Väderkamera Norrsunda

06:58
06:55
06:36
06:17
05:58
05:55
05:36
05:17
04:58
04:55
04:36
04:36
04:17
03:58
03:55
03:36
03:17
02:58
Äldre »
02:55
02:36
02:17
01:58
01:55
01:36
01:17
00:58
00:55
00:36
00:17
23:58
23:55
23:36
23:17
22:58
22:55
22:36
Äldre »
22:17
21:58
21:55
21:36
21:17
20:58
20:55
20:36
20:17
19:58
19:55
19:36
19:17
18:58
18:55
18:36
18:17
17:58
Äldre »
17:55
17:36
17:17
16:58
16:55
16:36
16:17
15:58
15:55
15:36
15:17
14:58
14:55
14:36
14:17
13:58
13:55
13:36
Äldre »
13:17
12:58
12:55
12:36
12:17
11:58
11:55
11:36
11:17
10:58
10:55
10:36
10:17
09:58
09:55
09:36
09:17
08:58
Äldre »
08:55
08:36
08:17
07:58
07:55
07:36
07:17
06:58
06:55
06:36
06:17
05:58
05:55
05:36
05:17
04:58
04:55
04:36
Äldre »
04:36
04:17
03:58
03:55
03:36
03:17
02:58

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen mellan trafikplats Märsta och Stora Wäsby och är riktad mot Uppsala.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Norrsunda

ligger 1 km norr om. ligger 2 km söder om. ligger 5 km söder om. ligger 6 km norr om.
ligger 7 km söder om. ligger 9 km söder om. ligger 10 km söder om. ligger 11 km söder om.