Barcelona - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Barcelona

En sommardag i augusti blir det ungefär 29 grader på dagen i Barcelona och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 14 grader på dagen och 6 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,7° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 14,1° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 22,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Barcelona / Aeropuerto 14 km från Barcelona
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Barcelona

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Barcelona månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
14°
19°
Februari
15°
20°
Mars
16°
21°
April
18°
24°
11°
Maj
21°
26°
14°
10°
Juni
26°
31°
19°
15°
Juli
28°
31°
22°
19°
Augusti
29°
32°
22°
15°
September
26°
29°
19°
15°
Oktober
22°
26°
15°
10°
November
18°
22°
10°
December
15°
19°

Om statistiken för Barcelona

Statistiken för Barcelona är sammanställd av observationer från väderstationen Barcelona / Aeropuerto som ligger 14 km från centrala Barcelona.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,3°* 14,1° 17,6° 19,7° 23,4° 27,9° 27,0° 24,7°* 20,6° 16,1° 13,1°
2011 12,7° 14,1° 15,0°* 19,2°* 22,0° 23,5°* 25,7° 27,5° 26,2°* 23,3° 18,9° 16,3° 20,4°
2012 14,6° 12,5°* 17,5° 19,3°* 23,2° 27,7°* 29,1° 32,1° 27,5° 22,4° 17,9°* 15,1° 21,6°
2013 14,7° 13,6° 16,4°* 18,1° 20,1° 24,3° 28,9° 28,6° 26,1° 23,5°* 17,3° 14,3° 20,5°
2014 14,6° 15,3° 16,9° 19,4° 20,8° 25,8° 27,3° 27,4° 26,2° 23,9°* 19,1°* 14,4° 20,9°
2015 14,1°* 13,7°* 16,3° 18,8°* 23,0° 26,7° 29,7°* 28,6° 24,6° 21,3°* 18,5° 16,2° 21,0°
2016 15,8° 16,2° 15,9° 17,8° 20,8°* 25,1° 28,1° 28,3° 27,1° 21,7°* 17,9°* 15,5° 20,8°
2017 12,7° 15,8° 17,6° 18,3°* 22,6° 27,9° 28,5° 29,1° 25,2°* 23,4° 17,6° 14,2°* 21,1°
2018 15,9°* 11,9° 16,2° 19,1° 21,6° 25,7° 29,1° 30,1° 26,8° 22,4° 17,6° 15,7° 21,0°
2019 13,7° 15,5° 17,3°* 18,0° 20,0° 25,5° 29,0° 28,8°* 26,2°* 22,9°* 17,2°* 15,8°* 20,8°
2020 14,2° 16,4° 16,2° 17,9° 24,4° 28,1° 28,9° 25,7° 21,3°* 18,5° 13,1°*
2021 12,3°* 15,1° 15,2°* 16,7° 20,6° 26,1° 27,5°* 27,5° 26,3° 21,5° 15,4°
2022 13,4° 15,3° 15,0° 17,9° 22,6° 27,0°
