Soluppgång och solnedgång för Calista

Onsdag 31 maj

I dag gryr dagen i Calista 05:43. Solen går upp klockan 06:13 och ner klockan 20:48 . Det mörknar vid 21:18.

I Calista blir dagen cirka 1 minuter och 7 sekunder längre. Dagen har blivit 5 timmar och 0 minuter längre sedan vintersolståndet. Sommarsolstånd om 21 dagar.

Missa inte gyllene timmen som börjar klockan 20:10 i Calista. Då står solen lågt och kastar ett fint gyllene ljus.

Soluppgång 06:13
Solnedgång 20:48
Dagslängd 14h 34m 30s
Förändring dag + 1m 7s
Förändring sen vintersolstånd + 5h 0m
Förändring +30 dagar + 0h 9m

Dag och nattkarta

37.63974 -98.28257 2 us

Tabell: Juni 2023 i Calista

VÄLJ: MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
2023 Soluppgång & solnedgång Dagslängd Zenit Astronomisk (-18°) Nautisk (-12°) Borgerlig (-6°) Natt Blå timmen (-8 till -4°) Gyllene timmen (0 - 6°)
apr Upp Ner Längd Skillnad Kl Gryning Skymning Gryning Skymning Gryning Skymning Börjar Slutar Morgon Kväll Morgon Kväll
30 06:37 20:23 13:45:17 + 02:05 13:31 04:59 – 05:35 21:25 – 22:01 05:35 – 06:09 20:51 – 21:25 06:09 – 06:37 20:23 – 20:51 22:01 04:57 05:59 – 06:21 20:40 – 21:03 06:37 – 07:15 19:47 – 20:23
1 06:36 20:24 13:47:22 + 02:05 13:31 04:57 – 05:34 21:26 – 22:03 05:34 – 06:08 20:52 – 21:26 06:08 – 06:36 20:24 – 20:52 22:03 04:56 05:58 – 06:20 20:41 – 21:04 06:36 – 07:14 19:48 – 20:24
2 06:35 20:24 13:49:21 + 01:59 13:31 04:56 – 05:32 21:27 – 22:04 05:32 – 06:07 20:53 – 21:27 06:07 – 06:35 20:24 – 20:53 22:04 04:54 05:57 – 06:19 20:42 – 21:05 06:35 – 07:13 19:49 – 20:24
3 06:34 20:25 13:51:24 + 02:03 13:31 04:54 – 05:31 21:28 – 22:05 05:31 – 06:06 20:54 – 21:28 06:06 – 06:34 20:25 – 20:54 22:05 04:53 05:56 – 06:18 20:43 – 21:06 06:34 – 07:12 19:50 – 20:25
4 06:33 20:26 13:53:23 + 01:59 13:31 04:53 – 05:30 21:29 – 22:07 05:30 – 06:04 20:55 – 21:29 06:04 – 06:33 20:26 – 20:55 22:07 04:51 05:54 – 06:17 20:44 – 21:07 06:33 – 07:11 19:51 – 20:26
5 06:32 20:27 13:55:20 + 01:57 13:31 04:51 – 05:29 21:31 – 22:08 05:29 – 06:03 20:56 – 21:31 06:03 – 06:32 20:27 – 20:56 22:08 04:50 05:53 – 06:16 20:45 – 21:08 06:32 – 07:10 19:51 – 20:27
6 06:31 20:28 13:57:18 + 01:58 13:30 04:50 – 05:27 21:32 – 22:09 05:27 – 06:02 20:57 – 21:32 06:02 – 06:31 20:28 – 20:57 22:09 04:48 05:52 – 06:15 20:46 – 21:09 06:31 – 07:09 19:52 – 20:28
7 06:30 20:29 13:59:13 + 01:55 13:30 04:48 – 05:26 21:33 – 22:11 05:26 – 06:01 20:58 – 21:33 06:01 – 06:30 20:29 – 20:58 22:11 04:47 05:51 – 06:14 20:47 – 21:10 06:30 – 07:08 19:53 – 20:29
