Väderkamera Rotsunda

11:19
11:00
10:40
10:19
10:00
09:40
09:19
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:19
07:00
06:40
06:00
05:40
05:20
Äldre »
05:00
04:40
04:38
04:19
04:00
03:40
03:20
02:59
02:40
02:19
02:00
01:40
01:19
01:00
00:40
00:20
23:59
23:40
Äldre »
23:19
23:00
22:40
22:19
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
Äldre »
17:19
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:19
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
Äldre »
11:20
11:00
10:40
10:19
10:00
09:39
09:20
09:00
08:40
08:19
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:19
06:00
05:40
Äldre »
05:20
05:00
04:40
04:37
04:19
04:00
03:40
03:19
03:00
02:40
02:19
02:00
01:40
01:19
01:00
00:40
00:19
23:59
Äldre »
23:40
23:19
23:00
22:40
22:19
22:00
21:40

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen söder om trafikplats Bredden. Kameran är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Rotsunda

ligger 1 km norr om. ligger 2 km söder om. ligger 2 km söder om. ligger 3 km norr om.
ligger 4 km söder om. ligger 4 km sydost om. ligger 4 km norr om. ligger 5 km söder om.