Snitt 14,1° 14,5° 16,1° 18,3° 21,4° 25,6° 28,2° 28,7° 26,1° 22,3° 17,9° 14,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,7°* 7,6° 11,3° 13,5° 17,7° 22,6° 21,5° 18,4°* 14,0° 8,5° 5,9°
2011 5,6° 6,8° 9,2°* 13,2°* 15,7° 18,4°* 20,3° 21,6° 19,8°* 16,1° 13,3° 6,4° 13,9°
2012 4,5° 2,2°* 7,7° 11,2°* 15,3° 20,2°* 21,4° 20,6° 19,3° 15,2° 10,6°* 7,3° 13,0°
2013 6,4° 6,1° 9,6°* 11,2° 13,0° 17,5° 22,3° 21,5° 18,5° 16,7°* 9,3° 5,7° 13,2°
2014 7,3° 7,0° 8,9° 12,5° 14,3° 18,4° 20,4° 21,6° 20,0° 16,2°* 12,2°* 6,4° 13,8°
2015 5,6°* 5,3°* 9,0° 11,2°* 15,1° 19,7° 24,0°* 21,5° 18,0° 14,3°* 10,1° 8,2° 13,5°
2016 8,3° 7,6° 8,0° 11,0° 13,7°* 18,2° 21,5° 21,7° 19,1° 15,3°* 10,1°* 6,9° 13,5°
2017 4,8° 8,5° 9,3° 10,4°* 15,4° 20,7° 22,1° 22,5° 17,3°* 15,9° 8,0° 5,6°* 13,4°
2018 7,5°* 4,4° 7,9° 11,8° 14,6° 19,1° 22,3° 23,0° 20,2° 14,7° 10,1° 7,6° 13,6°
2019 4,4° 6,2° 8,8°* 10,9° 12,8° 17,8° 22,2° 22,5°* 19,2°* 15,9°* 9,0°* 9,0°* 13,2°
2020 6,1° 9,0° 9,1° 11,9° 18,2° 22,1° 22,5° 17,9° 12,7°* 10,8° 7,4°*
2021 5,3°* 9,5° 8,6°* 10,0° 14,0° 19,8° 21,3°* 21,5° 19,7° 14,3° 7,4°
2022 4,4° 7,5° 9,8° 10,6° 16,0° 20,8°
Snitt 5,8° 6,7° 8,7° 11,3° 14,5° 19,0° 21,9° 21,9° 18,9° 15,1° 10,2° 7,0°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,0°* 10,8° 14,5° 16,8° 20,8° 25,4° 24,5° 21,8°* 17,2° 11,9° 9,3°
2011 8,9° 10,3° 12,1°* 16,2°* 19,0° 21,1°* 23,1° 24,8° 23,3°* 19,6° 15,8° 11,2° 17,1°
2012 9,5° 7,8°* 13,0° 14,9°* 19,0° 23,5°* 24,9° 26,8° 23,2° 18,9° 14,1°* 11,0° 17,2°
2013 10,2° 10,0° 12,9°* 14,6° 16,4° 21,2° 25,8° 25,3° 22,4° 19,9°* 13,0° 9,4° 16,8°
2014 10,5° 11,0° 12,7° 15,9° 17,5° 22,3° 24,0° 24,6° 23,1° 19,7°* 15,5°* 9,8° 17,2°
2015 9,2°* 9,1°* 12,6° 15,0°* 18,9° 23,3° 26,8°* 25,2° 21,4° 17,8°* 13,9° 11,6° 17,1°
2016 11,8° 11,8° 11,9° 14,4° 17,1°* 21,7° 24,8° 25,0° 23,0° 18,3°* 13,6°* 10,6° 17,0°
2017 8,3° 12,0° 13,3° 14,4°* 19,0° 24,2° 25,4° 25,7° 21,3°* 19,4° 12,2° 9,5°* 17,0°
2018 11,5°* 8,0° 11,8° 15,4° 17,8° 22,3° 25,7° 26,4° 23,4° 18,2° 13,4° 10,9° 17,1°
2019 8,3° 10,4° 12,9°* 14,4° 16,4° 21,5° 25,8° 25,7°* 22,7°* 19,2°* 12,7°* 12,2°* 16,9°
2020 9,7° 12,5° 12,6° 15,0° 21,5° 25,3° 25,9° 21,9° 16,8°* 14,4° 10,0°*
2021 8,4°* 12,2° 11,9°* 13,6° 17,2° 23,0° 24,5°* 24,6° 22,9° 18,0° 11,0°
2022 8,5° 11,1° 12,4° 14,3° 19,4° 23,9°
