Väderstation Bandar Mahshahr / Mahshahr - senaste observation 2023-03-21 kl 13:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 22,0°
Min
16,0°
kl 06:30
Max
22,0°
kl 13:30
Vindhastighet
5,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Nordväst (310°)
Daggpunkt
 10,0°
Luftfuktighet
47%
Lufttryck
1005 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
1219 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1678528800000 1679392800000 1679220000000 2002547

Månadsstatistik för Bandar Mahshahr / Mahshahr

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Bandar Mahshahr / Mahshahr. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,9°* 28,5°* 32,8° 38,6° 43,7°* 44,5°* 43,4°* 42,1°* 37,3° 29,2° 23,4°
2011 18,8° 19,4° 25,4° 33,2° 40,3° 44,9°* 45,2° 45,1° 42,1° 34,3° 23,5° 20,2° 32,7°
2012 18,7° 19,4°* 24,5° 32,5°* 40,5° 44,3°* 45,8° 46,1° 41,0° 35,4° 26,1°* 19,6° 32,8°
2013 18,5° 22,4° 26,5°* 31,7° 36,3°* 43,0° 44,7° 43,7° 40,6° 33,2°* 25,5° 18,7° 32,1°
2014 16,7° 20,3° 26,4° 33,4° 39,2° 43,8° 44,6° 43,5° 41,9° 35,3°* 24,8°* 21,9° 32,6°
2015 19,8°* 22,2°* 26,4° 32,9°* 39,2° 44,7° 44,3°* 44,5° 41,0° 35,3°* 25,2° 18,2° 32,8°
2016 18,2° 22,9° 26,5° 31,8° 39,4°* 44,0° 44,1° 44,9° 41,6° 35,7°* 26,9°* 19,5°* 33,0°
2017 19,5°* 19,4° 25,7°* 34,0°* 40,2°* 44,5°* 41,9°* 43,7° 42,3°* 36,8° 26,8° 22,5°* 33,1°
2018 20,9°* 23,1° 29,9° 31,5° 38,2° 44,9°* 46,5°* 45,6° 41,7°* 34,8° 23,7° 19,9° 33,4°
2019 18,5° 20,5° 23,5°* 30,0° 38,7°* 44,7° 45,3°* 42,7°* 42,1°* 32,2°* 25,4°* 19,6°* 31,9°
2020 18,7° 21,7° 25,3° 31,5°* 44,9°* 44,7° 44,2° 41,4° 36,1°* 27,0°*
2021 20,1°* 22,9°* 27,5°* 34,8°* 40,9°* 45,5°* 45,7°* 45,0°* 42,4° 37,2° 28,5° 21,3° 34,3°
2022 18,1°* 22,9° 26,2° 34,6° 39,1° 45,2° 43,5° 43,1° 41,5° 37,2° 28,3° 21,6°* 33,4°
2023 15,8°* 20,3°
Snitt 18,7° 21,4° 26,3° 32,7° 39,2° 44,5° 44,7° 44,3° 41,7° 35,4° 26,2° 20,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,3°* 16,0°* 20,3° 25,2° 28,9°* 30,0°* 31,5°* 27,1°* 21,5° 12,3° 7,3°
2011 7,4° 10,0° 13,3° 19,8° 25,9° 28,5°* 30,3° 29,0° 24,6° 19,4° 12,2° 5,9° 18,9°
2012 6,6° 8,5°* 11,7° 20,1°* 26,5° 28,5°* 30,7° 29,0° 24,7° 22,2° 15,2°* 11,1° 19,6°
2013 8,6° 11,1° 15,1°* 19,7° 24,0°* 26,9° 28,8° 27,7° 24,6° 16,9°* 15,2° 8,1° 18,9°
2014 9,0° 9,6° 15,1° 20,6° 26,0° 26,9° 29,3° 29,5° 24,9° 20,4°* 13,3°* 9,9° 19,5°
