Denna station har inte levererat några observationer på 65 dagar.

Väderstation Reus / Aeropuerto - senaste observation 2022-07-25 kl 18:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 31,0°
Min
22,0°
kl 07:00
Max
33,0°
kl 14:30
Vindhastighet
3,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Ostsydost (120°)
Daggpunkt
 26,0°
Luftfuktighet
75%
Lufttryck
1014 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
518 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1657900800000 1658764800000 1658592000000 8175

Månadsstatistik för Reus / Aeropuerto

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Reus / Aeropuerto. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,6°* 13,8°* 17,9°* 21,0°* 25,2°* 29,3°* 28,3°* 25,3°* 20,6°* 16,2°* 12,8°*
2011 13,4°* 15,5°* 16,3°* 20,5°* 23,2° 24,9°* 27,8°* 29,3°* 27,4°* 24,0°* 18,8°* 16,2°* 21,4°
2012 15,2°* 13,5°* 18,5° 18,4°* 22,8° 27,1°* 26,7° 29,2° 25,8° 21,4°* 16,2°* 14,8°* 20,8°
2013 15,4°* 13,5°* 16,7°* 18,7°* 21,1°* 26,2°* 29,9°* 29,3° 27,6°* 25,3°* 18,2°* 15,0°* 21,4°
2014 15,2°* 15,9°* 18,0°* 20,6°* 22,8° 27,8° 29,6°* 28,5° 27,3° 25,0°* 19,3°* 14,9°* 22,1°
2015 14,5°* 14,0°* 18,4°* 20,2°* 25,7°* 28,5°* 31,4°* 30,4° 25,9°* 22,0°* 19,5°* 17,1°* 22,3°
2016 16,2°* 17,4°* 17,6°* 20,0°* 23,2°* 28,2° 31,2°* 31,0° 28,7° 23,3°* 18,3°* 16,2° 22,6°
2017 13,4° 16,5° 18,8° 19,8°* 24,7° 29,5° 30,3° 30,6° 26,8°* 24,4° 18,3° 15,2°* 22,4°
2018 16,5°* 13,2° 17,3° 20,3° 23,5° 27,8° 31,2° 31,7° 28,2° 22,9° 18,0° 16,3° 22,2°
2019 14,1° 16,7° 19,0°* 19,6° 22,6° 26,9° 31,3° 30,1°* 27,6°* 24,1°* 17,2°* 16,4°* 22,1°
2020 14,5° 18,0° 17,1° 18,9° 26,1° 30,7° 30,9° 27,0° 22,5°* 18,9° 14,1°*
2021 13,1°* 15,9° 17,4°* 17,8° 22,6° 28,0° 29,3°* 30,0° 27,7° 23,0° 16,5°
2022 15,4° 16,9° 15,9° 19,6° 25,5° 29,3°
Snitt 14,8° 15,4° 17,3° 19,4° 23,2° 27,4° 29,9° 29,9° 27,1° 23,2° 18,1° 15,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,1°* 5,2°* 8,6°* 10,9°* 15,4°* 20,6°* 19,7°* 16,3°* 11,3°* 6,0°* 4,1°*
2011 3,0°* 5,6°* 7,8°* 11,2°* 14,2° 17,2°* 20,0°* 21,0°* 18,5°* 14,0°* 11,1°* 5,8°* 12,4°
2012 3,2°* 1,3°* 6,3° 10,3°* 13,4° 18,5°* 19,3° 20,6° 16,9° 12,6°* 8,1°* 5,2°* 11,3°
2013 4,9°* 5,6°* 9,2°* 9,2°* 11,8°* 15,8°* 20,6°* 20,3° 17,3°* 15,5°* 9,0°* 3,8°* 11,9°
