Väderstation Montpellier - senaste observation 2024-05-27 kl 08:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 18,0°
Min
16,0°
kl 06:00
Max
19,0°
kl 01:30
Vindhastighet
3,1 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Nord (360°)
Daggpunkt
 17,0°
Luftfuktighet
94%
Lufttryck
1018 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
2743 m
Sikt
4 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1715927400000 1716791400000 1716618600000 7643

Månadsstatistik för Montpellier

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Montpellier. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,3°* 13,8° 18,9° 21,5° 25,6°* 30,4° 28,9° 24,4°* 18,8° 14,6°* 10,0°
2011 10,6° 13,7° 15,6° 20,9°* 24,5° 25,1° 27,3° 28,2° 27,0° 22,4° 17,0° 14,1° 20,5°
2012 13,1° 10,4°* 17,6° 17,6°* 22,2° 26,7°* 28,6° 29,6° 24,7° 21,1° 15,6°* 12,4° 20,0°
2013 11,9° 11,2° 13,7°* 16,8° 20,5° 25,6° 30,0° 29,0° 25,8° 21,6°* 14,7° 13,1°* 19,5°
2014 12,9° 13,7° 17,4° 20,7° 22,2° 27,6° 28,0° 28,1° 26,0° 22,5°* 17,3°* 13,0° 20,8°
2015 12,8°* 11,8°* 16,4° 19,1°* 24,0° 28,7° 31,4°* 28,4° 24,4° 19,6°* 17,8° 14,7° 20,7°
2016 12,6° 14,5° 15,3° 18,3° 21,5°* 26,8° 29,7° 29,6° 27,2° 20,3°* 15,9°* 13,7° 20,4°
2017 10,5° 15,0° 18,1° 20,0°* 23,2° 28,2° 29,7° 29,0° 24,0°* 22,4° 15,7° 12,2°* 20,7°
2018 14,7°* 10,1° 15,2° 19,4° 22,3° 26,9° 30,8° 30,7° 27,2° 21,4° 16,0° 14,3°* 20,7°
2019 11,7° 15,0° 17,5°* 17,9° 22,1° 26,8° 31,3° 29,8° 27,0°* 21,7° 15,0°* 14,4°* 20,9°
2020 12,9° 16,0° 18,5° 26,4° 30,4° 29,8° 25,3° 19,5°* 17,0° 10,7°*
2021 11,1°* 13,9° 16,1°* 17,9° 20,8° 27,4° 28,6°* 29,0° 25,2° 20,7° 13,3°
2022 12,7° 15,7° 15,0° 18,9° 24,7° 29,3°
Snitt 12,3° 13,0° 16,0° 18,8° 22,5° 27,0° 29,7° 29,2° 25,7° 21,0° 16,1° 13,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,7°* 5,2° 9,0° 12,6° 16,5°* 20,7° 19,1° 14,3°* 10,8° 6,6°* 2,5°
2011 2,6° 3,6° 6,2° 10,9°* 13,8° 16,6° 18,0° 18,5° 17,2° 12,1° 10,4° 5,3° 11,3°
2012 3,5° -1,3°* 7,5° 9,9°* 13,2° 17,6°* 18,6° 20,1° 15,9° 12,2° 8,1°* 3,5° 10,7°
2013 1,5° 1,6° 5,9°* 8,5° 10,8° 15,9° 19,7° 18,6° 15,7° 14,0°* 7,0° 4,4°* 10,3°