2015 8,3°* 11,8°* 14,6° 19,5°* 25,7° 27,4° 30,6°* 30,5° 27,5° 22,5°* 14,6° 8,6° 20,1°
2016 8,3° 11,2° 15,5° 19,5° 25,7°* 27,5° 30,0° 30,2° 24,2° 20,0°* 11,9°* 8,8°* 19,4°
2017 8,5°* 7,4° 15,3°* 21,3°* 25,9°* 29,0°* 35,7°* 31,9° 27,7°* 20,1° 14,4° 10,2°* 20,6°
2018 8,5°* 11,7° 16,7° 19,5° 25,3° 29,2°* 30,3°* 28,5° 27,1°* 22,2° 16,0° 11,4° 20,5°
2019 10,3° 11,4° 13,3°* 18,5° 25,1°* 29,5° 30,8°* 38,8°* 33,4°* 25,2°* 18,0°* 11,9°* 22,2°
2020 9,0° 10,3° 14,1° 20,4°* 28,0°* 31,4° 27,7° 27,4° 18,6°* 15,8°*
2021 9,4°* 11,3°* 14,8°* 20,5°* 26,7°* 27,4°* 30,8°* 30,1°* 24,6° 20,0° 15,1° 11,4° 20,2°
2022 8,1°* 11,1° 13,1° 20,1° 23,5° 28,3° 30,1° 31,0° 26,3° 22,2° 17,2° 12,1°* 20,3°
2023 9,4°* 9,9°
Snitt 8,6° 10,5° 14,5° 20,0° 25,5° 28,2° 30,7° 30,4° 26,5° 20,8° 14,7° 9,7°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,6°* 22,0°* 26,7° 32,1° 36,5°* 37,5°* 36,8°* 34,2°* 29,0° 20,1° 14,8°
2011 13,1° 14,8° 19,3° 26,6° 33,5° 37,1°* 37,6° 37,0° 33,6° 26,8° 17,8° 12,6° 25,8°
2012 12,5° 14,3°* 18,2° 26,4°* 33,8° 36,4°* 38,3° 37,3° 32,7° 28,4° 20,3°* 15,1° 26,2°
2013 13,5° 16,8° 20,8°* 26,0° 30,3°* 35,2° 36,9° 35,8° 32,4° 24,9°* 20,0° 13,2° 25,5°
2014 12,7° 15,0° 20,8° 27,3° 32,9° 35,9° 37,3° 36,1° 33,6° 27,7°* 19,2°* 15,6° 26,2°
2015 14,0°* 17,0°* 20,6° 26,6°* 32,7° 36,6° 37,2°* 37,2° 34,1° 28,9°* 19,5° 13,5° 26,5°
2016 13,2° 16,9° 21,2° 26,0° 32,8°* 36,3° 37,3° 37,4° 32,8° 27,4°* 18,9°* 14,1°* 26,2°
2017 13,9°* 13,5° 20,7°* 27,7°* 33,4°* 37,1°* 38,8°* 37,4° 34,7°* 28,1° 20,2° 16,0°* 26,8°
2018 14,6°* 17,5° 23,3° 25,6° 31,8° 37,2°* 38,7°* 37,2° 34,1°* 28,2° 19,6° 15,5° 26,9°
2019 14,5° 15,7° 18,6°* 24,5° 32,2°* 37,4° 38,4°* 40,7°* 37,6°* 28,8°* 22,4°* 15,6°* 27,2°
2020 13,9° 16,2° 20,0° 26,0°* 38,4°* 37,8° 36,3° 34,2° 26,9°* 21,3°*
2021 14,3°* 17,0°* 20,9°* 27,3°* 34,0°* 36,4°* 38,2°* 37,3°* 33,6° 28,3° 21,4° 16,1° 27,1°
2022 13,0°* 17,0° 19,9° 27,6° 31,7° 37,0° 36,7° 36,9° 33,7° 29,4° 22,5° 16,4°* 26,8°
2023 12,4°* 15,1°
Snitt 13,5° 16,0° 20,5° 26,5° 32,6° 36,7° 37,8° 37,2° 33,9° 27,9° 20,3° 14,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 27,0°* 34,0°* 36,0° 45,0° 49,0°* 49,0°* 48,0°* 48,0°* 43,0° 33,0° 27,0°
2011 22,0° 26,0° 32,0° 37,0° 47,0° 49,0°* 49,0° 49,0° 46,0° 40,0° 29,0° 24,0° 37,5°
2012 22,0° 25,0°* 31,0° 38,0°* 46,0° 48,0°* 49,0° 49,0° 45,0° 41,0° 35,0°* 25,0° 37,8°
