Väderstation Beziers / Vias - senaste observation 2024-05-22 kl 00:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 16,0°
Min
16,0°
kl 00:00
Max
16,0°
kl 00:00
Vindhastighet
2,6 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Väst (270°)
Daggpunkt
 11,0°
Luftfuktighet
72%
Lufttryck
1015 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1715464800000 1716328800000 1716156000000 2002404

Månadsstatistik för Beziers / Vias

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Beziers / Vias. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,8°* 13,5°* 18,9° 20,8°* 25,4° 30,2° 29,3° 24,6°* 18,7° 14,4° 10,4°
2011 10,9° 13,4°* 15,0°* 20,6°* 24,1°* 25,0° 27,1° 28,2° 27,0° 22,5° 17,1° 14,0° 20,4°
2012 13,0° 10,0°* 17,9° 17,0°* 22,2° 26,9°* 28,8° 29,5° 24,5° 20,9° 15,6°* 12,5° 19,9°
2013 11,2° 10,5°* 13,9°* 16,4° 20,1° 24,8°* 29,5°* 29,2° 25,1° 21,5°* 14,1°* 13,0° 19,1°
2014 12,8° 13,8°* 17,5° 20,5° 22,0° 28,1° 27,8° 27,9° 26,3° 22,7°* 17,5°* 12,3° 20,8°
2015 12,6°* 11,2°* 16,0° 18,8°* 23,5° 28,7° 31,2°* 28,1° 24,4° 19,6°* 18,3° 15,4° 20,7°
2016 13,0° 14,7° 14,9°* 18,1° 20,8°* 27,1° 30,1° 29,5° 27,5°* 20,2°* 16,4°* 14,2°* 20,5°
2017 10,6° 14,7° 18,0° 19,7°* 23,4° 28,5°* 29,5° 29,3° 23,9°* 22,3° 15,6° 11,7°* 20,6°
2018 14,2°* 10,2° 15,2° 19,2° 22,0° 27,1° 31,4° 31,5° 28,2° 20,9° 16,1° 14,5° 20,9°
2019 10,5° 15,0° 17,5°* 17,9° 21,5° 26,9° 31,5° 29,9°* 26,6°* 21,5°* 15,0°* 14,3°* 20,7°
2020 13,2° 16,4° 15,6° 18,4° 26,3° 30,8° 29,8°* 25,7° 19,5°* 17,1° 10,7°*
2021 11,0°* 14,2° 15,6°* 17,6° 21,2° 28,2°* 28,7°* 29,5° 26,2° 21,4° 14,9° 13,2°* 20,1°
2022 12,5°* 15,3° 14,7° 19,2° 24,7° 29,1° 33,0° 32,0° 25,9° 23,3° 17,6° 13,4°* 21,7°
2023 11,7°* 13,7° 17,0° 19,9°* 23,6° 28,6° 30,1° 23,7° 14,8°
2024 15,9° 16,8° 18,9°
Snitt 12,1° 13,3° 15,9° 18,7° 22,3° 27,2° 30,0° 29,6° 25,8° 21,3° 16,1° 13,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,1°* 5,1°* 9,1° 12,3°* 15,9° 20,1° 18,3° 13,6°* 11,0° 6,5° 2,3°
2011 2,6° 4,7°* 7,3°* 10,7°* 13,0°* 15,6° 17,2° 18,0° 16,4° 12,0° 11,0° 5,2° 11,1°
2012 4,0° -1,0°* 6,7° 9,0°* 12,5° 16,8°* 17,3° 18,7° 15,5° 12,0° 8,0°* 3,9° 10,3°
2013 1,6° 1,5°* 6,1°* 7,9° 9,5° 14,7°* 19,0°* 17,5° 15,0° 13,4°* 6,3°* 3,8° 9,7°
2014 6,1° 4,9°* 5,9° 10,1° 11,5° 16,6° 18,0° 17,2° 16,0° 14,2°* 10,7°* 4,5° 11,3°
2015 3,2°* 2,5°* 7,3° 8,9°* 12,5° 16,9° 19,9°* 17,5° 13,7° 9,4°* 8,2° 7,7° 10,6°