2014 6,1° 5,3° 6,2° 10,8° 12,4° 17,3° 19,0° 18,0° 16,3° 14,3°* 10,9°* 4,9° 11,8°
2015 3,0°* 2,7°* 7,6° 9,5°* 13,8° 17,9° 21,3°* 18,2° 14,6° 10,0°* 8,0° 8,1° 11,2°
2016 5,7° 5,6° 5,6° 10,1° 12,2°* 17,1° 19,6° 18,7° 16,6° 10,7°* 7,9°* 3,5° 11,1°
2017 0,8° 6,6° 8,1° 9,2°* 12,6° 19,0° 19,7° 19,7° 13,8°* 12,2° 5,7° 2,9°* 10,9°
2018 7,3°* 1,4° 6,6° 9,9° 13,3° 17,1° 20,3° 19,6° 16,2° 12,5° 8,8° 4,2°* 11,4°
2019 1,6° 3,2° 6,2°* 8,0° 11,8° 16,0° 20,6° 19,7° 16,3°* 13,4° 6,7°* 6,4°* 10,8°
2020 4,3° 6,2° 9,2° 17,2° 19,9° 19,6° 15,5° 10,7°* 8,5° 5,2°*
2021 2,8°* 7,1° 5,5°* 7,1° 11,9° 18,7° 19,5°* 18,1° 16,6° 10,3° 3,8°
2022 1,1° 5,3° 5,7° 8,4° 14,3° 19,4°
Snitt 3,4° 3,7° 6,4° 9,3° 12,7° 17,4° 19,7° 19,0° 15,7° 11,9° 8,1° 4,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,4°* 9,3° 14,0° 16,9° 21,3°* 25,7° 24,0° 19,2°* 14,6° 10,5°* 6,3°
2011 6,4° 8,5° 11,1° 16,0°* 19,4° 20,9° 22,8° 23,5° 21,9° 17,3° 13,3° 9,6° 15,9°
2012 8,0° 4,3°* 12,7° 13,7°* 17,8° 22,3°* 23,7° 24,8° 20,3° 16,6° 11,7°* 8,0° 15,3°
2013 6,4° 6,3° 9,8°* 12,9° 15,8° 20,8° 25,0° 24,0° 20,5° 17,9°* 10,6° 8,5°* 14,9°
2014 9,5° 9,9° 11,7° 15,6° 17,6° 22,7° 23,7° 23,1° 21,1° 18,4°* 14,1°* 9,0° 16,4°
2015 7,9°* 7,0°* 11,7° 14,4°* 18,8° 23,5° 26,4°* 23,3° 19,5° 14,7°* 12,6° 11,3° 15,9°
2016 9,0° 9,9° 10,5° 14,1° 16,8°* 21,9° 24,6° 24,1° 22,0° 15,3°* 11,8°* 8,2° 15,7°
2017 5,2° 10,8° 13,1° 14,7°* 18,2° 23,6° 24,7° 24,3° 18,8°* 17,1° 10,5° 7,3°* 15,7°
2018 10,9°* 5,5° 10,9° 15,0° 17,9° 22,5° 25,8° 25,4° 21,9° 16,9° 12,4° 9,1°* 16,2°
2019 6,7° 9,0° 12,3°* 13,3° 17,2° 21,7° 26,2° 24,8° 21,7°* 17,6° 10,8°* 10,5°* 16,0°
2020 8,7° 11,3° 14,1° 21,9° 25,4° 24,9° 20,7° 15,0°* 12,4° 8,0°*
2021 7,1°* 10,3° 10,9°* 12,6° 16,6° 23,4° 24,4°* 23,5° 21,1° 15,7° 8,2°
2022 6,6° 10,8° 10,5° 14,0° 19,8° 24,6°
Snitt 7,7° 8,3° 11,2° 14,2° 17,7° 22,4° 24,9° 24,1° 20,7° 16,4° 11,9° 8,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 20,0° 27,0° 28,0° 34,0°* 36,0° 34,0° 31,0°* 24,0° 23,0°* 18,0°
2011 19,0° 20,0° 23,0° 30,0°* 33,0° 33,0° 33,0° 34,0° 32,0° 31,0° 20,0° 18,0° 27,2°
