Väderkamera Tpl Nybygget

Kameran är placerad på Arlandaleden vid trafikplats Nybygget och är riktad mot Arlanda flygplats.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Nybygget

ligger 3 km sydväst om. ligger 4 km söder om. ligger 6 km söder om. ligger 11 km söder om.
ligger 13 km söder om. ligger 14 km söder om. ligger 15 km söder om. ligger 17 km söder om.