As Sālimīyah - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i As Sālimīyah

En sommardag i juli blir det ungefär 44 grader på dagen i As Sālimīyah och 36 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 18 grader på dagen och 12 grader på natten.

 
Varmaste månaden 44,4° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 18,5° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 32,0° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Shuwaikh 3 km från As Sālimīyah
Mängd data 127 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för As Sālimīyah

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i As Sālimīyah månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
18°
23°
12°
Februari
21°
26°
14°
Mars
25°
32°
18°
14°
April
31°
38°
24°
19°
Maj
38°
44°
30°
25°
Juni
43°
48°
34°
30°
Juli
44°
49°
36°
33°
Augusti
43°
48°
35°
33°
September
41°
46°
32°
28°
Oktober
34°
40°
27°
22°
November
26°
32°
20°
14°
December
20°
26°
14°
10°

Om statistiken för As Sālimīyah

Statistiken för As Sālimīyah är sammanställd av observationer från väderstationen Shuwaikh som ligger 3 km från centrala As Sālimīyah.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,0°*
2012 18,0°* 19,2°* 23,5°* 30,5°* 37,8°* 43,3°* 45,1°* 44,3°* 41,1°* 34,8°* 26,3°* 20,3°* 32,0°
2013 18,7°* 22,4°* 25,3°* 31,2°* 35,2°* 39,8°* 40,8°* 39,1°* 36,0°* 30,7°* 25,1°* 19,0°* 30,3°
2014 17,0°* 20,1°* 25,6°* 38,0°* 42,9°* 43,9°* 43,0°* 41,4°* 34,1°* 25,0°* 21,7°*
2015 18,9°* 21,8°* 24,9°* 32,0°* 37,9°* 42,9°* 44,1°* 44,1°* 40,5°* 35,1°* 24,7°* 17,9°* 32,1°
2016 17,9°* 22,4°* 26,4°* 31,6°* 38,1°* 43,7°* 44,6°* 44,4°* 40,8°* 35,1°* 26,3°* 19,5°* 32,6°
2017 19,1°* 25,0°* 31,5°* 39,1°* 44,5°* 45,1°* 43,3°* 41,6°* 34,9°* 27,0°* 22,1°*
2018 20,4°* 22,8°* 29,0°* 43,5°* 45,2°* 44,5°* 42,0°* 34,6°* 24,1°*
2019 18,3°* 20,4°* 23,5°* 29,0°* 38,4°* 45,1°* 44,9°* 42,8°* 40,4°* 33,8°* 24,8°* 20,1°* 31,8°
2020 18,9°* 20,4°* 24,9°* 30,1°* 43,3°* 44,4°* 43,6°* 41,2°* 34,7°* 26,2°*
2021 19,1°* 21,3°* 25,4°* 32,2°* 40,1°* 43,2°* 45,3°* 43,9°* 41,2°* 35,7°* 20,8°*
2022 17,7°* 22,2°* 24,7°* 33,0°* 37,5°* 43,8°*
Snitt 18,5° 21,1° 25,3° 31,2° 38,0° 43,3° 44,4° 43,3° 40,6° 34,3° 25,5° 20,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 11,5°*
2012 11,3°* 12,7°* 15,6°* 23,2°* 29,8°* 33,8°* 35,9°* 34,6°* 31,0°* 27,1°* 19,9°* 14,9°* 24,2°
2013 12,5°* 15,1°* 18,8°* 23,1°* 27,5°* 32,4°* 35,2°* 34,5°* 32,1°* 23,5°* 19,1°* 12,5°* 23,9°
2014 11,9°* 13,2°* 18,6°* 30,1°* 32,9°* 34,4°* 33,9°* 31,9°* 26,5°* 18,2°* 14,4°*
2015 12,0°* 14,9°* 17,8°* 23,4°* 30,5°* 32,9°* 35,1°* 35,5°* 32,7°* 27,7°* 18,9°* 12,4°* 24,5°
2016 11,9°* 15,0°* 19,3°* 23,5°* 29,7°* 34,0°* 35,6°* 36,0°* 31,6°* 26,8°* 18,7°* 12,9°* 24,6°
2017 11,4°* 17,7°* 24,3°* 30,7°* 33,5°* 35,9°* 35,6°* 32,7°* 27,0°* 20,9°* 14,0°*
2018 13,5°* 15,8°* 20,8°* 34,0°* 34,9°* 35,0°* 33,3°* 27,2°* 18,9°*
2019 13,3°* 14,3°* 16,6°* 21,7°* 29,8°* 35,6°* 35,5°* 35,8°* 34,0°* 29,9°* 21,3°* 15,3°* 25,3°
2020 12,6°* 13,7°* 18,1°* 23,2°* 33,3°* 35,9°* 35,0°* 33,1°* 25,7°* 20,5°*
2021 13,1°* 16,1°* 18,4°* 24,8°* 31,8°* 33,3°* 36,8°* 35,6°* 31,3°* 27,2°* 14,7°*
2022 11,9°* 14,9°* 16,8°* 24,3°* 29,5°* 33,9°*
