Väderkamera Stora Wäsby

05:17
04:58
04:55
04:36
04:36
04:17
03:58
03:55
03:36
03:17
02:58
02:55
02:36
02:17
01:58
01:55
01:36
01:17
Äldre »
00:58
00:55
00:36
00:17
23:58
23:55
23:36
23:17
22:58
22:55
22:36
22:17
21:58
21:55
21:36
21:17
20:58
20:55
Äldre »
20:36
20:17
19:58
19:55
19:36
19:17
18:58
18:55
18:36
18:17
17:58
17:55
17:36
17:17
16:58
16:55
16:36
16:17
Äldre »
15:58
15:55
15:36
15:17
14:58
14:55
14:36
14:17
13:58
13:55
13:36
13:17
12:58
12:55
12:36
12:17
11:58
11:55
Äldre »
11:36
11:17
10:58
10:55
10:36
10:17
09:58
09:55
09:36
09:17
08:58
08:55
08:36
08:17
07:58
07:55
07:36
07:17
Äldre »
06:58
06:55
06:36
06:17
05:58
05:55
05:36
05:17
04:58
04:55
04:36
04:36
04:17
03:58
03:55
03:36
03:17
02:58
Äldre »
02:55
02:36
02:17
01:58
01:55
01:36
01:17

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med Stora Wäsby och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Stora Wäsby

ligger 3 km sydost om. ligger 3 km norr om. ligger 4 km söder om. ligger 5 km norr om.
ligger 6 km söder om. ligger 6 km norr om. ligger 7 km söder om. ligger 8 km söder om.