2016 6,0° 4,8° 5,0°* 9,0° 12,0°* 16,5° 18,8° 17,8° 16,3°* 10,8°* 8,0°* 4,3°* 10,8°
2017 1,2° 6,5° 7,3° 7,9°* 12,4° 18,0°* 18,9° 18,5° 12,3°* 12,0° 5,4° 2,7°* 10,3°
2018 7,1°* 0,9° 6,3° 9,7° 12,6° 16,4° 19,0° 19,3° 15,6° 12,7° 8,5° 4,5° 11,0°
2019 1,5° 3,6° 5,5°* 7,9° 10,9° 14,7° 20,1° 18,6°* 15,3°* 12,8°* 6,3°* 6,2°* 10,3°
2020 4,1° 5,8° 6,3° 9,8° 15,7° 18,9° 19,0°* 15,0° 10,0°* 8,2° 5,2°*
2021 2,2°* 7,6° 5,4°* 6,7° 10,7° 17,8°* 18,3°* 17,1° 16,6° 10,3° 6,0° 4,4°* 10,3°
2022 0,9°* 5,3° 6,6° 8,5° 14,2° 18,3° 19,7° 20,7° 16,1° 15,3° 8,3° 5,0°* 11,6°
2023 2,6°* 2,5° 6,3° 8,4°* 13,1° 18,7° 19,2° 13,2° 4,7°
2024 6,2° 7,6° 9,4°
Snitt 3,3° 3,9° 6,3° 8,9° 12,1° 16,6° 18,9° 18,4° 15,2° 12,1° 7,8° 4,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,1°* 9,1°* 13,9° 16,7°* 20,7° 25,3° 23,6° 19,1°* 14,6° 10,4° 6,3°
2011 6,5° 8,7°* 11,0°* 15,6°* 18,7°* 20,4° 22,4° 23,1° 21,5° 17,2° 13,9° 9,4° 15,7°
2012 8,1° 4,2°* 12,1° 13,0°* 17,5° 22,0°* 23,1° 24,3° 19,9° 16,3° 11,6°* 8,3° 15,1°
2013 6,3° 6,0°* 10,0°* 12,3° 15,0° 19,9°* 24,3°* 23,5° 20,0° 17,3°* 10,2°* 8,1° 14,4°
2014 9,4° 9,6°* 11,4° 15,2° 17,0° 22,3° 23,0° 22,6° 21,1° 18,4°* 14,1°* 8,4° 16,0°
2015 7,6°* 6,8°* 11,4° 13,9°* 18,2° 23,0° 25,8°* 22,8° 19,0° 14,5°* 12,9° 11,4° 15,6°
2016 9,1° 9,7° 10,0°* 13,6° 16,4°* 21,6° 24,5° 23,7° 21,7°* 15,3°* 12,1°* 8,8°* 15,5°
2017 5,5° 10,5° 12,4° 13,9°* 17,8° 23,2°* 24,2° 23,8° 18,1°* 16,9° 10,4° 7,1°* 15,3°
2018 10,5°* 5,6° 10,5° 14,5° 17,2° 22,0° 25,4° 25,3° 21,8° 16,5° 12,3° 9,3° 15,9°
2019 6,1° 9,0° 11,5°* 13,0° 16,3° 21,1° 25,7° 24,4°* 20,9°* 17,1°* 10,6°* 10,4°* 15,5°
2020 8,7° 11,1° 11,0° 14,0° 21,1° 24,9° 24,2°* 20,2° 14,4°* 12,3° 8,3°*
2021 6,5°* 10,9° 10,5°* 12,3° 16,1° 23,2°* 23,7°* 23,2° 21,1° 15,9° 10,1° 8,4°* 15,1°
2022 6,0°* 10,3° 10,8° 13,7° 19,5° 23,7° 26,5° 26,2° 20,8° 19,2° 12,8° 8,9°* 16,5°
2023 7,0°* 7,7° 11,6° 14,3°* 18,2° 23,7° 24,5° 18,4° 9,4°
2024 10,7° 12,4° 14,1°
Snitt 7,5° 8,5° 11,1° 13,8° 17,3° 22,0° 24,5° 24,0° 20,4° 16,6° 11,8° 8,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 20,0°* 26,0° 26,0°* 34,0° 34,0° 33,0° 29,0°* 24,0° 23,0° 18,0°
2011 18,0° 20,0°* 22,0°* 32,0°* 32,0°* 31,0° 35,0° 33,0° 32,0° 32,0° 21,0° 17,0° 27,1°
2012 17,0° 21,0°* 28,0° 22,0°* 32,0° 35,0°* 34,0° 33,0° 31,0° 27,0° 19,0°* 17,0° 26,3°