Snitt 9,6° 10,5° 12,4° 14,8° 17,9° 22,3° 25,1° 25,4° 22,5° 18,6° 13,7° 10,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 20,0° 23,0° 25,0° 28,0° 30,0° 31,0° 28,0°* 25,0° 22,0° 19,0°
2011 17,0° 20,0° 19,0°* 24,0°* 28,0° 29,0°* 28,0° 31,0° 28,0°* 27,0° 22,0° 19,0° 24,3°
2012 18,1° 19,1°* 22,9° 38,5°* 27,7° 31,6°* 32,3° 35,3° 32,4° 26,2° 21,0°* 20,1° 27,1°
2013 19,1° 21,4° 21,4°* 22,0° 28,0° 30,0° 33,0° 30,7° 29,8° 29,1°* 25,5° 17,1° 25,6°
2014 18,5° 21,3° 21,4° 23,2° 24,7° 32,0° 31,4° 32,0° 29,2° 27,7°* 22,6°* 18,7° 25,2°
2015 18,3°* 19,7°* 22,3° 24,0°* 28,5° 32,0° 32,7°* 32,8° 28,8° 29,0°* 21,5° 18,0° 25,6°
2016 20,0° 22,1° 21,0° 22,1° 26,0°* 31,0° 31,0° 31,6° 31,5° 25,3°* 23,1°* 18,1° 25,2°
2017 16,4° 19,0° 24,1° 21,3°* 26,6° 31,6° 30,6° 33,0° 28,8°* 25,4° 22,2° 21,6°* 25,1°
2018 23,6°* 16,0° 20,1° 24,1° 24,7° 30,7° 31,4° 36,0° 28,7° 25,5° 21,1° 19,9° 25,2°
2019 17,0° 18,9° 22,0°* 23,6° 23,3° 34,3° 31,0° 31,1°* 29,0°* 25,6°* 23,5°* 20,0°* 24,9°
2020 18,6° 21,0° 21,0° 25,0° 28,0° 31,0° 31,1° 29,0° 25,0°* 21,0° 17,2°*
2021 21,0°* 20,0° 17,0°* 21,0° 25,0° 30,3° 30,0°* 31,0° 28,6° 25,3° 21,0°
2022 18,0° 20,0° 19,0° 23,0° 27,0° 31,0°
Snitt 18,8° 19,8° 20,9° 24,2° 26,2° 30,7° 31,0° 32,2° 29,3° 26,3° 22,3° 19,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,0°* 1,0° 8,0° 9,0° 15,0° 20,0° 17,0° 13,0°* 7,0° 3,0° 0,0°
2011 -1,0° 4,0° 4,0°* 10,0°* 13,0° 14,0°* 17,0° 19,0° 16,0°* 11,0° 8,0° 1,9° 9,7°
2012 0,7° -3,5°* 3,6° 7,0°* 9,2° 17,0°* 16,8° -20,8° 13,4° 6,0° 3,1°* 2,3° 4,6°
2013 3,4° 0,8° 4,7°* 7,0° 10,0° 14,0° 20,0° 18,2° 15,6° 11,8°* 2,0° 3,0° 9,2°
2014 4,0° 3,0° 6,0° 9,4° 11,9° 14,0° 17,0° 18,0° 15,0° 13,0°* 7,7°* 2,0° 10,1°
2015 1,8°* 0,0°* 3,7° 6,0°* 11,0° 17,0° 22,0°* 17,0° 15,0° 9,9°* 2,0° 5,0° 9,2°
2016 2,0° 2,8° 3,8° 8,0° 8,0°* 13,0° 18,0° 19,0° 15,0° 12,0°* 6,0°* 4,0° 9,3°
2017 -1,0° 4,0° 6,0° 6,0°* 10,0° 16,0° 18,0° 17,0° 12,0°* 12,0° 3,0° 2,0°* 8,8°
2018 3,0°* 0,0° 2,0° 7,0° 7,0° 15,0° 20,0° 19,0° 15,0° 5,0° 6,0° 4,0° 8,6°
2019 1,0° 3,0° 6,0°* 6,0° 9,0° 11,0° 19,0° 20,0°* 15,0°* 12,0°* 3,0°* 5,0°* 9,2°
2020 2,0° 5,0° 4,0° 8,0° 14,0° 20,0° 16,0° 13,0° 7,0°* 5,0° 3,0°*
2021 -0,4°* 7,0° 4,0°* 7,0° 9,0° 17,0° 17,0°* 18,0° 16,0° 10,0° 4,0°
2022 1,0° 5,0° 6,0° 4,0° 12,0° 18,0°
Snitt 1,4° 2,5° 4,2° 7,2° 9,9° 15,0° 18,7° 14,8° 14,5° 9,7° 4,4° 3,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).