 13,0°* 11,6°* 10,9°*
2016 7,8°* 7,9°* 8,1°* 11,4°* 13,6°* 18,3°* 21,0°* 20,8°* 19,5°* 14,0°* 10,5°* 8,6°* 13,4°
2017 4,3°* 9,3°* 10,9°* 11,7°* 14,9°* 20,3°* 20,9°* 21,1°* 15,9°* 14,9°* 8,7°* 6,3°* 13,3°
2018 9,1°* 3,4°* 8,2°* 12,6°* 15,2°* 19,6°* 22,5°* 20,3°* 15,2°* 11,2°* 8,7°*
2019 4,8°* 7,9°* 10,1°* 11,0°* 13,5°* 18,3°* 23,3°* 11,3°* 9,7°*
2020 7,5° 8,9° 12,1° 18,1° 21,6°* 21,4°* 18,2° 12,4°* 11,5°*
2021 5,2°* 8,8°* 8,5°* 9,8°* 13,4°* 20,1°* 20,5°* 20,2°* 18,9°* 13,9° 6,9°
2022 5,4°* 8,2° 9,0° 11,3° 16,7° 20,7°
Snitt 6,3° 7,6° 9,1° 11,5° 14,7° 19,4° 21,6° 20,9° 18,2° 13,9° 10,8° 8,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 14,5°* 18,5°* 23,4° 26,1°* 23,0° 19,8°* 15,4°* 14,1°* 12,5°*
2016 9,6°* 10,2°* 10,7°* 13,9°* 16,3°* 21,4°* 24,3°* 24,1°* 22,5°* 16,3°* 12,4°* 10,5°* 16,0°
2017 6,5°* 11,0°* 13,6°* 14,8°* 18,1°* 23,5°* 24,1°* 24,0°* 18,7°* 17,4°* 11,0°* 8,1°* 15,9°
2018 10,9°* 5,9°* 10,6°* 15,2°* 17,8°* 22,7°* 26,1°* 22,9°* 17,4°* 13,2°* 10,7°*
2019 7,1°* 10,5°* 12,9°* 13,5°* 16,8°* 21,4°* 26,3°* 12,5°* 11,4°*
2020 9,8° 11,8° 14,5° 21,4° 25,0°* 24,6°* 21,1° 14,9°* 13,4°*
2021 7,1°* 10,5°* 11,2°* 12,7°* 16,2°* 22,9°* 23,6°* 23,4°* 21,3°* 16,8° 9,2°
2022 8,2°* 11,0° 11,4° 14,3° 19,7° 23,9°
Snitt 8,5° 9,9° 11,7° 14,2° 17,6° 22,6° 24,9° 24,2° 21,1° 16,4° 12,8° 10,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 24,0°* 27,2°* 33,5° 35,9°* 32,4° 27,1°* 22,2°* 23,3°* 16,7°*
2016 16,6°* 18,1°* 18,1°* 20,7°* 23,0°* 29,6°* 34,7°* 33,5°* 32,7°* 23,2°* 20,2°* 15,9°* 23,9°
2017 14,2°* 18,5°* 23,3°* 25,8°* 29,2°* 34,7°* 33,7°* 35,9°* 27,8°* 27,6°* 19,1°* 18,1°* 25,7°
2018 18,6°* 12,4°* 18,7°* 25,9°* 24,4°* 31,5°* 35,0°* 32,7°* 26,5°* 18,9°* 18,0°*
2019 13,5°* 21,1°* 24,1°* 21,6°* 25,3°* 40,0°* 36,5°* 19,7°* 18,1°*
2020 18,8° 21,0° 21,5° 30,9° 33,6°* 36,2°* 29,8° 21,3°* 19,1°*
2021 17,5°* 19,5°* 20,1°* 22,1°* 29,4°* 32,7°* 32,3°* 32,7°* 26,8°* 22,8° 19,5°
2022 16,8°* 18,0° 19,8° 27,6° 31,7° 34,8°
Snitt 16,6° 17,9° 20,7° 23,7° 27,2° 33,5° 34,5° 34,3° 29,5° 23,9° 20,1° 17,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 7,9°* 10,9°* 16,2° 18,4°* 17,1° 13,6°* 6,4°* 2,9°* 8,2°*
2016 2,1°* 3,3°* 3,9°* 7,6°* 8,4°* 14,5°* 16,2°* 17,6°* 15,6°* 10,1°* 6,3°* 4,0°* 9,1°
2017 -1,1°* 5,8°* 4,6°* 6,7°* 7,7°* 15,4°* 15,5°* 16,3°* 12,9°* 9,8°* 3,9°* 2,0°* 8,3°
2018 6,0°* -5,3°* 2,5°* 7,4°* 7,8°* 15,8°* 17,3°* 15,0°* 5,8°* 4,4°* 2,4°*
2019 1,1°* 3,4°* 6,5°* 5,0°* 8,5°* 12,5°* 19,0°* 5,9°* 5,3°*
2020 4,8° 3,9° 7,8° 14,8° 18,7°* 15,5°* 9,6° 9,6°* 4,2°*
2021 0,0°* 0,6°* 5,2°* 4,1°* 9,9°* 16,1°* 16,3°* 17,4°* 15,5°* 10,6° 2,1°
2022 2,0°* 5,6° 5,6° 2,5° 14,0° 16,7°
Snitt 2,1° 2,2° 4,6° 6,1° 9,6° 15,3° 17,4° 16,9° 13,7° 8,7° 4,6° 4,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).