2013 24,0° 27,0° 34,0°* 37,0° 42,0°* 46,0° 49,0° 48,0° 45,0° 43,0°* 33,0° 24,0° 37,7°
2014 22,0° 27,0° 31,0° 39,0° 44,0° 49,0° 48,0° 48,0° 46,0° 42,0°* 30,0°* 26,0° 37,7°
2015 24,0°* 27,0°* 31,0° 40,0°* 46,0° 49,0° 49,0°* 49,0° 45,0° 44,0°* 30,0° 25,0° 38,3°
2016 23,0° 29,0° 30,0° 40,0° 45,0°* 49,0° 49,0° 49,0° 48,0° 38,0°* 32,0°* 27,0°* 38,3°
2017 26,0°* 25,0° 30,0°* 41,0°* 47,0°* 49,0°* 49,0°* 49,0° 46,0°* 43,0° 34,0° 26,0°* 38,8°
2018 25,0°* 27,0° 37,0° 36,0° 46,0° 49,0°* 49,0°* 49,0° 47,0°* 43,0° 30,0° 27,0° 38,8°
2019 24,0° 23,0° 28,0°* 35,0° 45,0°* 49,0° 49,0°* 48,0°* 49,0°* 43,0°* 31,0°* 26,0°* 37,5°
2020 23,0° 27,0° 29,0° 37,0°* 48,0°* 49,0° 48,0° 46,0° 41,0°* 35,0°*
2021 23,0°* 28,0°* 35,0°* 41,0°* 47,0°* 49,0°* 49,0°* 49,0°* 49,0° 45,0° 37,0° 26,0° 39,8°
2022 24,0°* 28,0° 33,0° 39,0° 44,0° 49,0° 48,0° 49,0° 46,0° 42,0° 33,0° 28,0°* 38,6°
2023 20,0°* 27,0°
Snitt 23,2° 26,6° 31,9° 38,2° 45,3° 48,6° 48,9° 48,6° 46,6° 42,2° 32,5° 25,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 10,0°* 15,0° 19,0° 25,0°* 27,0°* 27,0°* 23,0°* 15,0° 6,0° 2,0°
2011 3,0° 3,0° 9,0° 12,0° 20,0° 25,0°* 28,0° 25,0° 22,0° 11,0° 6,0° 2,0° 13,8°
2012 -2,0° 4,0°* 5,0° 14,0°* 23,0° 24,0°* 26,0° 27,0° 21,0° 15,0° 9,0°* 6,0° 14,3°
2013 1,0° 6,0° 7,0°* 16,0° 20,0°* 23,0° 26,0° 24,0° 18,0° 11,0°* 10,0° 1,0° 13,6°
2014 5,0° 3,0° 10,0° 7,0° 21,0° 20,0° 26,0° 26,0° 22,0° 13,0°* 8,0°* 6,0° 13,9°
2015 2,0°* 6,0°* 9,0° 13,0°* 20,0° 25,0° 28,0°* 27,0° 22,0° 17,0°* 10,0° 2,0° 15,1°
2016 2,0° 4,0° 12,0° 11,0° 21,0°* 24,0° 27,0° 26,0° 18,0° 17,0°* 6,0°* 3,0°* 14,3°
2017 4,0°* 0,0° 11,0°* 14,0°* 21,0°* 23,0°* 24,0°* 29,0° 23,0°* 16,0° 9,0° 4,0°* 14,8°
2018 4,0°* 4,0° 12,0° 15,0° 21,0° 27,0°* 27,0°* 26,0° 22,0°* 13,0° 11,0° 5,0° 15,6°
2019 4,0° 8,0° 8,0°* 13,0° 20,0°* 26,0° 27,0°* 31,0°* 22,0°* 17,0°* 9,0°* 7,0°* 16,0°
2020 5,0° 2,0° 10,0° 16,0°* 25,0°* 27,0° 25,0° 23,0° 13,0°* 9,0°*
2021 4,0°* 7,0°* 11,0°* 13,0°* 23,0°* 24,0°* 28,0°* 27,0°* 19,0° 15,0° 11,0° 5,0° 15,6°
2022 1,0°* 6,0° 6,0° 16,0° 19,0° 26,0° 25,0° 26,0° 18,0° 19,0° 12,0° 5,0°* 14,9°
2023 6,0°* 3,0°
Snitt 3,0° 4,3° 9,2° 13,5° 20,7° 24,4° 26,6° 26,6° 21,0° 14,8° 8,9° 4,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Bandar Mahshahr / Mahshahr

Höjd över havet: 2 m

Källa: ICAO