8 06:29 20:30 14:01:08 + 01:55 13:30 04:47 – 05:25 21:34 – 22:12 05:25 – 06:00 20:59 – 21:34 06:00 – 06:29 20:30 – 20:59 22:12 04:46 05:50 – 06:13 20:48 – 21:11 06:29 – 07:07 19:54 – 20:30
9 06:28 20:31 14:03:00 + 01:52 13:30 04:46 – 05:24 21:35 – 22:13 05:24 – 05:59 21:00 – 21:35 05:59 – 06:28 20:31 – 21:00 22:13 04:44 05:49 – 06:12 20:49 – 21:12 06:28 – 07:06 19:55 – 20:31
10 06:27 20:32 14:04:51 + 01:51 13:30 04:44 – 05:22 21:36 – 22:15 05:22 – 05:58 21:01 – 21:36 05:58 – 06:27 20:32 – 21:01 22:15 04:43 05:48 – 06:11 20:50 – 21:13 06:27 – 07:05 19:56 – 20:32
11 06:26 20:33 14:06:40 + 01:49 13:30 04:43 – 05:21 21:37 – 22:16 05:21 – 05:57 21:02 – 21:37 05:57 – 06:26 20:33 – 21:02 22:16 04:42 05:47 – 06:10 20:51 – 21:14 06:26 – 07:04 19:56 – 20:33
12 06:25 20:33 14:08:25 + 01:45 13:30 04:42 – 05:20 21:38 – 22:17 05:20 – 05:56 21:03 – 21:38 05:56 – 06:25 20:33 – 21:03 22:17 04:40 05:46 – 06:09 20:52 – 21:15 06:25 – 07:03 19:57 – 20:33
13 06:24 20:34 14:10:10 + 01:45 13:30 04:40 – 05:19 21:39 – 22:18 05:19 – 05:55 21:04 – 21:39 05:55 – 06:24 20:34 – 21:04 22:18 04:39 05:45 – 06:08 20:53 – 21:16 06:24 – 07:03 19:58 – 20:34
14 06:23 20:35 14:11:53 + 01:43 13:30 04:39 – 05:18 21:41 – 22:20 05:18 – 05:54 21:05 – 21:41 05:54 – 06:23 20:35 – 21:05 22:20 04:38 05:44 – 06:07 20:54 – 21:17 06:23 – 07:02 19:59 – 20:35
15 06:22 20:36 14:13:35 + 01:42 13:30 04:38 – 05:17 21:42 – 22:21 05:17 – 05:53 21:05 – 21:42 05:53 – 06:22 20:36 – 21:05 22:21 04:36 05:43 – 06:06 20:55 – 21:18 06:22 – 07:01 20:00 – 20:36
16 06:22 20:37 14:15:15 + 01:40 13:30 04:36 – 05:16 21:43 – 22:22 05:16 – 05:52 21:06 – 21:43 05:52 – 06:22 20:37 – 21:06 22:22 04:35 05:42 – 06:05 20:56 – 21:19 06:22 – 07:00 20:00 – 20:37
17 06:21 20:38 14:16:52 + 01:37 13:30 04:35 – 05:15 21:44 – 22:24 05:15 – 05:51 21:07 – 21:44 05:51 – 06:21 20:38 – 21:07 22:24 04:34 05:41 – 06:04 20:57 – 21:20 06:21 – 07:00 20:01 – 20:38
18 06:20 20:39 14:18:27 + 01:35 13:31 04:34 – 05:14 21:45 – 22:25 05:14 – 05:50 21:08 – 21:45 05:50 – 06:20 20:39 – 21:08 22:25 04:33 05:40 – 06:04 20:57 – 21:21 06:20 – 06:59 20:02 – 20:39
19 06:19 20:39 14:20:01 + 01:34 13:31 04:33 – 05:13 21:46 – 22:26 05:13 – 05:50 21:09 – 21:46 05:50 – 06:19 20:39 – 21:09 22:26 04:32 05:39 – 06:03 20:58 – 21:22 06:19 – 06:58 20:03 – 20:39
20 06:19 20:40 14:21:31 + 01:30 13:31 04:32 – 05:12 21:47 – 22:27 05:12 – 05:49 21:10 – 21:47 05:49 – 06:19 20:40 – 21:10 22:27 04:31 05:38 – 06:02 20:59 – 21:23 06:19 – 06:58 20:03 – 20:40
21 06:18 20:41 14:23:01 + 01:30 13:31 04:31 – 05:11 21:48 – 22:29 05:11 – 05:48 21:11 – 21:48 05:48 – 06:18 20:41 – 21:11 22:29 04:30 05:38 – 06:01 21:00 – 21:24 06:18 – 06:57 20:04 – 20:41
