Väderstation Shuwaikh - senaste observation 2022-08-14 kl 12:00

Lufttemperatur
 39,5°
Min
35,8°
kl 06:00
Max
39,5°
kl 12:00
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Ostnordost (60°)
Daggpunkt
 14,2°
Luftfuktighet
23%
Lufttryck
997 hPa

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1659603600000 1660467600000 1660294800000 40581

Månadsstatistik för Shuwaikh

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Shuwaikh. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 19,0°*
2012 18,0°* 19,2°* 23,5°* 30,5°* 37,8°* 43,3°* 45,1°* 44,3°* 41,1°* 34,8°* 26,3°* 20,3°* 32,0°
2013 18,7°* 22,4°* 25,3°* 31,2°* 35,2°* 39,8°* 40,8°* 39,1°* 36,0°* 30,7°* 25,1°* 19,0°* 30,3°
2014 17,0°* 20,1°* 25,6°* 38,0°* 42,9°* 43,9°* 43,0°* 41,4°* 34,1°* 25,0°* 21,7°*
2015 18,9°* 21,8°* 24,9°* 32,0°* 37,9°* 42,9°* 44,1°* 44,1°* 40,5°* 35,1°* 24,7°* 17,9°* 32,1°
2016 17,9°* 22,4°* 26,4°* 31,6°* 38,1°* 43,7°* 44,6°* 44,4°* 40,8°* 35,1°* 26,3°* 19,5°* 32,6°
2017 19,1°* 25,0°* 31,5°* 39,1°* 44,5°* 45,1°* 43,3°* 41,6°* 34,9°* 27,0°* 22,1°*
2018 20,4°* 22,8°* 29,0°* 43,5°* 45,2°* 44,5°* 42,0°* 34,6°* 24,1°*
2019 18,3°* 20,4°* 23,5°* 29,0°* 38,4°* 45,1°* 44,9°* 42,8°* 40,4°* 33,8°* 24,8°* 20,1°* 31,8°
2020 18,9°* 20,4°* 24,9°* 30,1°* 43,3°* 44,4°* 43,6°* 41,2°* 34,7°* 26,2°*
2021 19,1°* 21,3°* 25,4°* 32,2°* 40,1°* 43,2°* 45,3°* 43,9°* 41,2°* 35,7°* 20,8°*
2022 17,7°* 22,2°* 24,7°* 33,0°* 37,5°* 43,8°*
Snitt 18,5° 21,1° 25,3° 31,2° 38,0° 43,3° 44,4° 43,3° 40,6° 34,3° 25,5° 20,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 11,5°*
2012 11,3°* 12,7°* 15,6°* 23,2°* 29,8°* 33,8°* 35,9°* 34,6°* 31,0°* 27,1°* 19,9°* 14,9°* 24,2°
2013 12,5°* 15,1°* 18,8°* 23,1°* 27,5°* 32,4°* 35,2°* 34,5°* 32,1°* 23,5°* 19,1°* 12,5°* 23,9°
2014 11,9°* 13,2°* 18,6°* 30,1°* 32,9°* 34,4°* 33,9°* 31,9°* 26,5°* 18,2°* 14,4°*
2015 12,0°* 14,9°* 17,8°* 23,4°* 30,5°* 32,9°* 35,1°* 35,5°* 32,7°* 27,7°* 18,9°* 12,4°* 24,5°
2016 11,9°* 15,0°* 19,3°* 23,5°* 29,7°* 34,0°* 35,6°* 36,0°* 31,6°* 26,8°* 18,7°* 12,9°* 24,6°
2017 11,4°* 17,7°* 24,3°* 30,7°* 33,5°* 35,9°* 35,6°* 32,7°* 27,0°* 20,9°* 14,0°*
2018 13,5°* 15,8°* 20,8°* 34,0°* 34,9°* 35,0°* 33,3°* 27,2°* 18,9°*
2019 13,3°* 14,3°* 16,6°* 21,7°* 29,8°* 35,6°* 35,5°* 35,8°* 34,0°* 29,9°* 21,3°* 15,3°* 25,3°
2020 12,6°* 13,7°* 18,1°* 23,2°* 33,3°* 35,9°* 35,0°* 33,1°* 25,7°* 20,5°*
2021 13,1°* 16,1°* 18,4°* 24,8°* 31,8°* 33,3°* 36,8°* 35,6°* 31,3°* 27,2°* 14,7°*
2022 11,9°* 14,9°* 16,8°* 24,3°* 29,5°* 33,9°*
Snitt 12,4° 14,3° 18,1° 23,5° 29,9° 33,6° 35,5° 35,1° 32,4° 26,9° 19,6° 13,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 15,1°*
2012 14,6°* 15,9°* 19,5°* 26,9°* 33,9°* 38,5°* 40,3°* 39,6°* 35,9°* 31,0°* 23,2°* 17,6°* 28,1°
2013 15,6°* 18,7°* 22,1°* 27,0°* 31,4°* 36,1°* 38,0°* 36,6°* 34,1°* 27,0°* 22,0°* 15,8°* 27,0°
2014 14,6°* 16,8°* 22,0°* 33,9°* 37,9°* 39,2°* 38,5°* 36,5°* 30,2°* 21,7°* 18,1°*