2014 7,4°* 5,9°* 7,5°* 11,4°* 13,0° 17,2° 20,0°* 21,1° 19,3° 13,8°* 11,4°* 4,3°* 12,7°
2015 3,5°* 4,7°* 8,9°* 9,5°* 13,8°* 18,0°* 22,6°* 21,2° 16,2°* 12,8°* 7,9°* 6,7°* 12,1°
2016 6,2°* 6,6°* 6,7°* 9,5°* 12,5°* 17,1° 20,6°* 20,1° 17,4° 14,7°* 8,4°* 4,6° 12,0°
2017 2,3° 6,5° 7,0° 7,7°* 12,6° 18,1° 20,5° 20,6° 15,8°* 13,8° 5,6° 3,9°* 11,2°
2018 6,0°* 2,8° 6,4° 9,8° 13,4° 17,6° 21,2° 21,4° 18,9° 12,8° 8,0° 4,7° 11,9°
2019 1,4° 3,2° 5,8°* 9,2° 11,0° 15,1° 20,5° 20,5°* 17,3°* 14,1°* 8,2°* 6,8°* 11,1°
2020 3,6° 6,6° 7,4° 10,2° 16,2° 19,7° 20,6° 16,4° 11,4°* 8,9° 6,3°*
2021 3,0°* 7,8° 6,1°* 8,4° 12,6° 17,1° 19,8°* 19,9° 18,5° 12,1° 6,3°
2022 1,5° 5,3° 8,8° 9,1° 13,0° 18,9°
Snitt 3,8° 5,1° 7,2° 9,5° 12,7° 17,1° 20,4° 20,6° 17,4° 13,2° 8,4° 5,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,9°* 10,1°* 13,9°* 16,5°* 21,0°* 25,6°* 24,3°* 21,3°* 16,2°* 11,6°* 8,5°*
2011 8,5°* 10,6°* 12,3°* 16,3°* 19,4° 21,7°* 24,2°* 25,7°* 23,8°* 19,4°* 14,9°* 11,5°* 17,4°
2012 9,5°* 8,0°* 13,2° 14,7°* 18,9° 23,5°* 23,4° 25,6° 21,6° 17,5°* 12,5°* 10,8°* 16,6°
2013 10,8°* 10,2°* 13,5°* 15,0°* 17,3°* 21,7°* 26,4°* 25,6° 23,4°* 21,0°* 14,2°* 10,0°* 17,4°
2014 11,7°* 11,8°* 14,0°* 16,9°* 18,6° 23,6° 25,4°* 25,4° 23,6° 19,4°* 15,8°* 10,3°* 18,0°
2015 9,8°* 10,1°* 14,5°* 16,0°* 20,9°* 24,5°* 27,6°* 26,0° 21,3°* 17,9°* 14,4°* 12,1°* 17,9°
2016 11,9°* 12,5°* 12,9°* 15,3°* 18,2°* 23,3° 26,1°* 25,2° 22,9° 18,6°* 13,1°* 9,6° 17,5°
2017 7,7° 11,5° 12,8° 14,2°* 19,0° 24,3° 25,5° 25,6° 21,4°* 19,0° 11,7° 9,5°* 16,9°
2018 11,3°* 7,9° 12,0° 15,3° 18,6° 23,0° 26,4° 26,6° 23,5° 17,7° 12,7° 10,2° 17,1°
2019 7,8° 9,6° 12,4°* 14,4° 16,8° 21,4° 26,1° 25,6°* 22,5°* 18,6°* 12,7°* 11,5°* 16,6°
2020 8,6° 12,2° 12,3° 14,6° 21,4° 25,5° 25,8° 21,7° 16,8°* 13,7° 10,1°*
2021 8,1°* 11,9° 11,6°* 13,2° 17,6° 22,7° 24,6°* 24,8° 23,0° 17,7° 11,0°
2022 7,8° 11,1° 12,2° 14,3° 19,6° 24,3°
Snitt 9,5° 10,5° 12,6° 14,9° 18,5° 22,8° 25,6° 25,5° 22,5° 18,3° 13,4° 10,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 19,0°* 23,0°* 33,0°* 31,0°* 32,0°* 38,0°* 29,0°* 24,0°* 22,0°* 20,0°*
2011 19,0°* 21,0°* 22,0°* 27,0°* 29,0° 30,0°* 32,0°* 33,0°* 30,0°* 31,0°* 23,0°* 19,0°* 26,3°