22 06:17 20:42 14:24:27 + 01:26 13:31 04:30 – 05:10 21:49 – 22:30 05:10 – 05:47 21:12 – 21:49 05:47 – 06:17 20:42 – 21:12 22:30 04:29 05:37 – 06:01 21:01 – 21:25 06:17 – 06:57 20:05 – 20:42
23 06:17 20:43 14:25:49 + 01:22 13:31 04:29 – 05:10 21:50 – 22:31 05:10 – 05:47 21:13 – 21:50 05:47 – 06:17 20:43 – 21:13 22:31 04:28 05:36 – 06:00 21:02 – 21:26 06:17 – 06:56 20:06 – 20:43
24 06:16 20:43 14:27:12 + 01:23 13:31 04:28 – 05:09 21:51 – 22:32 05:09 – 05:46 21:13 – 21:51 05:46 – 06:16 20:43 – 21:13 22:32 04:27 05:35 – 05:59 21:03 – 21:27 06:16 – 06:56 20:06 – 20:43
25 06:16 20:44 14:28:33 + 01:21 13:31 04:27 – 05:08 21:52 – 22:33 05:08 – 05:45 21:14 – 21:52 05:45 – 06:16 20:44 – 21:14 22:33 04:26 05:35 – 05:59 21:03 – 21:27 06:16 – 06:55 20:07 – 20:44
26 06:15 20:45 14:29:48 + 01:15 13:31 04:26 – 05:07 21:53 – 22:34 05:07 – 05:45 21:15 – 21:53 05:45 – 06:15 20:45 – 21:15 22:34 04:25 05:34 – 05:58 21:04 – 21:28 06:15 – 06:55 20:08 – 20:45
27 06:15 20:46 14:31:02 + 01:14 13:31 04:25 – 05:07 21:54 – 22:35 05:07 – 05:44 21:16 – 21:54 05:44 – 06:15 20:46 – 21:16 22:35 04:24 05:34 – 05:58 21:05 – 21:29 06:15 – 06:54 20:08 – 20:46
28 06:14 20:46 14:32:15 + 01:13 13:31 04:24 – 05:06 21:54 – 22:36 05:06 – 05:44 21:17 – 21:54 05:44 – 06:14 20:46 – 21:17 22:36 04:23 05:33 – 05:57 21:06 – 21:30 06:14 – 06:54 20:09 – 20:46
29 06:14 20:47 14:33:23 + 01:08 13:32 04:23 – 05:05 21:55 – 22:38 05:05 – 05:43 21:18 – 21:55 05:43 – 06:14 20:47 – 21:18 22:38 04:22 05:32 – 05:57 21:07 – 21:31 06:14 – 06:53 20:10 – 20:47
30 06:13 20:48 14:34:30 + 01:07 13:32 04:22 – 05:05 21:56 – 22:39 05:05 – 05:43 21:18 – 21:56 05:43 – 06:13 20:48 – 21:18 22:39 04:22 05:32 – 05:56 21:07 – 21:32 06:13 – 06:53 20:10 – 20:48


Förklaringar

Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten. Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.

Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus. Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.

Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer. Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.

Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen. Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten. Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.

Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.

Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.

Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när solen står 4 till 8 grader under horisonten.

Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.

Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.

Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.