Aten - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Aten

En sommardag i augusti blir det ungefär 33 grader på dagen i Aten och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 13 grader på dagen och 8 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,6° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 12,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,1° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Athinai Airport 9 km från Aten
Mängd data 124 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Aten

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Aten månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
13°
19°
Februari
14°
20°
Mars
16°
22°
11°
April
20°
26°
14°
10°
Maj
24°
31°
19°
14°
Juni
29°
36°
23°
18°
Juli
32°
37°
26°
22°
Augusti
33°
38°
27°
23°
September
29°
34°
22°
17°
Oktober
23°
29°
18°
13°
November
18°
24°
14°
December
14°
19°
10°

Om statistiken för Aten

Statistiken för Aten är sammanställd av observationer från väderstationen Athinai Airport som ligger 9 km från centrala Aten.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 15,0°*
2012 10,9°* 11,9°* 16,1°* 20,1°* 24,7°* 31,7°* 34,7°* 34,4°* 30,1°* 25,8°* 20,2°* 14,3°* 22,9°
2014 19,4°* 23,8°* 22,6°* 18,0°* 16,2°*
2015 13,5°* 12,9°* 15,3°* 19,9°* 25,5°* 28,1°* 32,5°* 32,7°* 29,7°* 22,4°* 19,1°* 13,4°* 22,1°
2016 12,9°* 16,9°* 15,7°* 21,9°* 22,9°* 29,4°* 31,0°* 30,6°* 27,2°* 21,9°* 18,0°* 11,3°* 21,6°
2017 10,3°* 13,6°* 16,1°* 19,1°* 22,4°* 28,2°* 31,4°* 31,8°* 22,4°* 17,4°* 13,7°*
2018 13,3°* 13,8°* 17,7°* 22,3°* 25,7°* 29,2°* 30,9°* 31,1°* 27,2°* 21,2°* 17,2°* 13,2°* 21,9°
2019 11,9°* 12,5°* 15,9°* 17,7°* 21,6°* 29,2°* 30,0°* 14,3°*
2020 12,7°* 15,3°* 17,8°* 19,7°* 29,0°* 32,9°* 33,3°* 30,1°* 25,5°* 18,4°*
2021 14,6°* 14,4°* 15,0°* 19,2°* 26,0°* 29,3°* 34,1°* 34,2°* 28,7°* 22,2°* 15,0°*
2022 12,6°* 15,6°* 13,3°* 21,2°* 26,3°* 31,4°*
Snitt 12,5° 14,1° 15,9° 20,1° 24,3° 29,5° 32,2° 32,6° 28,8° 23,0° 18,3° 14,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 9,0°*
2012 5,1°* 6,9°* 9,4°* 15,7°* 20,0°* 26,7°* 28,9°* 28,3°* 23,7°* 20,2°* 14,9°* 9,0°* 17,4°
2014 15,6°* 20,3°* 17,4°* 14,0°* 10,9°*
2015 7,7°* 7,7°* 10,3°* 12,3°* 17,5°* 20,6°* 24,7°* 25,8°* 22,5°* 17,8°* 15,2°* 9,8°* 16,0°
2016 9,1°* 12,8°* 11,8°* 17,0°* 17,8°* 23,6°* 27,3°* 26,0°* 21,8°* 18,2°* 13,6°* 7,0°* 17,2°
2017 5,7°* 9,6°* 11,8°* 15,6°* 19,1°* 23,1°* 27,2°* 28,6°* 18,9°* 14,5°* 11,0°*
2018 9,6°* 10,8°* 13,6°* 17,0°* 20,4°* 23,4°* 25,4°* 26,3°* 22,4°* 18,0°* 14,1°* 9,2°* 17,5°
2019 7,8°* 8,7°* 12,1°* 13,2°* 18,1°* 23,7°* 24,8°* 10,4°*
2020 7,0°* 8,8°* 10,7°* 12,7°* 20,6°* 24,5°* 24,5°* 23,0°* 18,2°* 13,3°*
2021 9,5°* 9,3°* 9,7°* 12,3°* 18,3°* 21,4°* 26,1°* 26,1°* 21,2°* 16,1°* 9,8°*
2022 6,2°* 8,6°* 6,9°* 13,3°* 17,3°* 23,0°*