2013 21,0° 19,0°* 18,0°* 23,0° 26,0° 31,0°* 33,0°* 33,0° 32,0° 26,0°* 24,0°* 17,0° 25,3°
2014 17,0° 18,0°* 26,0° 28,0° 26,0° 35,0° 32,0° 32,0° 32,0° 28,0°* 22,0°* 18,0° 26,2°
2015 18,0°* 18,0°* 25,0° 25,0°* 29,0° 34,0° 36,0°* 32,0° 28,0° 25,0°* 25,0° 18,0° 26,1°
2016 18,0° 20,0° 20,0°* 21,0° 27,0°* 33,0° 36,0° 36,0° 34,0°* 24,0°* 23,0°* 17,0°* 25,8°
2017 15,0° 20,0° 24,0° 27,0°* 31,0° 35,0°* 34,0° 38,0° 29,0°* 29,0° 20,0° 19,0°* 26,8°
2018 20,0°* 16,0° 21,0° 25,0° 26,0° 33,0° 37,0° 39,0° 35,0° 27,0° 20,0° 19,0° 26,5°
2019 15,0° 24,0° 25,0°* 23,0° 28,0° 39,0° 37,0° 34,0°* 34,0°* 26,0°* 22,0°* 19,0°* 27,2°
2020 20,0° 23,0° 21,0° 23,0° 31,0° 35,0° 35,0°* 33,0° 24,0°* 22,0° 16,0°*
2021 20,0°* 22,0° 20,0°* 25,0° 30,0° 36,0°* 35,0°* 36,0° 29,0° 25,0° 20,0° 20,0°* 26,5°
2022 17,0°* 19,0° 20,0° 28,0° 31,0° 36,0° 40,0° 39,0° 32,0° 28,0° 25,0° 21,0°* 28,0°
2023 17,0°* 24,0° 22,0° 25,0°* 28,0° 35,0° 38,0° 29,0° 22,0°
2024 20,0° 24,0° 26,0°
Snitt 17,9° 20,1° 22,4° 25,3° 28,6° 34,1° 35,2° 35,1° 31,5° 26,7° 22,0° 18,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -6,0°* -3,0°* 4,0° 4,0°* 12,0° 17,0° 14,0° 7,0°* 3,0° -3,0° -6,0°
2011 -4,0° 0,0°* 2,0°* 7,0°* 10,0°* 12,0° 13,0° 13,0° 11,0° 3,0° 4,0° -2,0° 5,8°
2012 -4,0° -7,0°* 0,0° 4,0°* 5,0° 12,0°* 14,0° 14,0° 9,0° 0,0° 0,0°* -6,0° 3,4°
2013 -4,0° -5,0°* -2,0°* 4,0° 6,0° 10,0°* 16,0°* 14,0° 11,0° 2,0°* -5,0°* -4,0° 3,6°
2014 0,0° -2,0°* 1,0° 6,0° 6,0° 12,0° 15,0° 13,0° 9,0° 9,0°* 5,0°* -1,0° 6,1°
2015 -3,0°* -4,0°* 2,0° 3,0°* 8,0° 13,0° 13,0°* 13,0° 9,0° 3,0°* -4,0° 0,0° 4,4°
2016 -1,0° -2,0° 0,0°* 3,0° 7,0°* 13,0° 13,0° 14,0° 11,0°* 5,0°* 0,0°* -2,0°* 5,1°
2017 -6,0° 2,0° 3,0° 2,0°* 6,0° 10,0°* 15,0° 14,0° 7,0°* 3,0° -1,0° -4,0°* 4,3°
2018 0,0°* -6,0° -1,0° 6,0° 6,0° 12,0° 17,0° 14,0° 9,0° 4,0° 3,0° 0,0° 5,3°
2019 -3,0° -1,0° 0,0°* 2,0° 4,0° 8,0° 14,0° 12,0°* 8,0°* 8,0°* 0,0°* 1,0°* 4,4°
2020 -3,0° -1,0° 2,0° 4,0° 13,0° 15,0° 14,0°* 7,0° 4,0°* -1,0° -1,0°*
2021 -6,0°* -1,0° 0,0°* -1,0° 5,0° 14,0°* 15,0°* 13,0° 11,0° 5,0° -2,0° -1,0°* 4,3°
2022 -4,0°* -1,0° -1,0° 0,0° 10,0° 14,0° 13,0° 18,0° 9,0° 10,0° 1,0° -4,0°* 5,4°
2023 -5,0°* -3,0° -1,0° 2,0°* 8,0° 14,0° 12,0° 7,0° -4,0°
2024 2,0° 2,0° 3,0°
Snitt -3,3° -2,3° 0,3° 3,3° 6,5° 12,1° 14,6° 13,7° 9,1° 4,7° -0,2° -2,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Beziers / Vias

Höjd över havet: 17 m

Källa: ICAO