2012 17,0° 22,0°* 27,0° 22,0°* 30,1° 34,0°* 34,0° 35,0° 30,1° 28,0° 18,0°* 17,0° 26,2°
2013 20,0° 18,2° 19,0°* 25,0° 25,0° 30,0° 34,0° 32,3° 31,0° 27,0°* 25,0° 16,0°* 25,2°
2014 16,0° 17,0° 24,3° 26,0° 29,3° 35,0° 33,0° 32,0° 31,0° 27,0°* 21,2°* 19,0° 25,9°
2015 20,0°* 18,1°* 22,0° 25,0°* 29,0° 34,3° 36,5°* 36,0° 29,0° 24,0°* 25,0° 18,0° 26,4°
2016 18,0° 20,0° 20,0° 23,0° 27,0°* 32,2° 35,0° 33,1° 35,0° 25,1°* 22,0°* 17,4° 25,7°
2017 16,0° 21,3° 26,0° 27,0°* 32,0° 34,4° 35,0° 38,0° 30,1°* 26,0° 20,0° 18,4°* 27,0°
2018 21,0°* 15,0° 20,0° 27,0° 26,2° 31,0° 34,0° 37,0° 35,0° 27,0° 20,0° 21,0°* 26,2°
2019 16,1° 23,2° 26,0°* 23,3° 27,0° 43,0° 37,0° 33,0° 32,0°* 26,0° 21,0°* 19,0°* 27,2°
2020 20,0° 23,1° 24,0° 33,0° 35,0° 38,0° 32,7° 24,0°* 21,0° 16,0°*
2021 19,0°* 21,0° 22,0°* 23,4° 26,0° 34,0° 34,0°* 34,0° 27,0° 23,0° 21,0°
2022 18,0° 20,0° 21,0° 28,0° 32,0° 38,0°
Snitt 18,3° 19,5° 22,6° 25,4° 28,7° 34,3° 34,7° 34,7° 31,3° 26,0° 21,5° 18,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,0°* -3,0° 4,0° 6,0° 12,0°* 18,0° 16,0° 8,0°* 4,0° -4,0°* -4,0°
2011 -5,0° -3,0° 1,0° 6,0°* 9,0° 12,0° 16,0° 13,0° 13,0° 5,0° 4,0° -1,0° 5,8°
2012 -2,0° -9,0°* 1,9° 5,0°* 8,0° 13,0°* 16,0° 16,0° 9,0° 1,9° 2,0°* -4,0° 4,8°
2013 -5,2° -3,0° -2,0°* 4,0° 7,0° 12,0° 16,0° 15,0° 10,8° 3,7°* -1,1° -1,0°* 4,7°
2014 -0,3° 0,0° 2,0° 6,9° 7,0° 12,0° 16,0° 14,8° 10,0° 8,0°* 5,0°* -2,0° 6,6°
2015 -2,0°* -3,0°* 2,0° 4,0°* 10,6° 13,0° 15,0°* 15,0° 11,0° 3,0°* -0,6° 1,0° 5,8°
2016 -0,3° -1,0° 0,8° 6,0° 8,0°* 13,5° 15,0° 15,0° 11,0° 5,0°* 2,0°* -1,3° 6,1°
2017 -5,0° 1,7° 4,0° 5,0°* 6,0° 14,0° 15,7° 16,0° 8,0°* 7,6° 0,7° -2,0°* 6,0°
2018 -0,1°* -6,0° 1,0° 5,0° 8,0° 14,0° 16,0° 14,0° 11,0° 4,0° 3,0° -3,0°* 5,6°
2019 -3,0° -1,0° 0,0°* 0,0° 5,0° 9,8° 17,0° 15,0° 12,0°* 8,0° 1,0°* -0,4°* 5,3°
2020 -1,0° 1,0° 3,0° 14,0° 16,0° 14,0° 9,0° 4,0°* 0,0° -3,0°*
2021 -6,0°* -1,0° 2,0°* 0,0° 6,0° 13,5° 16,0°* 15,0° 12,0° 5,0° -2,1°
2022 -4,0° 0,0° -2,0° 0,0° 9,0° 14,0°
Snitt -2,8° -2,4° 0,7° 3,8° 7,5° 12,8° 16,1° 14,9° 10,4° 4,9° 1,1° -1,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Montpellier

Höjd över havet: 5 m

Källa: ICAO