Snitt 7,5° 9,2° 10,7° 14,5° 18,8° 22,9° 26,1° 26,5° 22,4° 18,1° 14,2° 9,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 11,9°*
2012 7,9°* 9,6°* 12,8°* 17,8°* 22,0°* 28,9°* 31,5°* 30,8°* 26,4°* 22,8°* 17,4°* 11,6°* 19,9°
2014 17,7°* 22,2°* 19,9°* 15,8°* 13,2°*
2015 10,3°* 10,3°* 12,6°* 15,9°* 21,4°* 24,3°* 28,6°* 28,9°* 25,8°* 19,9°* 17,0°* 11,5°* 18,9°
2016 10,9°* 14,8°* 13,7°* 19,4°* 20,5°* 26,3°* 29,2°* 28,2°* 24,3°* 20,0°* 15,6°* 9,1°* 19,3°
2017 7,9°* 11,5°* 14,0°* 17,4°* 20,7°* 25,7°* 29,2°* 30,3°* 20,6°* 15,8°* 12,3°*
2018 11,5°* 12,1°* 15,4°* 19,5°* 22,9°* 26,3°* 28,3°* 28,6°* 24,7°* 19,4°* 15,7°* 11,2°* 19,6°
2019 9,7°* 10,4°* 13,9°* 15,5°* 19,8°* 26,3°* 27,4°* 12,1°*
2020 9,6°* 11,6°* 14,0°* 16,0°* 24,8°* 28,6°* 28,8°* 26,2°* 21,3°* 15,4°*
2021 11,8°* 11,4°* 12,1°* 15,6°* 22,0°* 25,4°* 29,8°* 29,7°* 24,7°* 18,6°* 12,2°*
2022 9,0°* 11,6°* 9,8°* 17,0°* 21,7°* 27,2°*
Snitt 9,9° 11,5° 13,2° 17,2° 21,5° 26,1° 29,1° 29,3° 25,3° 20,3° 16,1° 11,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,4°*
2012 16,6°* 17,4°* 22,2°* 30,2°* 29,6°* 37,2°* 40,2°* 40,4°* 35,8°* 31,8°* 26,6°* 20,6°* 29,1°
2014 24,0°* 28,0°* 28,0°* 23,2°* 22,4°*
2015 19,4°* 19,2°* 20,0°* 25,0°* 31,2°* 32,8°* 36,6°* 35,4°* 35,0°* 27,4°* 23,8°* 19,0°* 27,1°
2016 21,4°* 23,8°* 20,2°* 27,2°* 29,2°* 38,6°* 35,8°* 35,6°* 31,8°* 29,6°* 25,7°* 18,0°* 28,1°
2017 16,4°* 18,8°* 24,4°* 24,5°* 31,8°* 41,1°* 39,6°* 38,0°* 28,2°* 21,9°* 19,4°*
2018 16,8°* 18,6°* 20,8°* 28,0°* 30,5°* 33,8°* 33,4°* 34,2°* 35,4°* 25,6°* 25,8°* 17,2°* 26,7°
2019 17,4°* 17,2°* 21,4°* 23,4°* 29,1°* 34,2°* 35,8°* 19,2°*
2020 19,6°* 19,8°* 24,1°* 25,1°* 34,8°* 37,4°* 37,8°* 34,0°* 31,0°* 22,0°*
2021 21,2°* 21,0°* 19,8°* 27,6°* 34,0°* 37,6°* 40,0°* 42,2°* 33,6°* 26,8°* 19,6°*
2022 19,2°* 20,2°* 21,5°* 27,2°* 32,6°* 35,0°*
Snitt 18,7° 19,6° 21,6° 26,2° 30,7° 36,1° 37,4° 37,7° 34,3° 28,6° 24,1° 19,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 2,4°*
2012 -1,0°* -0,6°* 2,4°* 10,0°* 14,0°* 20,6°* 26,4°* 24,6°* 19,4°* 12,4°* 8,4°* 3,4°* 11,7°
2014 11,0°* 15,6°* 12,1°* 8,2°* 3,6°*
2015 1,3°* -0,2°* 6,1°* 4,8°* 14,5°* 16,8°* 19,1°* 23,4°* 16,8°* 12,4°* 11,9°* 2,1°* 10,8°
2016 1,2°* 4,5°* 7,6°* 12,0°* 13,7°* 18,4°* 22,6°* 21,8°* 16,6°* 12,5°* 8,4°* 1,4°* 11,7°
2017 -1,0°* 2,6°* 6,4°* 11,4°* 14,4°* 17,1°* 22,6°* 23,4°* 13,4°* 6,6°* 5,0°*
2018 4,5°* 7,5°* 9,6°* 12,5°* 15,9°* 19,7°* 20,9°* 21,8°* 16,1°* 15,6°* 8,2°* 4,8°* 13,1°
2019 1,5°* 4,8°* 6,8°* 9,9°* 14,2°* 17,4°* 21,1°* 2,8°*
2020 3,5°* 3,3°* 6,7°* 9,3°* 14,7°* 21,4°* 21,0°* 18,5°* 15,3°* 9,5°*
2021 1,2°* -0,4°* 4,9°* 6,4°* 14,1°* 15,2°* 23,5°* 21,9°* 14,7°* 12,1°* 3,6°*
2022 0,0°* 5,6°* 0,6°* 9,5°* 11,4°* 19,8°*
Snitt 1,2° 3,0° 5,7° 9,7° 14,2° 17,7° 22,2° 22,6° 17,0° 13,2° 8,7° 3,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).