Snitt 12,4° 14,3° 18,1° 23,5° 29,9° 33,6° 35,5° 35,1° 32,4° 26,9° 19,6° 13,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 15,1°*
2012 14,6°* 15,9°* 19,5°* 26,9°* 33,9°* 38,5°* 40,3°* 39,6°* 35,9°* 31,0°* 23,2°* 17,6°* 28,1°
2013 15,6°* 18,7°* 22,1°* 27,0°* 31,4°* 36,1°* 38,0°* 36,6°* 34,1°* 27,0°* 22,0°* 15,8°* 27,0°
2014 14,6°* 16,8°* 22,0°* 33,9°* 37,9°* 39,2°* 38,5°* 36,5°* 30,2°* 21,7°* 18,1°*
2015 15,5°* 18,1°* 21,5°* 27,6°* 34,1°* 37,9°* 39,6°* 39,7°* 36,5°* 31,6°* 21,8°* 15,2°* 28,3°
2016 14,9°* 18,5°* 22,8°* 27,4°* 34,1°* 38,9°* 40,1°* 40,1°* 36,0°* 30,7°* 22,3°* 16,3°* 28,5°
2017 15,2°* 21,4°* 28,0°* 34,8°* 39,0°* 40,4°* 39,6°* 37,0°* 31,1°* 23,8°* 18,0°*
2018 16,8°* 19,3°* 24,9°* 38,8°* 40,0°* 39,6°* 37,4°* 30,9°* 21,5°*
2019 15,8°* 17,2°* 20,1°* 25,4°* 33,9°* 40,1°* 40,2°* 39,3°* 37,1°* 31,8°* 23,0°* 17,7°* 28,5°
2020 15,8°* 17,1°* 21,4°* 26,5°* 38,3°* 40,0°* 39,1°* 36,9°* 30,1°* 23,4°*
2021 16,0°* 18,5°* 21,8°* 28,3°* 35,9°* 38,0°* 40,8°* 39,7°* 36,2°* 31,4°* 17,8°*
2022 14,8°* 18,4°* 20,9°* 28,7°* 33,6°* 38,8°*
Snitt 15,4° 17,6° 21,7° 27,3° 33,9° 38,4° 39,9° 39,2° 36,4° 30,6° 22,5° 16,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 22,0°*
2012 22,2°* 23,7°* 27,8°* 37,3°* 44,5°* 46,9°* 49,3°* 47,9°* 44,7°* 40,9°* 34,5°* 25,4°* 37,1°
2013 22,5°* 25,2°* 34,8°* 36,2°* 41,8°* 44,0°* 46,7°* 46,9°* 42,6°* 36,2°* 28,7°* 25,3°* 35,9°
2014 21,5°* 26,5°* 31,9°* 43,3°* 49,1°* 46,5°* 48,1°* 45,2°* 39,7°* 30,9°* 25,0°*
2015 24,6°* 28,2°* 29,6°* 40,3°* 44,3°* 46,6°* 48,5°* 48,2°* 46,4°* 43,3°* 28,2°* 28,4°* 38,1°
2016 22,1°* 26,7°* 33,0°* 39,2°* 43,0°* 47,9°* 49,1°* 49,4°* 47,0°* 40,2°* 35,7°* 29,0°* 38,5°
2017 25,4°* 30,3°* 37,7°* 45,2°* 49,0°* 49,8°* 49,3°* 46,1°* 40,5°* 32,7°* 27,1°*
2018 25,5°* 26,7°* 36,4°* 46,2°* 48,7°* 47,8°* 46,0°* 43,6°* 32,2°*
2019 22,4°* 25,3°* 28,8°* 34,8°* 45,8°* 49,3°* 49,0°* 47,7°* 45,4°* 38,7°* 30,6°* 24,7°* 36,9°
2020 22,4°* 25,9°* 29,5°* 35,7°* 46,7°* 49,4°* 46,5°* 47,3°* 39,1°* 31,9°*
2021 22,9°* 27,7°* 42,9°* 41,2°* 45,4°* 48,8°* 49,6°* 48,6°* 46,4°* 42,6°* 27,4°*
2022 21,4°* 26,5°* 29,5°* 36,9°* 44,0°* 48,0°*
Snitt 22,8° 26,2° 32,2° 37,7° 44,1° 47,5° 48,7° 48,0° 45,7° 40,5° 31,7° 26,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,8°*
2012 5,3°* 8,5°* 9,3°* 18,4°* 27,4°* 29,9°* 32,4°* 31,2°* 27,3°* 22,1°* 13,3°* 11,4°* 19,7°
2013 7,2°* 11,8°* 12,2°* 19,5°* 20,9°* 28,4°* 32,1°* 32,1°* 26,0°* 20,3°* 15,7°* 8,0°* 19,5°
2014 8,8°* 7,5°* 13,9°* 26,7°* 28,6°* 31,6°* 31,4°* 28,8°* 21,7°* 13,6°* 10,8°*
2015 7,2°* 10,2°* 14,4°* 18,0°* 25,8°* 28,8°* 31,2°* 33,6°* 28,9°* 20,6°* 15,6°* 8,8°* 20,3°
2016 6,2°* 10,0°* 16,6°* 16,7°* 24,2°* 29,3°* 33,0°* 33,2°* 28,0°* 24,1°* 13,2°* 7,5°* 20,2°
2017 5,3°* 14,2°* 18,6°* 26,5°* 28,5°* 32,2°* 33,3°* 29,4°* 24,1°* 14,8°* 10,0°*
2018 9,8°* 10,6°* 17,5°* 30,9°* 32,9°* 33,6°* 31,2°* 17,6°* 15,8°*
2019 9,1°* 11,4°* 11,5°* 18,0°* 25,4°* 31,9°* 33,3°* 32,2°* 28,7°* 24,2°* 14,4°* 10,5°* 20,9°
2020 8,9°* 5,1°* 14,0°* 20,6°* 31,1°* 33,0°* 32,4°* 29,1°* 20,5°* 13,8°*
2021 8,7°* 10,9°* 14,9°* 17,3°* 26,1°* 29,9°* 34,5°* 32,6°* 26,0°* 22,7°* 9,9°*
2022 5,9°* 9,5°* 10,7°* 21,5°* 25,7°* 30,8°*
Snitt 7,7° 9,2° 13,6° 18,7° 25,4° 29,8° 32,6° 32,6° 28,3° 21,8° 14,5° 9,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).