2015 15,5°* 18,1°* 21,5°* 27,6°* 34,1°* 37,9°* 39,6°* 39,7°* 36,5°* 31,6°* 21,8°* 15,2°* 28,3°
2016 14,9°* 18,5°* 22,8°* 27,4°* 34,1°* 38,9°* 40,1°* 40,1°* 36,0°* 30,7°* 22,3°* 16,3°* 28,5°
2017 15,2°* 21,4°* 28,0°* 34,8°* 39,0°* 40,4°* 39,6°* 37,0°* 31,1°* 23,8°* 18,0°*
2018 16,8°* 19,3°* 24,9°* 38,8°* 40,0°* 39,6°* 37,4°* 30,9°* 21,5°*
2019 15,8°* 17,2°* 20,1°* 25,4°* 33,9°* 40,1°* 40,2°* 39,3°* 37,1°* 31,8°* 23,0°* 17,7°* 28,5°
2020 15,8°* 17,1°* 21,4°* 26,5°* 38,3°* 40,0°* 39,1°* 36,9°* 30,1°* 23,4°*
2021 16,0°* 18,5°* 21,8°* 28,3°* 35,9°* 38,0°* 40,8°* 39,7°* 36,2°* 31,4°* 17,8°*
2022 14,8°* 18,4°* 20,9°* 28,7°* 33,6°* 38,8°*
Snitt 15,4° 17,6° 21,7° 27,3° 33,9° 38,4° 39,9° 39,2° 36,4° 30,6° 22,5° 16,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 22,0°*
2012 22,2°* 23,7°* 27,8°* 37,3°* 44,5°* 46,9°* 49,3°* 47,9°* 44,7°* 40,9°* 34,5°* 25,4°* 37,1°
2013 22,5°* 25,2°* 34,8°* 36,2°* 41,8°* 44,0°* 46,7°* 46,9°* 42,6°* 36,2°* 28,7°* 25,3°* 35,9°
2014 21,5°* 26,5°* 31,9°* 43,3°* 49,1°* 46,5°* 48,1°* 45,2°* 39,7°* 30,9°* 25,0°*
2015 24,6°* 28,2°* 29,6°* 40,3°* 44,3°* 46,6°* 48,5°* 48,2°* 46,4°* 43,3°* 28,2°* 28,4°* 38,1°
2016 22,1°* 26,7°* 33,0°* 39,2°* 43,0°* 47,9°* 49,1°* 49,4°* 47,0°* 40,2°* 35,7°* 29,0°* 38,5°
2017 25,4°* 30,3°* 37,7°* 45,2°* 49,0°* 49,8°* 49,3°* 46,1°* 40,5°* 32,7°* 27,1°*
2018 25,5°* 26,7°* 36,4°* 46,2°* 48,7°* 47,8°* 46,0°* 43,6°* 32,2°*
2019 22,4°* 25,3°* 28,8°* 34,8°* 45,8°* 49,3°* 49,0°* 47,7°* 45,4°* 38,7°* 30,6°* 24,7°* 36,9°
2020 22,4°* 25,9°* 29,5°* 35,7°* 46,7°* 49,4°* 46,5°* 47,3°* 39,1°* 31,9°*
2021 22,9°* 27,7°* 42,9°* 41,2°* 45,4°* 48,8°* 49,6°* 48,6°* 46,4°* 42,6°* 27,4°*
2022 21,4°* 26,5°* 29,5°* 36,9°* 44,0°* 48,0°*
Snitt 22,8° 26,2° 32,2° 37,7° 44,1° 47,5° 48,7° 48,0° 45,7° 40,5° 31,7° 26,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,8°*
2012 5,3°* 8,5°* 9,3°* 18,4°* 27,4°* 29,9°* 32,4°* 31,2°* 27,3°* 22,1°* 13,3°* 11,4°* 19,7°
2013 7,2°* 11,8°* 12,2°* 19,5°* 20,9°* 28,4°* 32,1°* 32,1°* 26,0°* 20,3°* 15,7°* 8,0°* 19,5°
2014 8,8°* 7,5°* 13,9°* 26,7°* 28,6°* 31,6°* 31,4°* 28,8°* 21,7°* 13,6°* 10,8°*
2015 7,2°* 10,2°* 14,4°* 18,0°* 25,8°* 28,8°* 31,2°* 33,6°* 28,9°* 20,6°* 15,6°* 8,8°* 20,3°
2016 6,2°* 10,0°* 16,6°* 16,7°* 24,2°* 29,3°* 33,0°* 33,2°* 28,0°* 24,1°* 13,2°* 7,5°* 20,2°
2017 5,3°* 14,2°* 18,6°* 26,5°* 28,5°* 32,2°* 33,3°* 29,4°* 24,1°* 14,8°* 10,0°*
2018 9,8°* 10,6°* 17,5°* 30,9°* 32,9°* 33,6°* 31,2°* 17,6°* 15,8°*
2019 9,1°* 11,4°* 11,5°* 18,0°* 25,4°* 31,9°* 33,3°* 32,2°* 28,7°* 24,2°* 14,4°* 10,5°* 20,9°
2020 8,9°* 5,1°* 14,0°* 20,6°* 31,1°* 33,0°* 32,4°* 29,1°* 20,5°* 13,8°*
2021 8,7°* 10,9°* 14,9°* 17,3°* 26,1°* 29,9°* 34,5°* 32,6°* 26,0°* 22,7°* 9,9°*
2022 5,9°* 9,5°* 10,7°* 21,5°* 25,7°* 30,8°*
Snitt 7,7° 9,2° 13,6° 18,7° 25,4° 29,8° 32,6° 32,6° 28,3° 21,8° 14,5° 9,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Shuwaikh

Höjd över havet: Uppgift saknas

Källa: Annan