2012 19,0°* 24,0°* 27,0° 22,0°* 28,0° 36,0°* 31,0° 32,0° 31,0° 26,0°* 20,0°* 19,0°* 26,3°
2013 22,0°* 20,0°* 21,0°* 23,0°* 27,0°* 45,0°* 34,0°* 32,0° 31,0°* 31,0°* 28,0°* 20,0°* 27,8°
2014 21,0°* 22,0°* 26,0°* 26,0°* 27,0° 35,0° 34,1°* 31,8° 31,4° 32,0°* 23,0°* 20,0°* 27,4°
2015 20,2°* 21,0°* 27,0°* 23,7°* 30,3°* 31,3°* 36,0°* 36,3° 30,7°* 28,0°* 23,7°* 20,0°* 27,4°
2016 23,0°* 23,0°* 24,2°* 24,1°* 28,0°* 34,3° 35,9°* 35,8° 34,8° 27,4°* 23,0°* 19,0° 27,7°
2017 18,2° 20,0° 23,0° 23,2°* 29,0° 34,0° 34,0° 38,0° 33,0°* 29,0° 24,0° 21,1°* 27,2°
2018 23,0°* 19,0° 23,0° 26,0° 27,0° 31,0° 34,0° 40,0° 30,9° 27,0° 23,0° 20,0° 27,0°
2019 19,0° 23,0° 24,0°* 23,0° 29,0° 35,9° 33,0° 33,0°* 31,0°* 29,0°* 26,0°* 20,0°* 27,2°
2020 21,0° 23,0° 22,0° 24,0° 30,0° 34,0° 34,0° 32,0° 29,0°* 24,0° 19,0°*
2021 24,6°* 21,2° 23,0°* 24,1° 30,0° 34,0° 33,0°* 37,4° 30,0° 27,0° 22,0°
2022 21,0° 21,0° 20,0° 28,0° 33,0° 34,0°
Snitt 20,9° 21,3° 23,2° 24,4° 29,2° 34,0° 33,6° 35,1° 31,2° 28,4° 23,6° 19,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -6,0°* -4,0°* 2,0°* 7,0°* 12,0°* 17,0°* 16,0°* 6,0°* 5,0°* -3,0°* -3,0°*
2011 -6,0°* -1,0°* 0,0°* 8,0°* 10,0° 12,0°* 15,0°* 17,0°* 12,0°* 7,0°* 4,0°* -1,0°* 6,4°
2012 -3,0°* -6,0°* 2,0° 5,0°* 7,0° 15,0°* 13,0° 17,0° 11,0° 2,0°* -1,0°* -3,0°* 4,9°
2013 -1,0°* 0,0°* 2,0°* 3,0°* 7,0°* 12,0°* 16,0°* 17,0° 12,0°* 7,0°* -2,0°* -1,0°* 6,0°
2014 3,0°* -0,2°* 2,8°* 8,0°* 9,0° 12,0° 15,0°* 15,0° 13,0° 8,0°* 3,0°* -3,5°* 7,1°
2015 -1,4°* -2,0°* 1,0°* 4,0°* 11,0°* 13,0°* 20,0°* 16,0° 11,0°* 5,0°* 0,0°* 2,0°* 6,6°
2016 -3,0°* 0,0°* 1,0°* 7,0°* 7,0°* 12,0° 17,0°* 15,0° 11,0° 9,7°* 2,0°* -2,0° 6,4°
2017 -6,0° 1,0° 4,0° 4,0°* 8,0° 14,0° 16,0° 15,0° 8,0°* 8,0° -1,0° -2,0°* 5,8°
2018 -1,0°* -3,3° 0,0° 5,0° 5,0° 13,0° 19,0° 18,0° 14,0° 6,0° 3,0° -1,0° 6,5°
2019 -5,0° 0,0° 3,0°* 4,0° 6,0° 9,0° 17,0° 15,0°* 12,0°* 9,0°* 1,0°* 0,0°* 5,9°
2020 -1,0° 0,0° 1,1° 6,0° 10,0° 15,0° 16,0° 10,0° 3,0°* 2,0° 0,0°*
2021 -4,0°* 3,9° 0,0°* 2,0° 6,5° 14,0° 17,0°* 14,0° 13,0° 8,0° 1,0°
2022 -3,0° 0,0° 4,0° -2,0° 10,0° 16,0°
Snitt -2,6° -1,1° 1,3° 4,3° 7,8° 12,6° 16,4° 15,9° 11,1° 6,5° 0,7° -1,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Reus / Aeropuerto

Höjd över havet: 71 m

Källa: ICAO